Vrste tekstilnih podnih obloga, 6.dio

ČUPAVI SAGOVI (engl. flocked carpet)

Čupavi sagovi predstavljaju vrlo malen udio u ukupnoj količini izrađenih podnih obloga. Izgledom nalikuju žametnim sagovima. U dobre osobine ovih sagova ubrajamo njihovu veliku otpornost na habanje. Koriste se u spavaćim sobama i kupaonicama, te većinom u automobilskoj industriji. Postupak izrade čupavih podnih obloga poznat je i kao flok- postupak (prema engl. flock). Na osnovnu tkaninu, koja je najčešće od jute, nanosi se odgovarajuće adhezivno sredstvo. Slijedi čupkanje u elektrostatičnom polju, što znači da se vlakna uređuju u okomito postavljenom položaju vlakana, gdje se ona potom još ojačavaju sušenjem i fiksiranjem pomoću vrućeg zraka. Otpornost na habanje ovih sagova ovisi o vrsti adhezivnog sredstva, o načinu obavljenog čupkanja i željenoj visini čuperaka.

Korak_2_06_CRO2.indd

Vlakna čupavih sagova mogu biti visoka od 2 do 4 milimetra, a njihova je gustoća ovisna o namjeni saga. Tiskanje uzoraka po ovim sagovima obavlja se tehnikom rotacijskog filmskog tiska.

Slika 1: Načelo čupkanja 

IGLIČASTI SAGOVI (engl. needled pile carpet, needlepunched)

Prema podjeli navedenoj u standardu ISO 2424, igličasti sagovi izrađuju se igličanjem tekstilnog materijala i učvršćivanjem, što može biti mehanički ili kemijski proces, ili kombinacija obaju procesa.

Korak_2_06_CRO2.inddSlika 2: Konstrukcija i primjeri igličastih sagova sa vlaknastom površinom

Igličanje je krajem 19. stoljeća razvilo poduzeće William Bywate Ltd. iz Engleske. Prethodna istraživanja su bila usmjerena prije svega na gruba životinjska i biljna vlakna, koja su se koristila većinom za podloge podnih obloga. Tijekom 1920.-tih i 1930.-tih godina bio je po prvi put predstavljen napredniji stroj za igličanje, a krajem pedesetih godina prošloga stoljeća izrađeni su na strojevima za igličanje i prvi proizvodi od sintetičkih vlakana. U šezdesetima je bila izrađena imitacija kože sa igličastom podlogom.

k14-38s-01.jpgSlika 3: Stroj za igličanje

Glavni dijelovi igličastih strojeva (slike 2 i 3) su dovodni mehanizam, iglenjak, gornja i donja ubodnica te odvajački mehanizam. Dovodni mehanizam dovodi koprenu među gornju i donju ubodnicu, koje su perforirane. Igle iglenjaka se spuštaju kroz gornju ubodnicu u koprenu i prolaze dalje, kroz donju ubodnicu. Kad se iglenjak vraća prema gore, u prvotno ležište, nazupčane igle nose sa sobom pramenove vlakana koje s njih skida gornja ubodnica. Materijal se zahvaljujući  odvajačkom mehanizmu pomiče naprijed. Igličanje, dakle, znači i osnaživanje koprene svojim pravokutnim ili šavnim probadanjem nazupčanim iglama, i to tako, da se međusobni položaj dijela vlakana mijenja. Vlakna koja će zagrabiti zupci isprepliću se sa preostalima i tijesno s njima povezuju, tako da nastaje igličasti pust.

Korak_2_06_CRO2.inddSlika 4: Konstrukcija i primjeri igličastih sagova sa vlaknastom površinom

Omčastu odnosno vlaknastu površinu postižemo koristeći posebnu omčastu tehniku. Vlaknastu površinu dobivamo rezanjem omči (slika 4).

Igličasti sagovi se dijele na četiri razreda.

Razred 1: igličasti sagovi iz ovog razreda koriste se ondje, gdje je protok ljudi manji (stambeni prostori poput, recimo – spavaćih soba). Njihova svojstva su: površinska masa saga ³ 550 g × m-2, površinska masa uporabne površine ³ 200 g × m-2 (za potpuno impregnirane sagove) i ³ 150 g × m-2 za sagove sa slojnom podlogom.

Razred 2: igličasti sagovi tog razreda se koriste ondje, gdje je protok ljudi normalan (prostori poput, na primjer, dnevne sobe i kuhinje). Njihove osobine su: površinska masa saga ³ 550 g × m-2, površinska masa uporabne površine ³ 200 g × m-2 (za posve impregnirane) i ³ 150 g × m-2 za sagove sa slojevitom podlogom.

Razred 3: igličasti sagovi ovoga razreda koriste se tamo, gdje je protok ljudi velik (stambeni prostori kao što su dnevne sobe i kuhinje, te radni prostori, recimo – uredi). Njihove osobine su: površinska masa saga ³ 700 g × m-2, površinska masa uporabne površine ³ 300 g × m-2 (za posve impregnirane) i ³ 225 g × m-2 za sagove sa slojevitom podlogom.

Razred 4: igličasti sagovi ovoga razreda koriste se tamo gdje je protok ljudi vrlo velik (prostori u kojima radi ili se uvijek nalazi mnogo ljudi). Njihove osobine su: površinska masa saga ³ 900 g × m-2, površinska masa uporabne površine ³ 400 g × m-2 (za posve impregnirane) i ³ 300 g × m-2 za sagove sa slojevitom podlogom.

Korak_2_06_CRO2.inddPovršinska masa može odstupati za ±15 posto na cijelom sagu te +15 odnosno –10 posto na uporabnoj površini.

Da bismo igličaste sagove mogli podijeliti na četiri spomenuta razreda, moramo pored navedenih svojstava (mjere, sveukupna debljina, površinska masa, debljina nanosa …) prepoznati i njihove tehničke značajke, način vezanja (potpuna impregnacija ili slojevita podloga), vrstu podloge po ISO 2424 i način izrade (homogena ili heterogena prema ISO 2424). Standard u oblicima službenih tablica navodi i druge, dodatne osobine igličastih sagova, na primjer:

  • dimenzijska stabilnost (stezanje £ 0,8 posto, rastezanje £ 0,4 posto u bilo kojem smjeru),
  • električne osobine (»walking test« £ 2 kV),
  • postojanost boja na mokro / suho trljanje (ocjena po sivoj ljestvici: ³ 4/³ 4),
  • otpornost na truljenje i drugo.

U spomenutom standardu je predstavljena i terminologija koja se koristi kod igličastih sagova.

Homogeni igličasti sag (engl. homogenous needled floor covering) je u cijelosti sastavljen iz jedne vrste vlakana ili vlaknaste mješavine i nema primarne podloge. Može se impregnirati djelomično ili u cijelosti.

Heterogeni igličasti sag (engl. heterogenous needled floor covering) je sastavljen od dva sloja, pri čemu svaki ima različite vrste vlakana, različitu mješavinu vlakana ili vlakna različitih boja. Takav sag ima primarnu podlogu, ali može biti i bez nje. Može se impregnirati djelomično ili u cijelosti, a slojevita podloga nije nužna.

Igličasti sag sa slojevitom podlogom (engl. back coated needled floor covering) je sag koji na donjoj strani ima nanijeto vezivo (adhezijsko sredstvo). Ono ne prodire do uporabne površine, već ostaje u donjim dijelovima saga.

Potpuno impregniran igličasti sag (engl. fully impregnated needled floor covering) je sag koji se čitav uranja u vezivo. Tako ulazi u sve slojeve saga.

Vlaknasti igličasti sag (engl. hairy needled floor covering) je sag koji ima slojevitu podlogu i izrađen je tehnikom iglanja. Uporabna površina je usmjereni sloj, izrađen mehaničkim iščetkavanjem vlakana, pri čemu se dobiva hrapava površina sa razmjerno dugim, grubim i stršećim vlaknima.

JESTE LI ZNALI…

da se vlakna istežu bez uporabe metalnih igala, ako se koprena igliča uz vodeni mlaz; takvo igličanje daje koprenama vrlo ugodne tekstilne osobine kao što su mekoća pod dodirom, dobar pad, brzo izravnavanje nakon gniječenja te znatna čvrstoća na trganje.

izv. prof. dr. Urška Stankovič Elesini