Načela ekološke i prirodne gradnje

Na početku želimo upozoriti na glavno usmjerenje kod ekološke odnosno prirodne gradnje. Možemo ga nazvati i eko-, ili bio-usmjerenjem. Oba privlače različito usmjerene investitore, koji žele ostvariti svoju životnu filozofiju. Eko-građevinari obično prate dosege tehnologije i žele prije svega koristiti njezine učinke. Eko-kuće su obično izrađene iz tehnološki dorađenih materijala i u svojoj unutrašnjosti skrivaju naprednu tehniku izgradnje kuća. Bio-građevinari su nešto romantičnijega kova. Oni očekuju da im kuća pruži osjećaj ugode na temelju odabira prirodnih materijala, koji je usklađen sa njihovim značajem. k14-20-s1-p-300.jpgSvoje osjećaje mjere iskustveno, a ne uz pomoć raznih naprava. Tehnika izgradnje kuća često je tradicionalna i uvijek na najbolji način iskorištava osobine prirodnih materijala ili bilja. Cilj građevinske biologije je objedinjavanje obaju ovih usmjerenja.

Energetski pasivna kuća

Oblik i odabir materijala su podređeni najvećim energetskim iskorištavanjima same lokacije i učinkovitosti cjelovitog materijala. Cilj djelovanja kuće je takoreći zanemariva uporaba energenata za funkcioniranje objekta. Raspoloživi obnovljivi izvori energije iskorištavaju se na samoj lokaciji. Tako se ova dragocjena dobivena energija skladišti na dobro nadzirani način i uz uporabu suvremene tehnologije (kontrolirano grijanje ili prozračivanje).

Energetski štedljiva kuća

U arhitekturu posve običnog objekta uključen je i element za dobivanje energije iz same lokacije (zimski vrt). Pored klasičnoga grijanja odnosno pripreme tople vode, predviđeni su i elementi za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Često se koriste i dodatne vodovodne cijevi, namijenjene iskorištavanju kišnice. Kod odabira materijala dodatna pozornost se posvećuje energetskim koeficijentima gradnje. Stupanj učinkovitosti je ovisan o uspješnosti kombinacije navedenih komponenata.

Zdrava kuća

I objekt koji se obnavlja, a i novogradnju možemo izgraditi kao zdravu kuću uz poštovanje prirodnih zakonitosti lokacije odnosno prirodnih građevinskih materijala iz okolice. Često se radi o tradicionalnom pristupu, za koji je značajan odabir klasičnih materijala poput drva i opeka, odnosno vapna i kamena. Isto tako je i obično »klasično« i grijanje (plin ili biomasa) u pravilu dopunjeno kaminom za ugodniji boravak u prostoru.

Bio-pasivna kuća

Za izvedbu bio-pasivnih projekata potrebni su najviši stupanj zahtjevnosti, i to kako prilikom projektiranja, tako i kod njihove izvedbe, kao i iznimna osjetljivost i nepokolebljivost naručitelja. Oni su zasad još rijetkost koja pobuđuje čuđenje. Kod bio-pasivnih kuća radi se o objedinjavanju svih spomenutih elemenata; o tome, da se postigne najveća iskoristivost prirodnih uvjeta i prirodnih materijala za iznimnu energetsku učinkovitost, koja ne zahtijeva nikakve dodatne energente, već iskorištava raspoložive prirodne izvore. Radi se o selektivnoj uporabi prirodnih materijala zbog postizanja maksimalne ugode kod boravka u tim prostorima, pri čemu je glavnina odabranog materijala ovisna prije svega o izvorima iz okolice i psihološkim odrednicama samog naručitelja. To je stvaranje čovjeka koji želi živjeti u skladu s prirodom.

Mateja A. Leskovar, građevinski biolog