Materijali za brtvljenje spojeva, 2. dio

VAŽNOST PRAVILNE UGRADNJE MATERIJALA ZA BRTVLJENJE

Za učinkovito brtvljenje spojeva nije važno jedino to da izaberemo najprikladniji materijal, već i to, da ga pravilno ugradimo u spojna mjesta. Glavna funkcija materijala za brtvljenje bila bi: spriječiti prodiranje vode, vodene pare, zraka i nečistoća u spojna mjesta. Ako se materijal za brtvljenje ne ugradi pravilno, u ugrađenim materijalima nastaju pukotine koje recimo propuštaju vodu kroz spojne površine, a to onda dovodi do bržega propadanja objekata. Pravilnom ugradnjom materijala za brtvljenje možemo osigurati i trajnost i funkcionalnost objekata, i to bez pucanja i propadanja.

k14-17-s1-p230.jpgSlika br. 1: Različiti tipovi pomicanja spojeva – smjerovi opterećenja na materijale za brtvljenje.

Vrlo je važno da se prije ugrađivanja materijala za brtvljenje prvo pripreme spojne površine. One moraju biti čiste, suhe, bez mrlja od ulja i bez prašine, jer se samo tako ostvaruje dobro prianjanje. Moramo biti oprezni i kod pripreme materijala za brtvljenje (a posebno ako se radi o masama za brtvljenje), kod uporabe prednamaza, pripaziti na temperaturu ugrađivanja kao i na način nanošenja.

POMICANJE SPOJEVA

Materijal za brtvljenje dobro brtvi onda, ako je sposoban prilagoditi se pomicanju spojeva. Zato prije njegove ugradnje moramo dobro predvidjeti tip i veličinu pomicanja spojeva.

Na slici br. 1 prikazana su tri tipa pomicanja spojeva, odnosno smjerova njihovog opterećenja. Kod opterećenja na vlak (a) su napetosti najveće, kod uzdužnog opterećenja (b) su manje, a poprečna opterećenja (c) izazivaju još manje napetosti. Najčešći uzroci pomicanja spojeva su:

 • širenje odnosno stezanje materijala uslijed promjena temperature;
 • mijenjanje dimenzije materijala radi promjena sadržaja vlage, što je naročito izraženo kod poroznih materijala;
 • statička i dinamička opterećenja (težina konstrukcije, težina unutarnjih instalacija i dekoracija, težina pomičnih objekata, na primjer – automobila prilikom parkiranja …) – takva opterećenja često nastaju nakon ugradnje materijala za brtvljenje i obično izazivaju nepovratno sužavanje spojnih mjesta;
 • opterećenja zbog vjetra (kod vanjske uporabe, a naročito kod visokogradnje);
 • druga posebna opterećenja, kao što su (a) dugotrajno stezanje betonskih struktura zbog sušenja, (b) napetosti koje nastaju u većim konstrukcijama zbog zbrajanja dimenzijskih odstupanja pojedinih elemenata (veliki broj malih dimenzijskih odstupanja i ponavljanje malih netočnosti kod sastavljanja elemenata velikih konstrukcija često dovodi do velikih i neravnomjerno podijeljenih napetosti uzduž takve konstrukcije).

k14-17-s2-p-250.jpgSlika br. 2: Utjecaj debljine mase za brtvljenje na napetosti pri rastezanju

UTJECAJ POMICANJA SPOJEVA NA MASE ZA BRTVLJENJE

Prilikom širenja spoja, masa za brtvljenje se rasteže (slika br. 2). Površina presjeka mase ostaje konstantna, a gornja i donja slobodna površina se konkavno zakrivljuju. Dužina krivulja se povećava brže od širine spoja. Ova je deformacija intenzivnija ako je nanos mase za brtvljenje deblji. Izračun za 30-postotno širenje spoja pokazuje sljedeće:

 1. kod 12 milimetara široke i 50 milimetara debele mase za brtvljenje deformacija slobodne površine mase za brtvljenje je 90-postotna;
 2. kod tanjeg nanosa od, recimo – 12 milimetara široke i 12 milimetara debele mase za brtvljenje, deformacija njene slobodne površine je 35-postotna. Većina elastičnih masa za brtvljenje lako će podnijeti ovu deformaciju, dok se kod 90- postotnih deformacija većina masa za brtvljenje lomi i trga.

širina PUKOTINA i deblJina maSE za brtvljenje

Debljinu mase za brtvljenje treba prilagoditi širini pukotina i vrsti mase za brtvljenje (slika br. 3). Plastične i plasto-elastične mase za brtvljenje ugrađujemo tako, da je debljina jednaka širini. Deformaciju spoja kod plasto-elastičnih i elastičnih masa za brtvljenje smanjujemo tako, da ugrađujemo one mase za brtvljenje kod kojih će debljina biti manja od širine, pri čemu treba poštovati sljedeća pravila:

 • minimalne mjere su 5 x 5 milimetara,
 • za širine od 5 do 12 milimetara debljina je nešto manja od širine,
 • za širine od 12 do 25 milimetara debljina se kreće od 8 do 12 milimetara,
 • za širine veće od 25 milimetara debljina mora iznostiti od 12 do 18 milimetara, a preporučuje se da debljina iznosi oko polovine širine.

k14-17-s3-p-150.jpgSlika br. 3: Odnos između širine i debljine ugrađene mase za brtvljenje

Treba reći da je u praksi širina spojeva često ograničena prema gore, i to na oko 20 milimetara – iz estetskih razloga, zbog cijene ili radi pojednostavljenja izvedbe same konstrukcije.

UPORABA PODLOŽNIH MATERIJALA

Može se preporučiti da se mase za brtvljenje ugrađuju tako, da u sredini budu sužene, a na spojnim mjestima šire, te da je vanjska površina malo konkavna. Takav oblik postižemo uporabom podložnih materijala (vidi sliku br. 3). Pored toga nam podložni materijal služi kao podloga za izravnavanje debljine mase za brtvljenje. Podložni materijal mora imati sljedeće osobine:

 • mora mu biti omogućeno konkavno oblikovanje mase za brtvljenje,
 • ne smije se prilijepiti na masu za brtvljenje ,
 • ne smije upijati vodu,
 • ne smije sadržavati tvari koje bi reagirale s masom za brtvljenje,
 • mora biti dovoljno tvrd da se ne bi deformirao prilikom ugrađivanja mase za brtvljenje,
 •  mora biti dovoljno mek da prilikom sužavanja spojeva ne bi izgurao masu za brtvljenje.

Kao podložni materijal koristimo najrazličitije materijale. Kao vrlo prikladne pokazale su se valjkasto oblikovane trake od pjenastog polietilena.

Temperatura i vlažnost PRILIKOM UGRAĐIVANJA

Kod uporabe masa za brtvljenje moramo paziti na to da temperatura i vlažnost u prostoriji odnosno u okolici ne odstupa od propisanih vrijednosti, što je kod uporabe u prirodnom okolišu često dosta teško. Većina masa za brtvljenje suši se previše polagano ukoliko je temperatura niža od oko 5 do 10 stupnjeva Celziusa, odnosno prebrzo kod temperatura iznad 40 stupnjeva Celziusa.

k14-17-s4-p-230.jpgSlika br. 4: Utjecaj temperature pri ugradnji mase za brtvljenje na širenje (stezanje) spoja na različitim temperaturama

Vrlo je važno i to da se predvidi područje temperature u okolini, u kojoj će se spoj nalaziti (slika br. 4). Ako se temperatura pri ugradnji mase za brtvljenje nalazi u sredini, tj. između najviše i najniže temperature (slika br. 4a), masa za brtvljenje će djelovati prema svojoj mogućnosti (amplitudi) pomicanja. No, ako masu za brtvljenje ugradimo kod najniže ili najviše temperature spoja (slike br. 4b i c), stezanje spoja u slučaju (b) odnosno rastezanje u slučaju (c) bit će dva puta veće negoli u slučaju (a), pa bi mogućnost pomicanja mase za brtvljenje radi uspješnog brtvljenja morala biti dva puta veća.

dr. Andrijana Sever Škapin