Odvajanje pločica na pojedinim mjestima

OPIS PROBLEMA

Kod svih pločica ili samo kod pokoje grupe pločica neke već dovršene cjeline može se čuti značajno muklo odzvanjanje prilikom kuckanja po njima. Kasnije na tim mjestima može doći i do njihovog odljepljivanja, i to zbog uobičajenih radnih opterećenja obložene površine.

Ovaj je nedostatak nalik onome već predstavljenom u prethodnom broju Koraka (br. 4, godište 3, str. 52), mada uzroci odljepljivanja mogu biti drukčiji od tamo opisanih, pa ćemo mu se zato posvetiti i danas.   Napetosti između keramičke obloge i podloge, koje su bile glavni razlog odvajanja u ranije opisanom slučaju, ovdje imaju tek sporednu važnost. Do odvajanja može doći na sljedeća četiri mjesta:

  • između pločice i vezivnog sloja,
  • unutar vezivnog sloja,
  • između vezivnog sloja i podloge,
  • unutar podloge.

Tamo gdje se odvajanje pojavilo može se točno utvrditi i zašto, ukoliko pločicu pogledamo sa stražnje strane. Jer, ovaj je nedostatak prije svega funkcionalne prirode, budući da ruši cjelovitost čitavog sustava.

UZROCI

Glavni razlog za loše prianjanje između pločice i vezivnog sloja je slaba ljepljivost vezivnog sloja koja se može pripisati jednom od, a ponekad i većem broju sljedećih čimbenika:

  • odabir neprikladnog načina polaganja, odnosno neodgovarajućeg vezivnog materijala s obzirom na svojstva pločice: na primjer, uporaba klasičnih vrsta žbuke ili disperzijskih ljepila kod polaganja pločica s iznimno neporoznom podlogom, kao što je porculanski gris. Ljepljivost žbuke je, naime, prvenstveno ovisna o poroznosti stražnje strane pločice, a disperzijska ljepila vežu tako da gube vodu, odnosno – uslijed fizikalnih promjena voda iz njih hlapi. To treba uzeti u obzir pri izradi radnih planova;
  • pomanjkanje vode kod pripreme cementne žbuke i polaganja poroznih pločica: tamo gdje se pločica odvaja, gornji sloj žbuke nije bio  dovoljno konzistentan. To se može dogoditi ako pločice nismo dosta dugo ostavili uronjene u vodi, ili ako sastav žbuke nije bio odgovarajući. Pri obavljanju posla polagač treba naročito pripaziti na to;
  • nečista stražnja strana pločice, prašina i prljavštine: uranjanje pločica u vodu važno je i zbog uklanjanja tih nečistoća pa je ovdje uloga polagača od ključne  važnosti. Još treba spomenuti i utjecaj prašine aluminijevog oksida, kojega proizvođači keramičkih pločica koriste da bi spriječili njihovo lijepljenje na valjke prilikom pečenja, premda se ona uvijek može naći samo na stražnjoj strani keramičkih pločica, i to uglavnom u vrlo malim količinama;
  • utjecaj vanjskih čimbenika, primjerice – vode ili leda, jer oni ugrožavaju dobro prianjanje. Ovdje velik dio odgovornosti snosi osoba koja planira radove, posebno ako je utjecaj vlage, vode i leda takav da bi ga trebala predvidjeti, ali ga je zanemarila, tako da je zbog toga na kraju odabran – neprikladan vezivni materijal;
  • nedostatna površina prianjanja između vezivnog sloja i pločice: pločice koje su se odvojile od podloge imaju na stražnjoj strani takve ostatke vezivnog sloja koji jasno ukazuju na to, da pri polaganju nije bila zalijepljena čitava površina. Do ovoga može doći, na primjer – kod namještanja pločica, ukoliko nisu bile dosta snažno pritisnute na podlogu, ili kod njihovog polaganja u ljepilo kojemu je već isteklo »vrijeme na otvorenom«, a možda i zato, jer se prilikom nanošenja ljepila nije koristio prikladan i odgovarajući alat, primjerice – zubata lopatica. Svi ovi mogući čimbenici zadiru u područje odgovornosti polagača.

Što se tiče lošeg prianjanja unutar vezivnog sloja – koji se iskazuje u tome da dio sloja ostaje na pločici koja se odvojila, a dio na podlozi – uzrok mu je neprikladan vezivni sloj. Ovdje se može raditi o odabiru neodgovarajućeg ljepila (na primjer, ako se kod planiranja nije vodilo računa o vanjskim čimbenicima kakvi su vlaga, voda i led), o nepravilnom nanošenju ili pogrešnoj pripremi ljepila, kao i o neprikladnoj kakvoći cementne žbuke.

Odvajanja pločica do kojih dolazi radi lošeg prianjanja između vezivnog sloja i podloge većinom su posljedica polaganja: podloga nije bila dovoljno očišćena od svih čestica prašine, uljnih mrlja i drugih tvari koje bi mogle ugroziti dobro prianjanje. Ponekad je krivo i planiranje, recimo – kod uporabe cementnih ljepila na podlozi od gipsa, izvedene bez preventivne uporabe predpremaza.

Posljednja točka je odvajanje radi lošeg prianjanja unutar podloge. Tu su odgovorni kako osoba koja planira radove, tako i izvođač, jer oni moraju predvidjeti i provjeriti stabilnu i kompaktnu podlogu za polaganje keramičke obloge.

PREVENTIVA

Iz gore rečenoga je jasno vidljivo koje su sve preventivne mjere potrebne prilikom planiranja i polaganja da bi se izbjegli spomenuti nedostaci.

Kod preventive treba prije svega upozoriti na važnost polaganja i odabira ispravnog sustava polaganja keramičke obloge.

Izvor
C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F. Lancellotti:
Le contestazioni nella posa delle piastrelle ceramiche, Centro Ceramico, Bologna