Od 1990. god do danas…

Beton – Lučko kao renomirani proizvođač betona i proizvoda od betona u zadnjih petnaest godina postojanja razvio je više modernih tehnologija u proizvodnji betonskih opločnika kao i niz drugih betonskih predgotovljenih i montažnih betonskih elemenata te raznih specijalnih proizvoda od betona.

BetonLučko-00.jpgTvrtka BETON – LUČKO djeluje već 15 godina, a svojim radom počela je od najma male betonare koja je proizvodila 1/2 m3 gotovog betona i dvije automješalice, stalno povećavajući broj automiksera i autobetonskih crpki. Svake godine raste za cca 25% kako po uvođenju novih tehnologija tako i kadrovski. Ove godine u veljači uprava je preselila u novu modernu zgradu u Puškarićevu ulicu 1b koja je građena sistemom predgotovljenih zidova i stropova vlastite proizvodnje i obloge fasade sa lomljenim blokom vlastite proizvodnje.

Danas BETON – LUČKO d.o.o. posjeduje: 5 vlastitih tvornica betona opremljenih najmodernijom proizvodnom tehnologijom i potpuno automatiziranim postrojenjima.

Proizvodni pogoni izgrađeni na lokacijama u Lučkom (proizvodnja betonske galanterije i specijalni betonski elementi), Jastrebarskom (proizvodnja zidova i stropova za brzu i kvalitetnu izgradnju stambenih objekata) i, Karlovcu (proizvodnja armirano betonskih hala, prednapeti armirano betonski elementi, gotove betonske garaže za osobne automobile, elementi tunelske odvodnje, stajske podnice za uzgoj svinja i goveda te posebni zahtjevi u odvodnji i kanalizaciji) posjeduju opremu visokih tehničkih mogućnosti, velikih kapaciteta i potpunu automatizaciju upravljanu računalima. Upravljanje računalima omogućuje podešavanje optimalnih proizvodnih uvjeta (vlažnost agregata, količine boje, cementa, vode i dodataka betonu) te postizavanje konstantne kvalitete i zadovoljenje svih propisa regulative za sve proizvode.

Od specijalne proizvodnje velikog broja betonskih elemenata, izdvajamo ploču za zatvaranje tramvajskih kolosijeka koja je dio patentiranog sistema, proizvodnju tunelskih elemenata za odvodnju te zidove od laganog betona za stambenu individualnu izgradnju

U sklopu tvrtke osnovana je podružnica “Kamen-Lasinja”, koja proizvodi agregat iz eruptivnog kamena dijabaza u vlastitom kamenolomu a koji je osnov kvalitete svih proizvoda od betona.

Tvrtka je izgradila već prepoznatljiv imidž na našem tržištu kad se govori o betonskoj galanteriji od vibriro-prešanog betona. Najveća proizvodnja je u Lučkom kraj Zagreba, gdje se proizvodi betonska galanterija za opločenje i uređenje vanjskih prometnih i pješačkih površina.

U vrhunskom i modernom dizajnu, velikom broju oblika i boja, visoke kvalitete, različitih načina površinske obrade, neograničene mogućnosti kombiniranja, dobivaju se posebni efekti, gdje možete izraziti i vlastitu kreativnost.

Zahvaljujući kontinuiranom razvoju na novim tehnologijama i materijalima, te stalnoj kontroli proizvodnih procesa i ulaznih materijala iz vlastitih proizvodnih pogona (kamenolom LASINJA i šljunčara JEŽDOVEC),

BETON – LUČKO je stekao svih ovih godina prepoznatljivo mjesto na tržištu, čime svjedoče brojna priznanja za KVALITETAN PROIZVOD.

Kako bi još povećao svoj udio na tržištima Hrvatske Beton-Lučko u lipnju 2006 godine otvara proizvodni pogon u Dalmaciji sa najmodernijom tehnologijom i dopunjenim proizvodnim asortimanom.

Beton-Lučko d.o.o.