Hidroizolacija betona jednom, zauvijek

Tvrtka Gifiks GM u svojoj ponudi ima jedan izuzetan proizvod, koji uvelike pojednostavljuje i pojeftinjuje vrlo složen problem hidroizolacija i sanacija, koji i sami znamo koliko mogu biti komplicirane i skupe. Radcon Formula #7 je trajna i jedina hidroizolacija koja se ne može oštetiti, ne ostaje na površini, već stvara ispodpovršinsku membranu koja ostaje trajno aktivna u betonu i nema ograničenja roka trajanja.

gifiks-00.jpgPodručja primjene :

 • AVIONSKE PISTE
 • MOSTOVI
 • VIADUKTI
 • SPREMNICI ZA VODU
 • RAVNI KROVOVI
 • PARKIRALIŠTA
 • KAMEN + KERAMIKA

Uz progresivan rast od 1975. godine proizvod Radcon Formula #7 je postigao neosporiv dosadašnji uspjeh u više od 30 zemalja. Prihvaćanje Radcon Formula #7 bilo je potaknuto jedinstvenim radnim svojstvima proizvoda na gradilištu, što je sada dovelo do njegove uporabe na projektima od globalne važnosti.

Radcon Formula #7© nije površinski premaz, primjesa, rast kristala niti sredstvo za odbijanje voda. Tijekom procesa zalijevanja od 3 dana proizvod prodire i reagira s betonom stvarajući podpovršinsku zapreku, hidroizolira pore, kapilare i veća napuknuća od ulaza vode i zagađivača.

Što čini Radcon #7© drugačijim?

Jedinstveno svojstvo Radcon Formule #7© vezano je uz njegov silikatni sastav koji je kemijski modificiran. Prvo, proizvod će trajno hidroizolirati postojeća napuknuća koja procuruju u betonu do 2,00mm, čak i kad su izložena tipičnim visoko toplinskim opterećenima na krovnim vrhovima. Drugo, proizvod koji se upio u betonsku matricu ostaje aktivan kako bi zatvorio nova tanka napuknuća u kontaktu s vodom. Ovaj je fenomen potvrđen na primjenama u područjima potresne aktvnosti.

Opis proizvoda

Radcon Formula #7© je biokemijski modificirana silikatna otopina koja osigurava dugoročnu hidroizolaciju i trajnost betona. Ona prodire u beton i reagira sa slobodnim kalcijem i vodom kako bi formirala gel kompleks kalcij silikat hidrata netopljiv u vodi u napuknućima, porama i kapilarama. Ovaj gel stvara potpovršinsku zapreku od ulaza vode i zagađivača kao što su ioni klorida.

Radcon Formula #7© će zatvoriti postojeća napuknuća sve do 2,00 mm. U matrici proizvod ostaje reaktivan kad je u kontaktu s vodom kako bi osigurao svojsva autogenog popravka budućih tankih napuknuća.

Karakteristike radnih svojstava

Neotrovnost

Radcon Formula #7© se temelji na vodi. Oprema se lako čisti i proizvodom se lako barata na gradilištu. Potpuna hidroizolacija (matrica, napuknuća i buduća tanka napuknuća) Radcon Formula #7© je potpuna zamjena za membranu budući da hidroizolira i betonsku matricu i napuknuća čak i kad je izložen visokim toplinskim opterećenjima. Proizvod koji je prodro u beton ostaje reaktivan u prisustvu vode kako bi osigurao sposobnosti autogenog popravka budućih tankih napuknuća.

Upravljanje rizikom

Radcon Formula #7© se nanosi izravno na konstrukcijski beton bez potrebe za zaštitnom ravnjačom  jedna hidroizolacijska varijabla. Na taj način, ako u bilo kojoj fazi životnog vijeka građevine dođe do procurivanja, ono se može brzo i jednostavno popraviti bez potrebe traganja ispod membrane ili ravnjače. Ovaj pristup drastično smanjuje troškove tekućeg održavanja bez potrebe uklanjanja membrane ili površinskog habajućeg sloja.

Ključne koristi :

 • TRAJNA HIDROIZOLACIJA
 • BRZO NANOŠENJE
 • NAMA ODRŽAVANJA U BUDUĆNOSTI
 • ŠTITI ČELIK OD KOROZIJE
 • ŠTITI BETON OD PRODIRANJA KLORA I SULFATA
 • OTPORAN NA UV-ZRAČENJA
 • OTPORAN NA VISOKI TERMALNI STRES

Gifiks GM d.o.o.