Žućkaste mrlje

Na površini lakiranog parketa nastale su više ili manje vidljive žućkaste mrlje koje se ne mogu ukloniti.

UZROCI

Žućkaste mrlje nastaju zbog dodira do kojega dolazi između različitih lakova, i to onih poliuretanskih lakova sa lakom, koji sadrži kiseli učvršćivač. Između sebe reagiraju ostaci kiselog i izocijanatnog učvršćivača, koji pod utjecajem sunčeve svjetlosti (fotokemijska reakcija) tvore intenzivnu žutu boju. Dovoljni su već i najmanji tragovi suvišnih, nevezanih ili slobodnih ostataka obiju vrsta utvrđivača.

Glavni razlozi za nastajanje žućkastih mrlja su:

  • nanošenje laka sa kiselim učvršćivačem na nedovoljno osušen poliuretanski lak;
  • miješanje laka sa kiselim učvršćivačem u istoj posudi gdje smo miješali i poliuretanski lak;
  • nanošenje poliuretanskog i laka sa kiselim učvršćivačem istim kistom.

RJEŠENJA

Neke vrste drva mijenjaju boju uslijed djelovanja kiseline, pa stoga neki kao temeljni lak koriste poliuretanski, a kao završni – lak sa kiselim učvršćivačem. Ipak, uvijek treba paziti na to da temeljni lak bude doista dovoljno suh prije no što se počne nanositi završni sloj. Treba se strogo pridržavati uputa koje proizvođači propisuju u svojim tehničkim listama.

Prije svega, nikada ne smijemo koristiti iste posude za miješanje različitih vrsta lakova i iste kistove za nanošenje. Treba znati da je i okov kista idealan za djelovanje kiseline.

Ovu poteškoću možemo najlakše izbjeći ako koristimo samo  poliuretanski ili samo lak sa kiselim učvršćivačem.

Izvori:
National Wood Flooring Association: Sanding and finishing of hardwood floors, 2000.
National Wood Flooring Association: Problems … the cause and how to correct, svibanj 1991.
Tehničke liste različitih proizvođača