Kombinacija drva i keramike

Ovo stručno mišljenje bilo je napisano na zamolbu polagača koji je želio ocjenu svojega dosadašnjeg rada. Zanimalo ga je i treba li uopće nastaviti sa radom, budući da su se javile nesuglasice pa mu ni posao koji je dotad obavio još nije bio plaćen.

Iz priloženih je fotografija vidljivo da se u stanu polagao parket od različitiih vrsta drva, i to u kombinaciji sa keramikom od ciglastog tlakovca. Nakon pomnog pregleda položenog i djelomično lakiranog parketa navodim svoje zaključke.

k12-24-s13-p300.jpg1. Fotografije br. 1 i 3 jasno pokazuju ispravno položen parket u kombinaciji sa tlakovcem. Znamo da polaganje dviju ili više različitih obloga ne može biti bezbolno te da rezultat nikada ne može biti takav kao kada polažemo podne obloge iste vrste, odnosno izrađene od istog materijala.
Slike 1 i 3: Ispravno položen parket u kombinaciji sa ciglastim tlakovcem

Zato je za postizanje vrhunskog rezultata spoj između drva i keramike potrebno zapuniti silikonom. Predlažem da se koristi silikon u boji ciglastog tlakovca.

k12-24-s26-p300.jpg2. Fotografija br. 2 pokazuje loše okončanje radova na strani već lakiranog parketa pa stoga savjetujem ponovljeno brušenje finim brusnim papirom zrnatosti 240 te ponovno lakiranje.

Slika 2: Loš završetak radova na strani već lakiranog parketa
Slika 6: Podloga nije izravnana, jer je parket u usporedbi sa keramikom – niži.

Što se tiče rada koji je u tijeku te korištenih obloga, savjetovao bih da se kao zaštitni premaz kod parketa koristi mat lak, koji se vrlo dobro uklapa uz hladne obloge od keramike.

k12-24-s45-p300.jpg3. Fotografije br. 4 i 5 naglašavaju sitnu pogrešku nastalu kod brušenja, jer se na rubovima pločica od ciglastog tlakovca vide tragovi brušenja. Keramika je položena u ravnoj crti, na lijevoj i desnoj strani se nalazi parket, što stvara neku vrstu bordure.
Slike 4 i 5: Na rubovima pločica od ciglastog tlakovca vidljivi su tragovi brušenja.

Izbrušene dijelove keramike trebat će namazati odgovarajućim proizvodima koji se mogu pronaći na tržištu, što će opet oživjeti boju.

Trebalo bi ukloniti sav parket kojega okružuje keramika, sanirati cementni estrih, osigurati potpunu ravninu podloge u odnosu na oblogu od keramike te iznova položiti parket.

Savjetujem vam da nastavite sa radom, ali da se završnih premaza prihvatite tek onda kada ćete točno znati tko vam je naručitelj, i tek kada vam bude plaćeno za već obavljene radove.

Znajte da nitko nema pravo nastaviti sa radom koji ste vi započeli i gotovo ga dovršili; to ne govorim zato da biste naplatili svoj posao, već ukoliko tako odredi sud odnosno utvrdi da ste pokazali veliki nemar pri izvedbi.

Kada bi vaš posao nastavio netko drugi, a vama dosad obavljeno ne bi bilo plaćeno, imate sva prava zahtijevati od sudskih vlasti stručno mišljenje, koje može dovesti do trenutne zabrane obavljanja bilo kakvih radova na gradilištu.

Ako ćete ipak trebati zatražiti mišljenje sudskoga vještaka, možete navesti i mene kao svojega tehničkog savjetnika, odnosno savjetnika vas kao stranke.

Ilario Priviero, sudski izvjestitelj