Vrsta drva: ŠEĆERNI JAVOR

Domaće vrste: gorski javor (Acer pseudoplatanus L.), oštrolisni javor (A. platanoides L.), poljski javor (A. campestre L.)

Zbog izrazito svijetle boje i odličnih mehaničkih osobina, javorovinu koristimo u proizvodnji furnira, namještaja visoke kakvoće, za unutarnju opremu i drugo. Ovo je drvo idealno za izradu tesanih i rezbarskih proizvoda, glazbala i sličnoga.

Korak_2_05cro2.indd