Promjene boje

OPIS PROBLEMA
Na površini keramičkih pločica mogu se opaziti lokalne promjene boje, koje nisu prouzročili vanjski čimbenici. U usporedbi sa bojom preostalih pločica, ove su mrlje tamnije.
Kod glaziranih pločica se ovaj nedostatak opaža unutar glazure ili između podloge i glazure, što jasno ukazuje na uzrok nedostatka u sustavu polaganja. Kod neglaziranih pločica se nedostatak vidi na samoj površini i zato je ponekad teško utvrditi radi li se o promjeni boje ili o jednom od nedostataka pločica koje smo opisivali u ranijim brojevima.

Što je veća poroznost pločica, nedostatak je vidljiviji, ali su posljedice estetske, a ne funkcionalne naravi.

UZROCI

Većinom je razlog – voda iz podložnih slojeva. Nedostatak se može pokazati zbog:

  • nezgode (slamanje cijevi, prodor vode …),
  • polaganja (primjerice, kod uporabe previše vlažnog materijala – nakon hidratacije cementa pod pločicama će ostati voda, koja nema kuda istjecati),
  • kapilarnih voda iz podloge kod prizemnih ili razizemnih stanova.

U nekim slučajevima se radi o trenutačnom nedostatku, uvjetovanom vremenskim prilikama. Nakon sanacije odnosno uklanjanja suviška vode, pločice će iznova zadobiti svoju prvobitnu boju. Drugdje će se nedostatak pokazati tvrdokornijim, posebno ako se još pojave i eflorescencije, koje smo opisali u prethodnom broju (ovdje govorimo općenito, i o neglaziranim pločicama).

Ako ovaj nedostatak zapazimo kod glaziranih pločica, to znači da je promjena boje nastala između glazure i podloge pločice te se ne da ukloniti – i zato treba potražiti uzrok poteškoće. U takvim slučajevima je vrlo teško dokazati da li je i u kojoj je mjeri došlo do nedostatka u samoj pločici. Tada je najbolje napraviti laboratorijske pokuse da bi se odlučilo jesu li promjene boje posljedica kemijske nestabilnosti glazure, mada bi bilo problematično na temelju dosadašnjih spoznaja i istraživanja uzroka za nastajanje ovoga nedostatka okriviti samo pločice.

PREVENTIVA

Pored nezgoda koje ne možemo predvidjeti, razlog za promjenu boje može biti i polaganje. Tu treba naglasiti stručnost polagača. Pri uporabi veziva doziranje je iznimno važno, a prije svega je za porozne pločice bolje upotrijebiti nepropusna veziva, koja neće utjecati na obloženu površinu.

Pri oblaganju površine gdje postoji mogućnost prodora vode iz podloge, treba provjeriti da li je izolacija dobro postavljena, odnosno je li ugrađen sloj nepropusne membrane.

Izvor:
C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F. Lancellotti: Le contestazioni nella posa delle piastrelle ceramiche, Centro Ceramico, Bologna