Vlasaste raspukline

OPIS PROBLEMA

Govorimo o vlasastim pukotinama na glazuri, koje na površini vidimo kao kružne, nepravilne crte. Kod njih nije oštećena podloga odnosno nosivi sloj keramičke pločice, već se samo raspucala glazura. Tako u ovu skupinu ubrajamo i vlasaste raspukline koje se pojavljuju kako kod glaziranih, tako i kod neglaziranih proizvoda, i protežu se po cijeloj debljini pločice.

Kod obje vrste vlasastih raspuklina radi se tek o estetskom oštećenju, ali ta oštećenja otežavaju čišćenje i održavanje obložene površine te omogućuju zadržavanje prljavštine; stoga ipak možemo govoriti i o funkcionalnom oštećenju.

UZROCI

Vlasaste raspukline glazure ili čitave pločice su u većini slučajeva posljedica neodgovarajuće kakvoće keramičkih pločica. Razlog za nastajanje vlasastih raspuklina na glazuri obično je dilatometrička nespojivost između podloge i glazure, koja je kod toplinskih promjena izložena opterećenju na vlak i zato puca. Posljedica je pojava spomenutih vlasastih raspuklina. Otpornost glazure na nastajanje vlasastih raspuklina po keramičkim pločicama opisuje i standard EN ISO 10545-11: 1998. U skladu s njim, ovo se fizikalno svojstvo zahtijeva kako kod podnih, tako i kod zidnih glaziranih pločica koje koristimo za vanjske i unutarnje prostore. Zahtijeva se kod finih i kod rustikalnih pločica.

Na tržištu nailazimo i na pločice koje na glazuri imaju namjerno izvedene vlasaste raspukline, i to kao dekorativni dodatak. Na takvim se pločicama ne vrši pokus na otpornost stvaranja vlasastih raspuklina na glazuri, ali je proizvođač dužan tu činjenicu jasno navesti na svom proizvodu.

Kod vlasastih raspuklina, koje nastaju po čitavoj debljini, oštećene bi pločice trebalo ukloniti već prilikom odabira u tvornici, samo što ova vrsta oštećenja često ostaje skrivena. Temeljit pregled pohranjenog uzorka pločice može razjasniti uzroke pogreške.

Mogući uzrok spomenutog nedostatka može se naći i u polaganju. Na primjer, pri uporabi žbuke koja sadrži mnogo cementa, zbog visoke kohezijske sile i prijemčivosti te velikog stezanja postoji opasnost da se pojave napetosti radi sile na vlak na površini keramičke pločice, što može pripomoći nastajanju vlasastih raspuklina. Isti rezultat može nastati i radi predebelog nanosa ljepila na pojedinim mjestima. Pored toga, svi industrijski izrađeni keramički proizvodi imaju u svojoj unutrašnjosti mikroskopske raspukline, odnosno točke koje zbog povećanja napetosti mogu pripomoći nastajanju makroskopskih raspuklina kakve su i vlasaste raspukline. Te napetosti su veće kod polaganja pločica na podlogu ili podložnu strukturu, jer tu postoji velika mogućnost pomicanja ili podsjedanja.

PREVENTIVA

Premda se ne smiju zanemariti ni odabir odgovarajućeg materijala za polaganje, a niti pažljivi rad samog polagača, temeljita i pomna kontrola proizvođača keramičkih pločica najčešće ostaje i – najučinkovitija preventiva.

Izvor:
C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F. Lancellotti: Le contestazioni nella posa delle piastrelle ceramiche, Centro Ceramico, Bologna