Javni poziv za izradu strategija zelene urbane obnove

Do kraja rujna 2022. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira  objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga za izradu strategija zelene urbane obnove sufinanciran sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), inicijative „Obnova zgrada“.

Novi Poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine bit će sufinanciran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta “EU sljedeće generacije”, inicijative  „Obnova zgrada“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.

Inicijativa Obnova zgrada obuhvaća teme zgradarstva, energetske učinkovitosti, obnove od potresa, seizmičke otpornosti i zaštite kulturnog dobra. Programima koji su obuhvaćeni ovom inicijativom poticat će se sveobuhvatna obnova zgrada, primjena visokoučinkovitih alternativnih sustava te će se posebna pažnja posvetiti osiguravanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštiti od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnosti. Cilj je realizacija vala obnove postojećih zgrada, transformacija postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada za koji je u sklopu inicijative predviđena vrijednosti ulaganja od 5,95 milijardi kuna. Ova inicijativa se sastoji od šest reformi od kojih posebno izdvajamo reformu „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.

Cilj navedene reforme je utvrditi i razviti okvir za izradu i provedbu strategija zelene urbane obnove na lokalnoj razini, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora, s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti od rizika i klimatskih promjena te kao podrška općem održivom razvoju. Provedba je namijenjena za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, no prednost će imati JLS-ovi na potresom pogođenim područjima. Provedba pilot projekata u kontekstu ove reforme služit će kao podloga za pripremu poziva i provedbu projekata u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027.

Ministarstvo je u sklopu navedene inicijative ispunilo sve indikatore za 2021. godinu, a koji su uključivali i donošenje dva nacionalna programa: Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske krajem 2021. godine. Programi predstavljaju temelj, između ostalog,  za izradu smjernica za pripremu i provedbu strategija zelene urbane obnove lokalne razine.

Struktura provedbe reforme podijeljena je na tri glavna elementa koja su ujedno i elementi financiranja iz Mehanizma za oporavak i otpornost: priprema nacionalnog strateškog okvira za razvoj javne politike uspostave zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama; izrada smjernica za izradu strategija zelene urbane obnove na lokalnoj razini, te izrada strategija zelene urbane obnove na lokalnoj razini i provedba pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Reforma uključuje objavu javnog poziva za gradove i općine za financiranje izrade lokalnih akata strateškog planiranja lokalne razine – Strategija zelene urbane obnove, a prednost će se dati JLS-ima na potresom pogođenim područjima. Sastavni dio javnog poziva su i smjernice za izradu akata strateškog planiranja na lokalnoj razini koje će pomoći JLS-ima da odrede prostorni obuhvat i preciznije definiraju ciljeve i mjere razvoja.

Na kraju, reforma uključuje provedbu pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti usklađeni sa strateškim okvirom nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Poziv za pilot projekte predviđen je za objavu krajem drugog kvartala 2023. godine. 

POZIV ZA „IZRADU STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavit će Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“ do kraja rujna 2022. godine. Nakon objave poziva prijavitelji će imati na raspolaganju određeni vremenski period za pripremu projektne dokumentacije, a same prijave će započeti krajem listopada.

Poziv se sufinancira sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta “EU sljedeće generacije” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od 2.500.000,00 kuna, za izradu minimalno 10 strategija na lokalnoj razini. Stopa sufinanciranja prihvatljivih aktivnosti iznosit će 100%. Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb. Prijavitelji će projektne prijedloge podnositi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Pozivom će se sufinancirati strategije zelene urbane obnove, koje će predstavnička tijela JLS-a donositi na razdoblje od 5 do 10 godine, a koje će se odnositi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te prilagodbe klimatskim promjenama. Pojedinosti vezane uz sadržaj strategije koje će se sufinancirati bit će detaljnije razrađene u Pozivu. Strategije koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa (Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija) imat će prednosti prilikom odabira.

Prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova kao i cjeloviti popis dokumentacije potrebne za prijavu bit će definirani u okviru dokumentacije budućeg Poziva. Više detalja o dokumentaciji i uvjetima Poziva u narednom razdoblju možete pronaći na www.mpgi.hr.

mpgi.gov.hr