INDUSTRIJSKE KERAMIČKE OBLOGE

Industrijska keramika obično podrazumijeva keramičke obloge koje se koriste u industrijskim prostorima, te obloge za druge posebne namjene poput bazena ili velikih prodajnih prostora. U svim tim slučajevima potrebno je poštovati dodatne zahtjeve i dobro utvrditi čemu će ta obloga uopće biti izložena. Pločice koje su namijenjene širokoj uporabi u pravilu odgovaraju (ili bi barem trebale odgovarati) minimalnim zahtjevima, mada je kod industrijskih odnosno posebnih namjena potrebno provjeriti da li odgovaraju dodatnim očekivanim opterećenjima. Naravno da je potrebno provjeriti i druge sastavne dijelove keramičke obloge: ljepila i mase za fugiranje, a često i osnovnu podlogu.

U dodatna opterećenja ubrajaju se visoka mehanička opterećenja, vlažni prostori, površine pod vodom ili kakvom drugom tekućinom (bazeni, spremnici), agresivno djelovanje kemikalija, zahtijevana sterilna okolina, toplotno djelovanje, zaštita od buke, antistatički uvjeti i radioaktivnost.

U nastavku su predstavljeni neki učestaliji primjeri uporabe keramičkih pločica za posebne namjene s naglaskom na odnose koje treba poštovati u pripremi obloge. Kako nema odgovarajućih hrvatskih propisa, odlučeno je da će se koristiti pojedini propisi po smislu, odnosno standardi drugih država. Pregledan opis je naveden u seriji standarda BS 5385: 1 do 5, a prije svega u četvrtom dijelu: Wall and floor tiling; Code of practice for tiling and mosaics in specific conditions (Zidne i podne obloge; pravila za polaganje pločica i mozaika u posebnim uvjetima).

 VISOKA MEHANIČKA OPTEREĆENJA

Kod industrijskih prostora ili javnih prohodnih površina treba u pravilu poštovati činjenicu da je obloga izložena višim mehaničkim opterećenjima kakva su visoki pritisak, udarci i / ili habanje (abrazija) površine. Zato je kod planiranja obloge potrebno izračunati predviđeno (najviše) opterećenje. Svakako treba dobro znati kojim će opterećenjima pod biti izložen. Ako se radi o vozilima s pneumatskim kotačima koji se stalnom brzinom kreću po površini, tada dinamičko opterećenje tek zamalo premašuje statičko, ali ako vozilo s takvim kotačima poskakuje na neravnoj podlozi, dinamičko operećenje moglo bi biti i dva puta veće od statičkog. Ako se očekuje velika prohodnost poda zbog velikog broja djelatnika, uslijed čega bi na površini mogla nastati oštećenja, treba upotrijebiti pločice veće otpornosti na habanje (kod glaziranih pločica grupa PEI 4 ili 5).

Kod visokih mehaničkih opterećenja općenito se može preporučiti uporaba keramičkih pločica veće gustoće i nižeg upijanja vode – ispod 10 posto (grupe AI, AII, BI, BII). Debljinu pločica treba odabrati imajući u vidu očekivana opterećenja. Vrlo je važno i to da pločice budu iznimno ravne, čime se spriječava opterećenje pojedinih točaka, te da su na stražnjoj strani ravnomjerno i posve prekrivene ljepilom.

 AGRESIVNO DJELOVANJE KEMIKALIJA

Keramičke pločice su u pravilu otporne na većinu kemikalija osim na spojeve fluora, a naročito fluorovodične kiseline. Bez obzira na to, potrebno je prije uporabe provjeriti postojanost pločica (može se samo promijeniti boja sjaja), a i ljepila te mase za fugiranjie. U tabeli br. 1 (izvor BS 5385: 4. dio: Wall and floor tiling; Code of practice for tiling and mosaics in specific conditions) navedena je otpornost ljepila, žbuke i brtvila na različite tekućine, što bi trebalo poštovati pri postavljanju obloga.

Kemijskom djelovanju su izložene i obloge bazena. I ovdje treba poznavati kemijski sastav vode odnosno primjesa – na primjer, koncentracija SO3 ne smije premašivati 300 ppm, jer bi visoke koncentracije mogle razjedati materijal koji u sebi sadrži portland cement. Kod slane vode je važno da su svi željezni elementi zaštićeni na odgovarajući način odnosno da se koriste nerđajući čelični elementi. Jednako je tako potrebno i za estrihe i prve premaze koristiti cement otporan na sulfate, a za polaganje pločica ljepilo otporno na sulfate, primjerice – epoksidne smole.

 DJELOVANJE TOPLINE (VRUĆINA, MRAZ)

Radi se o povišenoj, o vrlo niskoj temperaturi, ili pak o njezinom cikliranju. Izvori topline mogu biti cjevovodi, grijači, podno grijanje, ali i isijavanje industrijskih peći, vatre, sunca te izlijevanje vrućih tekućina ili ispuštanje vrućih plinova. Na povišenim temperaturama treba provjeriti dilatacije odabranih materijala i njihovu usklađenost. Ako se može predvidjeti učestalo cikliranje temperature, može se preporučiti uporaba odgovarajućeg elastičnog ljepila koje kompenzira napetosti nastale uslijed temperaturnih promjena.

Ako se keramičke pločice trebaju koristiti u okolini gdje može doći do smrzavanja, treba ugraditi pločice otporne na smrzavanje (upijanje vode ispod 3 posto – grupe AI ili BI s odgovarajućim dokazom o njihovoj otpornosti). Pritom treba koristiti odgovarajuće (vodootporno) ljepilo i masu za fugiranje. Prije početka smrzavanja svakako treba osigurati ishlapljivanje vlage iz podloge i pločica.

Vlaga ili tekućine na visokim ili niskim temperaturama mogu izazvati dodatno negativno djelovanje na dilataciju ili na dodir između pločice i podloge, što bi moglo dovesti do pucanja ili odizanja te odvajanja pločica od podloge.

 SPOJ

Kod keramičkih obloga često treba uzeti u obzir i kombinirano djelovanje. U okolini gdje će one biti pod visokim mehaničkim opterećenjem i u kojoj će se po dijelu obloge izlijevati vruće i agresivne tekućine, polaganje obloga treba pravilno zacrtati i izvesti kako bismo umanjili mogućnost pojavljivanja kasnijih poteškoća.

Od iznimnog je značaja i priprema osnovne betonske podloge. Prema spomenutom standardu ona mora odležati čak 6 tjedana prije početka polaganja pločica. Za pojedine slučajeve je standard još stroži i propisuje čak i duže sate sušenja.

Isto tako su zahtjevi za ugradnju dilatacijskih fuga u industrijskim prostorima stroži no što je uobičajeno. Naime, fuge treba ugraditi iznad konstrukcijskih dilatacija, na dodiru poda i zidova, kod ukošenih kuteva, pri promjenama ravnine tla te u pravilu još i svakih 6 metara, ako radi opterećenja nije predviđena ugradnja i na još kraćim udaljenostima.

Ako su keramičke pločice položene na pod, svakako je važno poštovati i koeficijent klizavosti, jer treba osigurati sigurnost korisnika obloge. Ovdje nije na odmet dodati da se klizavost poda može tijekom vremena uporabom i izmijeniti, da je opasnost od klizanja znatno veća ako je pod prekriven mrljama (a naročito uljnim), te da je dodatnu zaštitu moguće ostvariti i uporabom odgovarajuće obuće.