GRANIT

Granit pripada magmatskim stijenama koje nastaju kristaliziranjem silikatnih rastalina. Zovemo ih magmom ili žarom. Ona je najraširenija vrsta stijenja iz podskupine dubinskog stijenja, to jest onoga koje se stvrdnulo negdje duboko u kori Zemlje. U istu skupinu pripada, recimo, i granodiorit, koji je vrlo sličan granitu, kao i gabro, diorit, sienit…

Granit je potpuno kristalizirana stijena sive ili ružičaste boje i zrnaste strukture. Kod njega se opažaju zrna kremena, kalijevog glinenca, kiselih plagioklaza i biotita. Kako pripada skupini najučestalijeg stijenja, u skladu s tim postoji u svijetu mnogo njegovih inačica. Najstarije (a ujedno i najviše) granitne stijene u Europi nalaze se na Mont Blancu.

Granit se koristi za unutarnje i vanjske podne obloge, stubišta, pultove, stolove, kamine, prozorske klupčice, fasade… Vrlo je tvrda i čvrsta stijena, pa je naročito prikladan i za oblaganje prometnih površina. Jako je otporan na statička i mehanička opterećenja. Različitom površinskom obradom granita postižemo i raznolikost njegove uporabe. Površina mu može biti polirana, strojno ohrapavljena, štokana, pješčarena ili pečena.

PLOČE, MARMETE I KOCKE

Granit se obično isporučuje u obliku ploča debljine od jedan do tri centimetra, ili kao tanje pločice, takozvane marmete, koje – ovisno o proizvođaču – imaju debljinu od jednog do jednog i pol centimetra. Standardna mjera marmeta su centimetarske pločice dimenzija 30,5 x 30,5. Deblje ploče se obično režu po narudžbi. Za vanjske prohodne površine koriste se ploče debljine od najmanje tri centimetra, a za vanjske provozne od najmanje četiri centimetra. Za popločenje kolnika, puteva, parkova ili trgova koriste se opet priljubljene kocke u kombinaciji s drugim prirodnim stijenama (porfir, tonalit…) ili umjetnim materijalima (betonske pločice). Isporučuju se u veličini od 6 – 8 ili 8 – 10 centimetara.
Granit se obično nabavlja u pločama ili marmetama.
Za unutarnje površine koristimo tanje, a za vanjske prohodne i provozne površine deblje ploče.
Za popločavanje ulica, puteva, parkova ili trgova rabe se opet priljubljene kocke.

RAZLIČITA OBRADA POVRŠINE

Granit može biti poliran, strojno ohrapavljen, štokan, pješčaren ili pečen. Polirana površina je glatka, a time i prikladnija za unutarnje podne obloge i stubišta, jer prostoru daje izgled profinjenosti i elegancije. Grubo obrađene površine su učinkovite protiv klizanja i zato se često koriste za vanjsko popločavanje.
Polirana, strojno ohrapavljena i štokana površina

STUBIŠTA I FASADE

Granit je prikladan za unutarnja stubišta koja obično imaju poliranu površinu, ali i za vanjske ulaze i stube. Rubovi čitave ploče mogu biti ravni, podrezani, zaokruženi, polukružni ili okrugli. Ploče imaju na gornjoj strani i utor za gumu. Granitne ploče koriste se jednako tako i za vanjsko oblaganje zidova, odnosno – za fasade.
Unutarnja stubišta uvijek su izrađena od poliranog granita.

PULTOVI I KAMINI

Zbog dobrih mehaničkih osobina i jednostavnog čišćenja, granit se obilato koristi za izradu ugostiteljskih, kupaonskih i kuhinjskih pultova i polica. Kao i kod stubišta, i ovdje se rubovi obrađuju na različite načine. Granitom se također mogu oblagati i kamini.
Zbog dobrih mehaničkih osobina granit se naveliko rabi za izradu raznih pultova i polica.
Kameni kamini ures su prostora u kojima se boravi.

PROZORSKE KLUPČICE

Profili odnosno rubovi prozorskih polica obrađuju se na različite načine: mogu biti rezani, zaokruženi, polukružni ili okrugli. Mjere klupčica proizvođači obično izrađuju po narudžbi.
Rubovi prozorskih klupčica mogu biti obrađeni na različite načine.