Energetska obnova zgrada obnovljivim izvorima energije

TOPLOZRAČNI SOLARNI PANELI

U zapadnim zemljama primjenjuje se princip solarnih kolektora koji su integrirani u zgrade (BISC = Building Integrated Solar Collectors) te sadrže još i toplinsku izolaciju, ventiliranje ovojnice, ventiliranje prostorija ali i dekorativni izgled ovojnice. Dijele se na Solarne krovove i Solarne fasade. Solarne fasade su u osnovi ventilirane fasade s dograđenim solarnim elementima na osunčanoj strani, koji mogu biti fotonaponski, toplovodni ili toplozračni. Razvijena je neostakljena (glassles, opaqe) verzija toplozračnog solarnog panela od tankog aluminijskog lima obojenog tamnijom dekorativnom bojom. za ugrađivanja u fasadu ili na krov. Primjenjuje se debela negoriva toplinska izolacija u paropropusnoj foliji.

Princip djelovanja ljeti i zimi prikazuju skice:

 

 

 

Ugradnjom malog ventilatora u donju spojnu cijev pojačava se cirkuliranje zraka a time i prijenos topline.

Primjeri primjene i pokazni demo-panel:

Primjena je posebno korisna za energetsku obnovu obiteljskih kuća koje su slabo ili nikako toplinski izolirane. Stupanj iskorištenja sunčeva zračenja je više od 50 % a ovisi o odabranoj boji aluminijskog lima.

Inovacija je zaštićena patentom, optimizirana je konstrukcija za jednostavnu izradu od materijala raspoloživih na domaćem tržištu primjenom standardnih limarskih i bravarskih strojeva. Montaža panela ne zahtijeva nosivu potkonstrukciju, što je nužno kod odvojenih solarnih kolektora i ventiliranih fasada.

EKOLOŠKA TRAJNOŽAREĆA KAMINSKA PEĆ

Zagrijavanje kuća drvenom biomasom sve više se primjenjuje, energetski je prihvatljivo jer se primjenjuje obnovljivi izvor energije i CO2 je neutralan. Međutim, mnoge kaminske peći, sada u primjeni i na tržištu, emitiraju nedopustivo mnogo štetnih plinova (ugljikova monoksida CO) i sitnih čestica (čađe i pepela). Zakoni za zaštitu zraka stalno snižavaju dopuštenu granicu štetnih plinova i čestica (PM10 i PM2,5) jer je utvrđeno da je zagađenje okoliša loženjem drvene biomase veće nego od automobilskog prometa. Zato se za nova ložišta na drvenu biomasu postavljaju sve veći zahtjevi.

U tom cilju, ova inovacija sadrži rješenja koja značajno doprinose smanjenju emisiju štetnih plinova i smanjenje emisije sitnih čestica:

  1. Za smanjenje emisije štetnih plinova, razvijena je trajnožareća peć s visokim ložištem, kako bi se mogao primjenjivati princip gorenja „odozgo prema dolje“, koji se dosta primjenjuje u zapadnim zemljama pod nazivom „Top-down wood burning“ i „Anfeuern von oben nach unten“ jer je emisija CO oko 4 puta manja nego u slučaju, u nas uobičajenog, loženja u suprotnom smjeru. To potvrđuju rezultati na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=sg_p-PcdoLs
  2. Za smanjenje emisije sitnih čestica PM10 i PM2,5, dograđen je namjenski pročistač dimnih plinova, koji uključuje i elektrostatski filter.

Dodatno je dograđen izmjenjivač topline (istosmjerni rekuperator) u kojemu topli dimni plinovi zagrijavaju hladni svježi zrak izvan kuće, povećavajući stupanj iskorištenja goriva a i ostvaruje spontano ventiliranje prostorije pa nije potrebno uobičajeno otvaranje prozora za ulaz zraka za izgaranje goriva.

Visoko ložište omogućava dugotrajno gorenje, kontrolirano količinom ulaznog zraka za izgaranje, primarnog na prednjoj strani ložišta i sekundarnog na zadnjoj strani ložišta. Jedno punjenje omogućuje gorenje plamenom 4-8 sati a nakon toga žar i toplina akumulirana u šamotnu oblogu ložišta zagrijava još nekoliko sati ali s manjom snagom grijanja. Na aktivni žar, moguće je dodati još malo goriva, kako bi se moglo još malo produžiti grijanje.

Primjena je moguća za sve oblike drvene biomase. Komadno ogrjevno drvo treba biti dobro osušeno jer preostala vlaga uvjetuje slabo izgaranje s visokim udjelom CO i čađe. Drveni briketi se izrađuju od dobro posušenog tvrdog drva te je prikladno za loženje. Drvne sječka na tržištu nije osušena te nije primjerena za loženje. Drveni peleti se proizvode kao i briketi od suhog otpadnog drva.

Traži se tvrtka za zajedničko investiranje u proizvodnju i primjenu.

Kontakt podaci: www.feliksmetal.hr , mladen.stupnisek@gmail.com 

Feliks metal d.o.o.