Chromoden aqua – ekološki lakovi za svaku priliku

Posljednjih godina svjedoci smo sve jačeg i bržeg ulaska vodenih ili ekoloških lakova na tržište lakova za parkete. Pri tome ne mislimo samo na završne lakove, već i na sve ostale materijale koji se koriste u sustavima završne obrade parketa. Sasvim je sigurno da će lakovi ovoga tipa relativno brzo zavladati i našim tržištem. Ovaj članak namijenjen je svima onima koji sumnjaju u kvalitetu ovakvih lakova za parkete i želja nam je da njime sputamo strah koji je prisutan kod određenog broja investitora i parketara.

Chromos boje i lakovi d.d. već neko vrijeme u ponudi ima dvokomponentne poliuretanske vodene lakove za parkete pod nazivom Chromoden aqua 2K PU lakovi. Na stranim tržištima ponudili smo već ranije ove godine i jednokomponentne poliuretanske vodene lakove Chromoden aqua 1K PU lakovi koji su se pokazali odličnima i s početkom iduće godine krećemo s ponudom i na hrvatskom tržištu. Naglašavamo da se radi o poliuretanskim lakovima, a ne o lakovima akrilnog tipa kakvi su se prvi pojavili na tržištu. Takvi su lakovi sigurno pridonijeli današnjem stavu o vodenim lakovima, ali sada govorimo o sasvim drugoj vrsti proizvoda.

Grupa proizvoda pod nazivom Chromoden aqua danas uključuje sljedeće proizvode:

  • Chromoden aqua 1K PU temeljni lak za parkete
  • Chromoden aqua 2K PU sjajni lak za parkete
  • Chromoden aqua 2K PU polumat lak za parkete 65%
  • Chromoden aqua 2K PU mat lak za parkete 35%
  • Chromoden aqua 1K PU sjajni lak za parkete
  • Chromoden aqua 1K PU polumat lak za parkete 65%
  • Chromoden aqua 1K PU mat lak za parkete 35%
  • Chromoden aqua tekućina za kitanje
  • Chromoden aqua gel za fuge

Usporedba mehaničkih svojstava i izgleda površine

Da bi dobili jasniju sliku o kvaliteti Chromoden aqua lakova za parkete u sljedećoj tablici prikazana su njihova mehanička svojstva i uspoređena s klasičnim Chromoden lakom za parket.

Napomena: Vrijednosti tvrdoće i otpornosti na abraziju izražene su kao odnosi prema vrijednostima za klasični Chromoden lak za parkete sjajni.

Vidljivo je da mehanička svojstva nipošto nisu lošija u usporedbi s klasičnim Chromoden lakom za parket, već su čak i bolja (otpornost na abraziju). Ovdje je važno napomenuti da se uvijek ispituju potpuno umreženi uzorci što ne traje jednako dugo kod vodenih i klasičnih lakova. Prilikom usporedbe s klasičnim lakovima treba u svakom slučaju shvatiti činjenicu da dojam polakirane površine ne daje samo sjaj, i onda to ne može biti jedini kriterij za ocjenu, već i sam izgled površine. Cjelokupni vizualni dojam površine bitno je drugačiji od klasičnog laka i stoga smatramo da je ta dva sustava nemoguće usporediti na taj način. Naime, Chromoden aqua lakovi za parkete ostavljaju dojam poznat kao „efekt otvorenih pora“ sličan kao kod industrije namještaja. Uz boju parketa, koja ostaje svjetlija, možemo reći da je izgled parketa prirodniji primjenom vodenih lakova za parkete.

Područje primjene Chromoden aqua lakova za parkete

S obzirom na svoja odlična mehanička svojstva možemo reći da je uporabljiv za sve prostore, kako za one stambene tako i za poslovne. Ovdje želimo naglasiti jednu vrlo važnu preporuku. Kada se radi o poslovnim prostorima svakako je uputnije koristiti lakove sniženog sjaja, dakle mat ili polumat lakove jer je održavanje jednostavnije. Poznato je da su poslovni i javni prostori vrlo frekventni ljudima (uz to hoda se u cipelama na kojima se donese pijeska i drugih čestica koje grebu lak) što dovodi do habanja lakirane površine i dolazi do formiranja „staza“ koje su jako izražene na sjajnim lakovima, dok su na mat ili polumat lakovima puno teže vidljive.

U tablici koja slijedi prikazana je preporuka područja primjene Chromoden aqua lakova za parkete.

Napomena: Kod jače opterećenih prostora preporučamo primjenu mat ili polumat lakova zbog lakšeg održavanja.

Novi proizvodi za pripremu površine

Grupa Chromoden aqua proizvoda dodatno je upotpunjena i zaokružena s dva nova proizvoda. Prvi je Chromoden aqua tekućina za kitanje koja se koristi isključivo za kitanje fuga kao smjesa s drvnom prašinom. Drugi je Chromoden aqua gel za fuge koji se koristi slično kao i njegov ekvivalent u klasičnom sustavu Chromoden univerzalni gel za fuge. Dakle, može ga se koristiti umjesto laka za prvi sloj ili za dodatno zaglađivanje površine prije lakiranja zadnjeg sloja.

Chromos boje i lakovi d.d.