BRZOVEŽUĆI ESTRIH

Posljednjih smo godina svjedoci znatnog razvitka na području cementnih proizvoda koje koristimo u građevinarstvu, a kemijska industrija je na odlučujući način pripomogla razvijanju još potpunijih i učinkovitijih materijala.

Polagači podnih obloga prikliješteni su između kratkih rokova koje im daju investitori i propisanih uvjeta za polaganje podne obloge. Nepoštovanje nužno potrebnog vremena mirovanja i sušenja estriha je u većini slučajeva uzrok reklamacija i neplaćanja. Izvođač završnih radova tu je praktički nemoćan, premda obično trpi najveću štetu.

Specijalnim hidrauličkim vezivima, koja se u usporedbi s običnim cementnim estrihom bitno brže vežu i suše, mogli bismo možda znatno približiti ranije spomenute suprotstavljene strane (vremenske rokove i idealne uvjete polaganja). Na građevinskom području se istraživanje kemijskih pronalazaka već neko vrijeme kreće prema proučavanju i otkrivanju proizvoda koji bi djelovali što prije i tako znatno skratili vrijeme završnih radova. Kraće vrijeme čitavog postupka polaganja vrlo je važno i kod adaptacijskih i sanacijskih poslova. Radnici već u nekoliko dana ili čak i u nekoliko sati ostvaruju rezultate, koji su nekad zahtijevali tjedne rada i čekanja da bi proteklo vrijeme potrebno za mirovanje podloge.

Posebna hidraulička veziva, deklarirana kao brzovežuća i brzosušeća, bila su novost krajem osamdesetih godina na području cementnih estriha. Danas na tržištu možemo pronaći mnogo brzih proizvoda raznih proizvođača, koji se po sastavu i odnosima miješanja međusobno razlikuju, te ih zato moramo koristiti strogo se pridržavajući uputstava proizvođača.

Estrihe na osnovi brzovežućih cemenata pripremamo kao i obične cementne estrihe U osnovi se radi o kemijskom sastavu veziva. Njegove značajke su ovisne o količini vode koja se dodaje u smjesu. Veziva miješamo s agregatima odgovarajuće i prikladne zrnatosti, te sa točno određenom količinom vode koju propisuje proizvođač i koja je navedena na svakoj pojedinoj vreći. Estrih pripremamo sa pijeskom različite zrnatosti od 0 do 8 mm, ukoliko želimo da brže postigne tvrdoću. Smjesa koju pripremamo s agregatom veće i ravnomjerne zrnatosti trebati će više cementa, a to će onda utjecati i na veće stezanje estriha.

Neki proizvođači prodaju već pripremljene suhe smjese veziva i agregata, kojima na licu mjesta dodajemo još samo propisanu količinu vode. Na taj način isključujemo mogućnost krivog odabira agregata i omjera u mješavini. Pored toga su suhe mješavine vrlo dobrodošle svugdje gdje imamo problema s prijevozom i pripravljanjem mješavine (na primjer, u strogom središtu grada). Brzovežući estrih ne smije se miješati ni sa kojim drugim cementom, vezivom ili dodatkom, a obično se najbolje izvede ako radimo sa žbukom koja je vlažna poput zemlje.

Ljeti moramo pripaziti na to da proizvode ne skladištimo na suncu i vrućini, da za pripravljanje mješavine koristimo hladnu vodu  i da se prijenosne cijevi, koje su izravno izložene suncu, isuviše ne pregriju.

k03-22-02

Brzovežući estrih prikladan je za izvedbu veznog estriha, gdje debljina iznosi najmanje 1,5 cm (ovisno o proizvodu) i gdje ga polažemo na vezni sloj cementnog mlijeka. Isto tako, moguća je i izvedba na razdjelni sloj te izvedba plivajućeg estriha, gdje je debljina najmanje 4 cm, a najviše 8 cm (i ovdje je debljina ovisna o pojedinom proizvodu) i koji polažemo na polietilensku foliju ili sličan izolacijski materijal, koji od vlage treba zaštititi i zidove u čitavoj debljini estriha. Propisanu izolaciju opisuje standard SIST DIN 18195:1997: ‘Sužavanje objekata’, koji međutim nije obvezatan za uporabu. Pored toga, moramo predvidjeti dilatacijsku traku iz stežućeg materijala debljine od približno 1 cm (polistirol, karton i drugo).

Nakon polaganja estrih trebamo njegovati prema preporukama proizvođača, no općenito važi da ne smije biti izravno izložen suncu ili propuhu, nego da ga treba zaštititi (primjerice, polietilenskom folijom). Moramo pripaziti i na to da se sušenje odvija ravnomjerno.

Brzovežuća veziva bi se grubo mogla podijeliti na veziva za unutarnje prostore te na veziva koja se koriste kako za unutarnje, tako i za vanjske prostore. Da bi dosegli osobinu brzog sušenja i vezivanja estriha, proizvođači takva posebna veziva još obrađuju sa sljedećim dodacima:

  • dodaci za smanjenje vode koju smjesa sadrži u samom početku
  • dodaci koji pospješuju reakciju između vode i cementa
  • dodaci za smanjenje stezanja, koji osiguravaju bolju stabilnost estriha

U tabeli br. 1 prikazan je postotak vlažnosti estriha s obzirom na vrijeme koje je proteklo od polaganja, a ukazuje na razliku između običnog cementa i posebnih hidrauličkih veziva, brzih i ultrabrzih. Iz tabele je vidljivo da vrijeme koje je potrebno za dosezanje vlažnosti od 2 posto kod prvog specijalnog veziva iznosi 1-2 dana, kod drugog 3-6 dana, a kod portlandskog cementa 30-60 dana.

Ovako bismo mogli nabrojiti svojstva brzovežućeg estriha:

  • prohodan i prikladan za moguće nanošenje mase za izravnavanje unutar nekoliko sati
  • suh već za par dana
  • nakon par dana vlažnost iznosi približno 2 posto
  • visoka tvrdoća pod tlakom
  • jednostavno i dobro nanošenje sa crpkom

k03-22-03Kod polaganja drvenih podnih obloga na takve estrihe, više proizvođača savjetuje uporabu ljepila sa niskom količinom vode, ili još bolje – uporabu poliuretanskih ljepila, kako prevelika vlažnost ne bi premašila 2 posto. Pri polaganju linoleuma postotak vlažnosti može biti i veći, kao i pri polaganju kamena. Vlažnost brzovežućeg estriha najtočnije mjerimo pomoću aparata CM, dakle – klasičnom karbidnom metodom, kao i kod cementnih estriha. I maksimalno dopušteni stupnjevi vlažnosti pri polaganju različitih podnih obloga jednaki su kod brzovežućih estriha i zato ih prikazujemo u tabeli br. 2.

Lako se mogu uvidjeti sve prednosti brzovežućih proizvoda: velika ušteda na vremenu kod završnih radova i smanjenje nelagode kod korisnika, dok se u konačnoj fazi javlja i ekonomska ušteda. Pravilnom uporabom svih “brzih” proizvoda različitih poduzeća koja nam se nalaze na raspolaganju, polagač danas može dovršiti posao već za par dana. Veća brzina zahtijeva od samog polagača i veću sabranost, jer – kako smo već spomenuli – estrih je prikladan za nanošenje mase za izravnavanje već nakon nekoliko sati. Naravno, ovo važi za idealne klimatske uvjete, temperaturu zraka od 23 stupnjeva Celzija i relativnu vlažnost zraka od 50 posto, dok viša temperatura i niža vlažnost zraka još skraćuje vrijeme vezanja i sušenja estriha.

IZVORI
Professional Parquet, br. 6, studeni / prosinac 1999., str. 48–57
Professional Parquet, br. 1, siječanj / veljača 2000., str. 53–60
Harwood Floors, br. 2, travanj / svibanj 1999., str. 113–121
Tecnical Reference manual, NWFA, USA 1999.