1. međunarodna konferencija CoMS 2017 – Građevinski materijali za održivu budućnost

1. međunarodnu konferenciju CoMS 2017 – Građevinski materijali za održivu budućnost organizira Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zajedno s Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Zavodom za gradbeništvo Slovenije – ZAG i Federal Institute for Materials Research and Testing – BAM.

Konferencija će se održati od 19. travnja do 21. travnja 2017. u hotelu Kolovare u Zadru, u samoj blizini centra grada iznimne povijesti i bogatog kulturnog naslijeđa.

Jedan od glavnih ciljeva konferencije jest jačanje međunarodne suradnje u svrhu učenja i usavršavanja, ali i stvaranja uvjeta koji doprinose jednakoj konkurentnosti građevinskih inženjera iz svih područja središnje i istočne Europe. Konferencija CoMS 2017 je posebno usmjerena k povezivanju i jačanju partnerstva znanstvene i stručne zajednice s naglaskom na inovativna, praktična i dugotrajna rješenja građevinskih materijala koja su prijeko potrebna za razvoj održivog graditeljstva.

Na samoj konferenciji će se raspravljati o sljedećim temama:

  1. Inovacije u tehnologiji materijala – Inovativni materijali, Materijali posebne namjene, …
  2. Međudjelovanje materijala i okoliša – Korozija, Dugotrajno ponašanje i samoobnovljivi materijali, …
  3. Projektiranje održivih zgrada – Učinkovite vanjske ovojnice zgrada, Ponašanje zgrada, …
  4. Ocjena stanja i monitoring konstrukcija – Pametne zgrade, Identifikacija oštećenja, …
  5. Zaštita, očuvanje i sanacija konstrukcija – Ocjena stanja, Zaštita i očuvanje građevina kulturne baštine, …
  6. Modeliranje materijala i konstrukcija – Napredno modeliranje materijala, Višerazinsko modeliranje, …
  7. Društveni, ekonomski i zdravstveni aspekti izgrađenog okoliša – Inženjerska etika, Smanjenje rizika, …

Pozvani predavači, znanstvenici i priznati stručnjaci, dolaze iz Hrvatske, Južne Afrike, SAD-a, Belgije, Švicarske, Kine, Slovenije, Srbije i Njemačke.

Službeni jezici konferencije biti će hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje s engleskog na hrvatski i obrnuto bit će osigurani tijekom održavanja konferencije.

Konferencija je pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske Akademije tehničke znanosti, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i RILEM-a.

Više o konferenciji pogledajte na službenoj stranici:
http://www.grad.hr/coms/ocs/index.php/coms/coms2017