Zeleni krovovi

Zeleni krovovi sve su češće idealne ekstenzije unutarnjih prostora, tj. multifunkcionalni prostori gdje se provodi slobodno vrijeme i stoga je neophodno da budu projektirani i izvedeni besprijekorno.
Moderna arhitektura i drukčiji način života doveli su do promjena u gradnji krovova, pa se danas njihova zaštitna funkcija i sigurnost povezuje sa stambenim vrijednostima i kvalitetom življenja. Iako zeleni krovovi datiraju još iz antičkih vremena, posljednjih nekoliko desetljeća ponovnu imaju tendenciju primjene u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Velik dio zasluga za ovaj povratak u projektiranju, izgradnji i korištenju zelenih krovova ide u korist velikih majstora moderne arhitekture. Jedan od najvažnijih je i Le Corbusier, koji je uključivao zeleni krov u popis najvažnijih pet ključnih točaka moderne arhitekture.

mapei-zeleni-krovovi-2Mapei je oduvijek vodio računa o zahtjevima tržišta i novim trendovima u graditeljstvu, pa tako danas nudi širok asortiman jedinstvenih sustava hidroizolacija idealnih za korištenje na zelenim krovovima. Rješenja kojima je cilj osigurati pouzdanu i trajnu hidroizolaciju odgovaraju načelima certificirane održivosti te su u skladu s međunarodnim načelima za očuvanje okoliša i zdravlja čovjeka.

Prednosti i značajke zelenih krovova
Značajne su prednosti u projektiranju i izgradnji zelenog krova:

 • Poboljšana toplinska izolacija tijekom zimskih i ljetnih mjeseci, što dovodi do ugodnijeg boravka u prostoru i, ne manje važno, znatne uštede u potrošnji energije na grijanju i hlađenju interijera.
 • Poboljšana zvučna izolacija i smanjenje buke jer zeleni krovovi upijaju i sprečavanju širenje zvučnih valova, jer su sastavljeni od slojeva različitih materijala koji smanjuju zvuk.
 • Smanjenje zagađenja lebdećim česticama (uključujući i PM10) i smogom koji se apsorbiraju i zadržavaju na vegetaciji.
 • Smanjenja emisija CO2 (smanjen efekt staklenika) kao rezultat smanjene upotrebe klima uređaja. Osim toga, kroz proces fotosinteze vegetacija upija CO2, transformirajući ga i ispuštajući u obliku kisika.
 • Apsorbiranje većine elektromagnetskih valova – istraživanja koja je provelo njemačko Sveučilište Kassel pokazalo je da zeleni krov s 15 cm supstrata može apsorbirati približno 94,4 % emisije.
 • Smanjen efekt „toplinskog otoka“ – fenomen povišenja temperature u urbanim sredinama u odnosu na temperature zabilježene u ruralnim područjima. Ova pojava ima za posljedicu porast potrošnje energije, povećan trošak klimatizacije te povećano zagađenje u urbanim područjima.
 • Usporeno otjecanje kišnice u kanalizaciju zbog optimizacije hidrauličkog sustava tla i vegetacije, pri čemu se apsorbiranu vodu polako pušta.
 • Produljenje životnog vijeka sintetičkih folija koje su na ovaj način zaštićene od UV zraka, mehaničkih oštećenja i temperaturnih odstupanja. Na zelenim krovovima maksimalna ljetna temperatura površine je oko 25°C, dok ona na nezaštićenom krovu može biti puno viša, pogotovo ako je krov tamne boje.
 • Povećana učinkovitost fotonaponskih sustava. Na zelenim krovovima, na kojima su površinske temperature niže, fotonaponske ćelije imaju najveću učinkovitost i posljedično daju maksimalnu energiju.
 • Ugodniji životni prostor i zelene oaze čak i u gusto nasljenim urbanim sredinama.
 • Novi životni okoliš za floru i faunu čime se štiti bioraznolikost.
 • Oplemenjivanje prostora – zeleni krovovi značajno uljepšavaju prostor, kako okoliša gdje se nalaze, tako i same zgrade, što posljedično povećava njenu vrijednost, stvara ugodnije mjesto za stanovanje i povećava kvalitetu života općenito.

mapei-zeleni-krovovi-3S obzirom na zahtjevnost održavanja, vrstu posađene vegetacije a time i dubinu korijenja, zeleni krovovi mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije:

 • Ekstenzivni zeleni krov – niska zahtjevnost održavanja, približna dubina supstrata <20 cm.
 • Intenzivni zeleni krov – srednja /visoka zahtjevnost održavanja, približna dubina supstrata ≥20 cm.

Sintetičke folije za hidroizolaciju ravnih krovova
Prilikom odabira hidroizolacijskih sustava u velikom broju slučajeva ugrađuje se sintetička hidroizolacija zbog brzine ugradnje, zahtijevane trajnosti te konačne cijene. Sintetičke FPO mapei-zeleni-krovovi-4folije MAPEPLAN T B odlikuje visoka mehanička otpornost, dobra obradivost i lakoća varenja, fleksibilnost na niskim temperaturama, otpornost na UV zrake i starenje, paropropusnost kao i otpornost na mikrobiološke čimbenike i korijenje. Još jedna od prednosti sintetičkih folija je i mogućnost prilagodbe većini krovnih površina. Tehnologija proizvodnje sintetičkih folija dovedena je na vrlo visoku razinu, i to ne samo u pogledu kemijskog sastava, već i u pogledu minimalnog zagađivanja okoliša, što dokazuje i LEED certifikat kojeg imaju ovi Mapei proizvodi.

mapei-zeleni-krovovi-5Bez rizika od kondenzacije
Na zelenom je krovu važno da se unutar slojeva stvara kondenzat preko zime jer je vrlo mala vjerojatnost da ispari tijekom ljetnih mjeseci. Isparavanja kroz razne vrtne slojeve vrlo je ograničeno (ako ne i praktički ravno nuli). Odgovarajuće mjere koje se mogu i trebaju poduzeti kako bi se izbjegao rizik od kondenzacije uključuju ispravno projektiranje parne brane i toplinske izolacije. Bitumenske parne brane POLYVAP imaju odgovarajući koeficijent otpora difuziji vodene pare (Sd vrijednost), a mogu služiti i kao privremena hidroizolacija prije nego što se ugradi cijeli sustav zelenog krova.

Važnost toplinske izolacije
Toplinske izolacijske ploče moraju ispunjavati minimalne zahtjeve:

 • imati odgovarajuću otpornost na opterećenje
 • biti vrlo stabilnog oblika
 • u slučaju „obrnutog krova“ gdje toplinska izolacija nije zaštićena sintetičkom folijom potrebno je koristiti prikladni ekstrudirani polistiren (XPS), certificirane panele za ovu vrstu primjene.

Na kraju ne zaboravimo…
Sve veća usmjerenost prema zaštiti okoliša i ekološkoj održivosti u graditeljstvu, kao i nastojanje da se obnove zeleni prostori u urbanim područjima, potaknula je projektante da pronađu rješenja koja će omogućiti izvedbu „zelenih“ krovova i krovnih površina namijenjenih stvaranju vrtova i povrtnjaka. Ovakva rješenja, osim što doprinose vizualnom identitetu objekta, učinkovito pridonose i smanjenju fenomena toplinskog otoka.
Da bi sustav zelenog krova funkcionirao ispravno a krajnji ishod bio izvrsno hidroizoliran zeleni krov, neophodno je odabrati tehnološki napredne sustave koji udovoljavaju važećim europskim normama (CEN/TS 14416) te su testirani na vodećim institutima kao što to Mapei proizvodi jesu.

Više informacija potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com ili nazovite Odjel tehnike Mapei Croatia na besplatni broj 0800 0208.

Mapei Croatia d.o.o.