Zagrebački energetski tjedan

Gradska uprava Grada Zagreba odlučna je aktivno i kontinuirano provoditi planirane mjere i procese energetski održivog razvoja za ostvarenje vizije Grad Zagreb – grad održivog razvoja, u suradnji sa svim relevantnim subjektima u zemlji i inozemstvu.

Organizacija našeg tradicionalnog 4. Zagrebačkog energetskog tjedna pokazuje visoki stupanj međusobnog razumijevanja svih naših mnogobrojnih partnera, uključivanja i suradnje svih sudionika u nastojanju da našim građanima zajedno prezentiramo realne probleme, ali i moguća rješenja koja osiguravaju sigurnu i bolju budućnost naše djece.

13-06-01-zgb-tjedan-1Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, potpisnik Sporazuma gradonačelnika i Struktura potpore Europske komisije – Opće uprave za energiju ima obvezu i odgovornost maksimalno poduprijeti i provoditi odgovarajuće mjere u cilju ostvarenja ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te stručnom potporom pomoći svim lokalnim i regionalnim zajednicama koje za to pokažu interes.

Vlastitim primjerom, u suradnji s našim uvaženim partnerima, želimo građanima Grada Zagreba, Republike Hrvatske i šire regije pokazati realne mogućnosti energetskih i financijskih ušteda, smanjenja emisija stakleničkih plinova i štetnog utjecaja na okoliš.

Želimo provoditi proaktivnu energetsku politiku i podizati ekološku svijest djelatnika gradske uprave i građana Grada Zagreba o realnoj energetskoj problematici, potrebi zaštite klime i okoliša i nužnosti racionalnog korištenja energije i prirodnih resursa.

Ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za više od 21%, u odnosu na referentnu 2008., moguć je samo uz aktivno uključenje i sudjelovanje djelatnika gradskih i državnih uprava, brojnih interesnih skupina, gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja ekološki osviještenih europskih gradova.

Energetski tjedan ima značajnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva i jedan je od važnih čimbenika u procesu održivog razvoja Grada Zagreba.

 Tehnički muzej

13-06-01-zgb-tjedan-teh-muzejU Tehničkom muzeju Grada Zagreba svečano je otvoren stalni postav i edukacijski centar, na površini od 400 m2 pod nazivom „Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost“. Prigodom svečanog otvaranja stalnog postava okupljenima su se uvodnim govorima obratili predstavnici Tehničkog muzeja, ravnateljica gđa. Markita Franulić i muzejski savjetnik g. Davor Fulanović. Također, uzvanicima su se obratili i ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske g. Julije Domac, predstavnica Energetskog instituta Hrvoje Požar gđa. Branka Jelavić te u ime Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj pročelnik g. Marijan Maras.

Prostor novog odjela podijeljen je na dva dijela, izložbeni dio i knjižnični dio Eduka Energiana te prostor za radionice i prezentacije. Izložbeni dio broji 83 izloška tj. devet cjelina od čega pet o obnovljivim izvorima energije: biomasa i biogoriva, vjetroelektrane, sunčani toplovodni sustavi i sunčane elektrane, dizalice topline povezane s tlom i hidroelektrane, a druge četiri cjeline se odnose na energetsku učinkovitost u zgradarstvu, kućanskim uređajima i rasvjeti te hibridna električna vozila. Knjižnični prostor, Eduka Energiana je edukacijsko-informacijski prostor u sklopu kojeg je izloženo više stotina publikacija na temu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Djelatnici muzeja posebno su istaknuli hrvatske proizvode ili projekte ostvarene u Hrvatskoj, kao na primjer, plosnati Stirling – Kolinov motor na vruću vodu, maketu pirolitičkog kotla na drva i kotla na pelete, makete vjetroagregata i vjetroelektrane Pametno brdo te maketa prve pasivne kuće u Hrvatskoj.

Namjena novog odjela i infocentra Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost Tehničkog muzeja je upoznati posjetitelja s tehnologijama obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u domovima, prometalima i dr.

Stručni skup fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“

U Starogradskoj vijećnici, 13. svibnja 2013. održan je stručni skup fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom: „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“ koji je ujedno označio početak 4. Zagrebačkog energetskog tjedna. Inicijativa stručnog skupa je potaknuti mlade naraštaje na promišljanje, ali i sudjelovanje u promicanju i provedbi energetski učinkovitih koncepata i projekata iz svih tehničkih struka.

U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili gđa. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika i prorektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Bojan Baletić.

Zamjenica gradonačelnika Milana Bandića, Jelena Pavičić Vukičević istaknula je kako se gospodarski razvoj ne treba i ne može zaustaviti, no valja mu promijeniti smjer kako bi postao manje poguban po okoliš i opći društveni razvoj te kako je pretvaranje tih spoznaja u djelo i prijelaz na održive oblike razvoja i načina života izazov današnjeg doba. Dodala je da razvoj novih zelenih tehnologija, obnovljivih izvora energije, ekološki prihvatljivih goriva uz intenzivan razvoj i primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija otvara velike mogućnosti primjene mjera energetske efikasnosti u svim sektorima društvenog života. Primjenom mjera energetske učinkovitosti omogućit će se ostvarenje naših zajedničkih ciljeva: racionalno gospodarenje energijom, ostvarenje energetskih ušteda, smanjenje emisije stakleničkih plinova i poticanje održivog gospodarskog razvoja. Istaknula je da je održivi razvoj jedan od najvećih izazova čovječanstva u 21. stoljeću te da su mladi bitan sudionik u tom procesu. Njihove vizije i kvalitetna rješenja Grad Zagreb želi maksimalno poduprijeti jer su oni budućnost održivog razvoja.

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu, g. Baletić istaknuo je da su buduće generacije nositelji razvoja te da Sveučilište teži zelenom razvoju. Također je najavio da će svi budući projekti Sveučilišta biti visokog standarda jer Europa već sad nameće takav razvoj.

Na skupu su sudjelovali studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog, Građevinarskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su prezentirali svoje znanstvene projekte i radove na temu primjene novih tehnologija na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program stručnog skupa bio je podijeljen u tri tematska dijela. U prvom dijelu skupa koji je nosio naziv „Održivost je u našim rukama – nove vizije Grada Zagreba i Zagrebačkog Sveučilišta“ predstavljeni su koncepti strateškog razvoja grada Zagreba u bližoj, ali i daljoj budućnosti. Prorektor Bojan Baletić održao je prezentaciju na temu „Kampus Borongaj – sveučilišni grad budućnosti“ dok su predstavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Studentska udruga za promicanje energetske učinkovitosti i savjetovanje prezentirali svoje energetske vizije razvoja Grada Zagreba.

Tema drugog dijela stručnog skupa bila je upotreba obnovljivih izvora energije na projektima koji se bave korištenjem prirodnih resursa u svrhu obnovljivih izvora. Svoje radove na tu temu prezentirali su predstavnici Arhitektonskog i Šumarskog fakulteta, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

U trećem dijelu kroz prezentacije je obrađena tema racionalnog korištenja energije u građevinskom sektoru. Predstavnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta prezentirali su načine građenja objekata promišljanjem održivosti do detalja izvedbe.

Ovaj stručni skup omogućio je mladim generacijama da prezentiraju svoje zamisli i vizije za održivi razvoj. Mladi naraštaji bitan su čimbenik u procesu održivog razvoja čije ostvarenje nije jednostavan zadatak. Ipak, sudeći prema predstavljenim radovima, može se reći da Zagreb, kao i cijelu Hrvatsku, očekuje svijetla budućnost.

Međunarodna konferencija „Zajedno za zelenu, energetski održivu Europu“

U Starogradskoj vijećnici 15. svibnja 2013. održana je međunarodna konferencija „Zajedno za zelenu, energetski održivu Europu“ koja je ujedno predstavljala i središnji program 4. Zagrebačkog energetskog tjedna. Na konferenciji su se prezentirale smjernice, direktive i zakonski okviri koji su neophodni za energetski održivi razvoj Europske unije i Republike Hrvatske, fondovi i metodologije Europske unije, mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj te primjeri implementacijskih mjera za ostvarenje europskih ciljeva 20-20-20.

U radu konferencije sudjelovali su predstavnici resornih ministarstava, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Europske komisije – Opće uprave za energiju, Europske investicijske banke, ICLEI-a, njemačkog GIZ-a Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI), Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), Zagrebačke banke te brojni drugi međunarodni i domaći partneri.

13-06-01-zgb-tjedan-konferencijaU uvodnom dijelu, prisutnima se obratila zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Ermina Salkičević Dizdarević te pomoćnica ministra gospodarstva Jelena Zrinski Berger.

Pozdravivši prisutne, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević izrazila je zadovoljstvošto je Grad Zagreb odlučan provoditi planirane mjere i procese održivog razvoja za ostvarenje vizije Grad Zagreb – grad održivog razvoja, u suradnji sa svim relevantnim subjektima u zemlji i inozemstvu. Također je napomenula da je ta vizija utemeljena na želji za ostvarenjem bolje svakodnevice svih nas jer će samo poznavanje života, aspiracija i prioriteta ispisivati naše buduće programe razvoja.

Program Konferencije započeo je temom„Smjernice, direktive i zakonski okviri energetski održivog razvoja EU i RH“ u koju su nas svojim prezentacijama uveli gosti predavači gđa. Hélisène Habart iz Europske komisije – DG ENER, gđa. Nada Marđetko Škoro iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, gđa. Ermina Salkičević Dizdarević zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine te g. Igor Raguzin iz Ministarstva gospodarstva. Na temu fondova i metodologija EU prezentirali su g. Stuart Broom iz EIB-a, g. Richard Harding iz Britanske ambasade u Zagrebu, g. Bojan Baletić iz Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, g. Albert Vendrell Roca iz Provincije Barcelona, g. Johannes Elle iz GIZ-a Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu te g. Marijan Maras iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba. Prezentacijama o mogućnostima financiranja projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj sudionicima su se obratili gđa. Barbara Dorić iz CEI-a, gđa. Marija Šćulac Domac iz FZOEU, g. Josip Pavković iz HBOR-a, gđa. Vlasta Zanki iz HEP-ESCO-a te gđa. Mirela Budojević iz Zagrebačke banke.

U završnom dijelu konferencije predstavljeni su primjeri implementacijskih mjera za ostvarenje europskih ciljeva 20-20-20 kroz prezentacije gđe. Maryke van Staden iz ICLEI-a, g. Vjerana Piršića iz Udruge Eko Kvarner, g. Velimira Šegona iz REGEA-e, g. Ljubomira Majdandžića iz Hrvatske stručne energije za sunčevu energiju (HSUSE), g. Riana van Stadena iz Intelligent Renewable Energy (Int-RE) te prof. Tonka Ćurka sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Cjelokupnim programom međunarodne konferencije željeli smo pokazati realne mogućnosti energetskih i financijskih ušteda, smanjenja emisija stakleničkih plinova i štetnog utjecaja na okoliš jer energetski održivi razvoj nije samo put u bolju budućnost, već i prilika za pokretanje nove energetske budućnosti, otvaranje novih radnih mjesta te privlačenje stranih investicija.

Svi sudionici konferencije složili su se kako razvoj novih zelenih tehnologija, obnovljivih izvora energije, ekološki prihvatljivih goriva uz intenzivan razvoj i primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija otvara velike mogućnosti primjene mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima društvenogživota.

Dodjela godišnjih nagrada za razvoj hrvatskog zelenog gospodarstva GREENOVATION 2013.

U organizaciji Saveza za energetiku Zagreba, Energo Media Servisa i portala croenergo.eu, suorganizaciji Europske poduzetničke mreže u Hrvatskoj pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i pod generalnim pokroviteljstvom Grada Zagreba – Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u prisustvu ministra zaštite okoliša i prirode gospodina Mihaela Zmajlovića i pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba gospodina Marijana Marasa, svečano su već drugu godinu zaredom dodijeljene nagrade ‘GREENOVATION 2013’ čime su istaknuti lideri hrvatskog zelenog gospodarstva. Svečana dodijela održana je 16. svibnja 2013. u hotelu DoubleTree by Hilton u ukupno 10 kategorija.

Ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović, istaknuo je sljedeće: “U situacijama kada i državna administracija zakazuje, poduzetnici i gospodarstvo su ti koji predvode i moraju rušiti barijere i nama političarima pokazati koji je pravi smjer i na koji način biti bolji i efikasniji. Vjerujem da tako neće biti u budućnosti i da se svi napori koje poduzimamo i svi propisi koji su iz Ministarstva gospodarstva, ali i mog resora, resora zaštite okoliša, da će rušiti barijere i omogućiti normalan i održivi razvoj poduzetništva usmjeren u zaštitu okoliša i korist svih građana”.

“Izazov povezivanja gospodarstva i okoliša je ključni izazov na koji moramo odgovoriti ako želimo održivi razvoj Hrvatske i ako želimo da hrvatski proizvodi i usluge budu konkurentni na tržištu Europske unije”, poslao je snažnu poruku ministar Zmajlović ispred gotovo 150 sudionika na svečanosti. “Ponekad je izazov komuniciranja prednosti zelenih proizvoda i usluga potrošačima veći od izazova njihova razvoja, a jedan od načina na koji tvrtke mogu odgovoriti na taj izazov su oznake održivosti”, zaključio je ministar i čestitao tvrtkama koje su uspjele zadovoljiti standarde potrebne za dobivanje te oznake, kao liderima hrvatskog zelenog gospodarstva.

Pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, Marijan Maras, istaknuo je sljedeće “Grad Zagreb ulaže velike napore kako bi građane i poduzetnike upoznao s dobrobitima zelenog razmišljanja i djelovanja. Održivi razvoj temeljen na zelenim i inovativnim tehnologijama, proizvodima i uslugama jedina je šansa za naš opstanak ljudi na Zemlji. Vrlo mi je drago što sve veći broj hrvatskih tvrtki prepoznaje vrijednost zelenog gospodarstva te, kao što je vidljivo i iz nagrađenih projekata, može realizirati zaista iznimne projekte na razini cijele Hrvatske i kroz najrazličitije gospodarske sektore”.

Prigodom otvaranja svečanosti, koja se održala u okviru 4. Zagrebačkog energetskog tjedna, predsjednik Saveza za energetiku Zagreba Tomislav Marjanović istaknuo je sljedeće “Savez za energetiku Zagreba nacionalna je organizacija, s prvom djelovanja na međunarodnoj razini, osnovana 15.09.2010. godine. Nakon dvije i pol godine rada i djelovanja, Savez za energetiku Zagreba danas okuplja i surađuje s više od 250 institucija i tvrtki diljem Hrvatske i inozemstva te u svojem članstvu broji više od 150 aktivnih poslovnih subjekata u kojima je zaposleno više od 10.000 inženjera elektrotehnike, strojarstva, stručnjaka iz područja zaštite okoliša, ekonomista i drugih uvaženih stručnjaka. Sa 25 aktivnih vlastitih projekata godišnje te sudjelovanjem u približno isto toliko projekata članova također na godišnjoj razini, Savez za energetiku Zagreba danas, sa velikim zadovoljstvom, može istaknuti kako je postao svojevrsnim liderom u promicanju i poticanju razvoja zelenog gospodarstva na nacionalnoj razini”.

Program Saveza za energetiku Zagreba za razvoj hrvatskog zelenog gospodarstva odnosi se na cjelovito poboljšanje performansi gospodarstva Hrvatske kroz održivi razvoj što uključuje učinkovito i održivo korištenje resursa, zaštitu okoliša i sprječavanje gubitka biološke raznolikosti, razvoj novih zelenih usluga, proizvoda, tehnologija i metodologije proizvodnje te druge koncepte koji čine štedno, zeleno i konkurentno gospodarstvo. Cilj programa je sustavno poticanje poslovne zajednice na takvo djelovanje, a sustavom nagrađivanja svake godine ističemo vodeće nacionalne članove hrvatske poslovne zajednice koji predvode razvoj zelenih i konkurentnih usluga, proizvoda i tehnologija. Jednako kao i prošle godine, nagrada ‘GREENOVATION’, nakon provedenog javnog natječaja, dodijeljena je u ukupno 10 kategorija te je dodijeljena jedna posebna nagrada na ovogodišnju temu natječaja – zelena gradnja.

U kategoriji ‘Najbolji ukupni program hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobila RIVIERA ADRIA d.d. za projekt ‘Green Lanterna: Ukupni program učinkovitog korištenja resursa u turističkim objektima’. U kategoriji ‘Najbolji start-up hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobila BROKULA&Ž d.o.o. za projekt ‘Brokula&Ž:Odjeća od organski uzgojenih sirovina’. U kategoriji ‘Najbolja usluga hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobila BOR-PLASTIKA d.o.o. za projekt ‘Sojenica: Kolijevka civilizacije postaje turističko središte’. U kategoriji ‘Najbolji proizvod hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobio EDC d.o.o. za projekt ‘Telemetrijski hidrant’.

U kategoriji ‘Najbolja tehnologija hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobila DOGMA NEKRETNINE d.o.o. za projekt ‘Projekt stambenih zgrada na Trsatu-Rijeka u okviru Pilot projekta Inovativna stambena gradnja za Mediteran – primjena Med načela’. U kategoriji ‘Najbolja marketinška kampanja hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobio ICE STUDIO d.o.o. za projekt ‘CROECOSEAT: Ekološko prijenosno kartonsko sjedalo s inovativnim držačem za napitke’. U kategoriji ‘Najbolji web program hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobila HEP GRUPA -HEP-OPSKRBA d.o.o. za projekt ‘ELEN.HEP.HR – Izvor električne energije – Portal za popularizaciju eMOBILNOSTI’.

U kategoriji ‘Najbolji menadžer hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobio gospodin David Burcar iz tvrtke ELKA d.o.o. za projekt ‘Primjena mjera energetske učinkovitosti na rasvjetnom sustavu pogona ELKA’. U kategoriji ‘Najbolji novinar hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobila urednica portala POSLOVNI.HR Branka Suvajac (24SATA d.o.o.). U kategoriji ‘Najbolji team hrvatskog zelenog gospodarstva’ nagradu je dobilo Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet -Zavod za materijale za projekt ‘ECO-SANDWICH: Održivi predgotovljeni zidni panelni sustav od recikliranog agregata’.

Posebna nagrada na temu ovogodišnjeg natječaja – zelena gradnja – pripala je tvrtki PJER d.o.o. za projekt ‘SQE tehnologija gradnje energetski učinkovitih objekata’.

Osim prekrasne ručno izrađene statue, dobitnici nagrade ostvarili su pravo na besplatno petogodišnje korištenje i isticanje oznake za izvrsnost u zelenom gospodarstvu – oznake GREEN MARK te nastup na 38. Hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem INOVA i na Prvom hrvatskom green-tech i green-lifestyle sajmu otvorenog tipa ‘GREENVEST: HOME EDITION’-u.

Natječaj za nagradu GREENOVATION 2014. biti će otvoren 15.11.2013. sve do 15.03.2014. godine, a nagrade će biti dodijeljene na jubilarnom, 5. po redu Zagrebačkom energetskom tjednu.

EE Info dan

13-06-01-zgb-tjedan-teh-infoNa središnjem gradskom Trgu bana Josipa Jelačića, pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića, a u organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u subotu 15. lipnja 2013. je održan EE Info Dan s kojim je završen tradicionalni 4. Zagrebački energetski tjedan.

Na EE Info Danu sudjelovalo je preko 35 izlagača – gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva – aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Uz njih, svoje programe, projekte i aktivnosti iz područja energije, globalnog zatopljenja, primjena mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije predstavilo je i 16 EKO dječjih vrtićam, EKO osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba.

Ove godine tradicionalni 4. Zagrebački energetski tjedan održao se tijekom mjeseca svibnja i lipnja u svrhu povezivanja Zagrebačkog i Europskog energetskog tjedna (EUSEW). Osim što smo EE Info Danom obilježili završetak ovogodišnjeg Zagrebačkog energetskog tjedna, također smo proslavili i skorašnji ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.