Vlažni zidovi su štetni za zdravlje i objekte!

Što je kapilarna vlaga i kako ona utječe na objekt?

Kapilarna vlaga je voda iz tla koja se kapilarama građevinskog materijala podiže u zidove te stvara oštećenja na građevini i donosi zdravstvene probleme ljudi koji u njima borave. Pojavljuje se u svim objektima koji su građeni bez hidroizolacije ili kod kojih je došlo do njezinog oštećenja uslijed dotrajalosti, loše kvalitete izolacijskih materijala, greške pri postavljanju, pomicanju tla ili drugih razloga. Karakteristična je za kuće građene prije sredine 80-tih godina jer su pretežno građene bez hidroizolacije između zemlje i objekta, zgrade, dvorce, sakralne objekte i slično.
Najlakše ju je prepoznati po oštećenjima koja nastaju od razine tla prema gore i prema neugodnom mirisu. Oštećenja zapravo stvaraju otopljene soli koje vlaga donosi sa sobom, a od čijih kristala se građevinski materijali počinju napuhavati, raslojavati, osipati i u konačnici otpadati.

Štetan utjecaj kapilarne vlage na zdravlje

Osim što uništava građevinski materijal i degradira vrijednost imovine, štetna je za ljude koji borave u njoj zbog bakterija, gljivica i plijesni koje donosi sa sobom a kojima zasićuje prostor i povećava atmosfersku vlagu. Dugoročno izlaganje takvim uvjetima ima za rezultat pad imuniteta i razvoj alergijskih i imunoloških reakcija, pojavu astme, bronhitisa i drugih bolesti. Posebno su ugrožena djeca i starije osobe čiji je imunitet ionako oslabljen.

 Način zaštite imovine i zdravlja od vlage­­­

Podizanje kapilarne vlage je zanimljiv fizikalni proces jer se vlaga iz zemlje podiže u zidove suprotno sili gravitacije. Razlog tome je nastajanje slabog električnog polja koje se stvara prolaskom vode kroz zemlju, pa tako nabijenu česticu vlage zidovi, zbog razlike potencijala, privlače prema gore.  Čestica vlage se zaustavlja na visini gdje se sila koja ju podiže izjednači sa silom gravitacije.

Kako bi zaštitili svoju imovinu i zdravlje, najučinkovitije rješenje je uklanjanje uzroka podizanja vlage, pa se vlaga iz zemlje niti ne može podizati u zidove. Uređaji GUARDIAN damp removal su već druga generacija uređaja hrvatskog autora, koji se više od 20 godina bavi tom problematikom. Uređaj je dovoljno uključiti u utičnicu kako bi se trenutno zaustavilo podizanje vlage i započeo proces spuštanja vlage u zemlju.

Claudo Mador plus d.o.o.