Trajna ušteda troškova grijanja i hlađenja

O fasadama smo već pisali u nekoliko navrata, ali važnost teme je tolika da bi u svakom broju Koraka trebalo nešto reći o njima. Osim što su fasade glavni dekorativni element kuće, njima postižete prirodnu i zdravu stambenu klimu u prostoru za življenje. Put do toga je jednostavan: samo onaj tko zdravo gradi, može i zdravo stanovati, čime postavlja temelj za zdrav život. Fasadnim sustavima optimizira se potrošnja energije, reducira buka i prodiranje vlage. Završni slojevi kao vidljivi omotač, štite fasadu od vlage i mehaničkih odnosno termičkih oštećenja, te omogućuju objektima da godinama sjaju izvornim sjajem. Ujedno, veća granulacija zrna u završnom sloju znači i bolju zaštitu i dulji vijek trajanja fasade.

Vrste fasada
Razlikujemo kontaktne (ETICS-External Thermal Insulation Composite System) fasade od ventiliranih fasada. Obje vrste imaju svojih prednosti te je na svakom investitoru odluka za koju od njih će se opredijeliti kao zaštitu za svoj objekt.

ETICS
U hrvatskom prijevodu, riječ je o “Povezanom sustavu za vanjsku toplinsku izolaciju” kojeg čine ploče za toplinsku izolaciju, mort za lijepljenje i armiranje, pričvrsnice i ostali pribor te završni dekorativni sloj.

Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeći radovi:
– odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd.
– unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd., a ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača
– postavljena vanjska stolarija
– postavljene sve vanjske instalacije
– fuge moraju biti zapunjene
– s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoće
– provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima.

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim polimer-cementnim mortom ili pastoznim disperzijskim ljepilom. Funkcija morta za lijepljenje je osigurati dobru čvrstoću prionjivosti na različitim podlogama i stvoriti čvrstu vezu između podloge i toplinsko-izolacijskog materijala. Iz tog razloga za njegovu pripremu te način ugradnje treba obratiti dužnu pažnju u skladu s uputama proizvođača. Ovisno o opterećenju vjetrom i specifičnostima podloge i završne obrade, ETICS sustavi se mogu dodatno mehanički učvrstiti. Mehaničko pričvršćivanje pruža i dodatnu stabilnost u slučaju požara.

Funkcija toplinsko-izolacijskog materijala je toplinska izolacija zidova od gubitaka topline zimi i sprječavanje prekomjernog zagrijavanja konstrukcije i unutrašnjosti objekata ljeti. Najčešće korišteni toplinsko-izolacijski materijali za ugradnju u ETICS sustave su:

  1. ekspandirani polistiren (EPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13163
  2. mineralna vuna u skladu sa zahtjevima HRN EN 13162.

U području podnožja izloženih prskanju vode i jačim udarnim opterećenjima koristi se ekstrudirani polistiren (XPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13164. Za primjenu u ETICS sustavu mogu se koristiti i ostali toplinsko-izolacijski materijali kao što su: pluto, poliuretanske ploče (PUR), ploče od laganih drvenih vlakana i konoplja.

Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Funkcija armaturnog sloja je sprječavanje pojave pukotina zbog mehaničkih i higro-termičkih naprezanja nastalih uslijed izloženosti ETICS sustava atmosferilijama, mehaničkim udarima, površinskim naprezanjima. Svojstva armaturnog sloja moraju zadovoljavati zahtjeve visoke fleksibilnosti kako bi se premostila sva gore navedena naprezanja, što podrazumijeva visoku vodoodbojnost i paropropusnost radi sprječavanja nastanka kondenzata unutar konstrukcije tijekom cijele godine. U postizanju tih zahtjeva armaturni sloj, zajedno s odabirom završno-dekorativnog sloja, ima najvažniju ulogu. Zahtjevi kvalitete staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS sustav dani su u Tehničkom propisu o izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

Završno-dekorativni sloj ETICS sustava čine predpremaz i završno-dekorativna žbuka koja, ovisno o tipu korištenog veziva, može biti: plemenita mineralna žbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i akrilatna žbuka. Odabirom veličine zrna i gore navedenog veziva moguće je dobiti različite tipove tekstura i strukture žbuke. O debljini i vrsti završno-dekorativnog sloja ovise i svojstva i funkcionalnost čitavog ETICS sustava.

Ventilirane fasade
Ventilirane fasade (poznate i kao vjetrene fasade) spadaju među najpopularnije fasadne sustave. Osim njihove funkcionalne sigurnosti , arhitekti uglavnom cijene dizajnerske mogućnosti koje pruža korištenje ventiliranih fasada.

Osnovni elementi sustava ventilirane fasade su:
– završna obloga
– ventilirani sloj
– toplinska izolacija sa zaštitom
– potkonstrukcija s pričvrsnim priborom

Ventilirane fasade kakve danas poznajemo, nisu novost u graditeljstvu.

Funkcioniranje ventiliranih fasada
Završna fasadna obloga odvojena je od nosive konstrukcije građevine ventiliranim prostorom, čija je funkcija višestruka. U smislu fizike zgrade, sustav doprinosi u ljetnom i zimskom periodu boljoj učinkovitosti toplinske izolacije. U literaturi se često koristi termin “efekt dimnjaka”, kojim se opisuje fizikalna pojava kretanja zraka. Pod utjecajem termičkih i dinamičkih sila, zrak se kreće odozdo prema gore. Što je prostor uži, to je njegovo kretanje usmjerenije. U ventiliranim fasadama prostor koji je namjenjen kretanju zraka je obično 2-4 cm širine. Ovaj se zračni kanal nalazi između završne obloge fasade i toplinske izolacije. Prirodni protok zraka uklanja vlagu unutarnjeg zida i ujednačuje temperaturu.

Kako bi se izbjeglo neželjeno prohlađivanje i dekompozicija vanjskog sloja toplinske izolacije, štitimo ju na razne načine: staklenim voalom, paropropusnom folijom, pojačanom/dvojnom gustoćom mineralne vune, gdje je gušći dio okrenut prema vanjskoj, hladnoj strani konstrukcije.

Danas se ventilirane fasade primijenjuju diljem svijeta iz razloga što arhitektima omogućavaju da ispune sve zahtjeve u bilo kojoj klimi. Ventilirane fasade ujedno su odličan izolator topline jer predstavljaju vrstu ventilirajuće fasade koje su danas gotovo nezaobilazni način obloge kod poslovnih objekta. Ventilirana fasada je pokrivač čitavom objektu, odnosno sloj termoizolacije koji postiže da temperatura zidova bude približna temperaturi zraka unutrašnjih prostorija te se na takav način postiže kvaliteta stambenog komfora u objektu.

Razvojem novih tehnologija, paleta proizvoda na tržištu se širi i razvija u smislu bolje energetske učinkovitosti, otpornosti na požar, pri čemu je projektantima i investitorima najinteresantnija estetska komponenta završnih obloga.

Ukoliko razmišljate o energetskoj obnovi Vašeg objekta ili je riječ o novogradnji te će fasada po prvi puta ukrasiti pročelje Vašeg objekta, prava adresa za vas je BIT PROMET d.o.o.. Sa svojim poslovnicama u Zagrebu, Odri, Bjelovaru, Karlovcu, Koprivnici, Rijeci, Sesvetama, Sisku i Vodicama, imaju sve materijale eminentnih proizvođača koji su potrebni kako bi baš Vaša fasada bila funkcionalna i estetski superiorna. Također, ukoliko Vam je potreban savjet prije kupnje, njihovi educirani djelatnici rado će odgovoriti na sve Vaše nedoumice.
U BIT PROMET nećete krenuti samo radi fasada. Ovisno o Vašim potrebama možete na njihovim adresama riješiti problem s hidroizolacijom, a u ponudi imaju i keramičarski program, žbuke i mortove, glazure i podove te kompletan materijal i pribor za suhu gradnju.

SUHA GRADNJA
Suha gradnja je postala sinonim za brzu, sigurnu i kvalitetnu gradnju eksterijera i interijera. Kvalitetna izvedba te brza i suha montaža koja ne iziskuje dodatno vrijeme za sušenje konstrukcije, bitni su faktori koji svjedoče ubrzanom tempu života i rada. Suha gradnja je termin koji se koristi za posebnu metodu gradnje interijera, odnosno za unutarnje uređenje prostora, čiji je temelj korištenje industrijski predgotovljenih sustava gradnje. Suha gradnja spada u završne radove u građevini kao što su uređenje podova, spušteni stropovi, zidovi i pregradni zidovi.

BIT promet