Toplinska izolacija s unutarnje strane – zašto da NE ?

Energetska obnova objekata

Slobodni smo vjerovati, da nakon više godina u kojima smo okruženi brojnim informacijama o toplinskoj zaštiti objekata, ne treba nikoga uvjeravati u opravdanost ulaganja u takvu aktivnost. Pitanje poput: “Da li će se to meni isplatiti” definitivno je deplasirano, jer odgovor na njega zna i onaj tko to pitanje postavlja.

Umjesno pitanje može biti: “Kroz koji period će mi se ta investicija isplatiti”. Odgovor na njega naravno nije jednoznačan, jer ovisi o više parametara:
– trenutnom stanju objekta (sadašnjoj razini toplinske izolacije)
– vrsti i debljini toplinske izolacije koju ćemo primijeniti u energetskoj obnovi
– položaju objekta (Kontinentalna ili Primorska Hrvatska)

k60-bachl-2Ne treba smetnuti s uma, da energetska obnova ne služi samo radi uštede energenta koji koristite (op.a. u procesu energetske obnove možete ukoliko je razlog opravdan mijenjati i sam energent), nego je riječ i o stvaranju ugode stanovanja ili boravljenja u određenom prostoru, vlažnim prostorima ujedno omogućavate i hidroizolaciju …

U određivanju perioda isplativosti investicije u energetsku obnovu, pomoći će Vam energetski pregled Vašeg objekta, pri kojem će Vam energetski certifikator pregledom sadašnjeg stanja dati prijedloge što napraviti te procjenu investicije, a tada će lako, temeljem podataka o sadašnjoj potrošnji energenata te znajući postotak uštede nakon obnove, izračunati JPP (Jedinični Period Povrata) investicije.

Također, različite kategorije korisnika objekata:
– vlasnici obiteljksih kuća
– stanari višestambenih zgrada
– korisnici zgrada javnog sektora u kojima su tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice i udruge su već do sada, a neki to mogu i u ovom trenutku, koristiti sredstva bespovratnih potpora za energetsku obnovu ali i korištenje obnovljivih izvora energije.

k60-bachl-3Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova i korištenje obnovljvih izvora energije u zgradama javnog sektora”

 1. studenog 2017., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’.

  U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna.

  k60-bachl-3Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15.1.2018. godine,a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

  Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Ovim projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

k60-bachl-4Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Financiraju se razne aktivnosti (vidljivo iz tablice u privitku), a za samu energetsku obnovu – provedbu mjera energetske učinkovitosti – financira se do 45% za Primorsku i do 60% za Kontinentalnu Hrvatsku, opravdanih sredstava.

Sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada

Grad Zagreb je još u ožujku ove godine donio Odluku o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada.

Radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja pročelja višestambenih zgrada (zgrade koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade), sufinancira se obnova pročelja višestambenih zgrada na području Grada Zagreba prema iskazanom modelu sufinanciranja, a ostatak do pune vrijednosti radova obnove pročelja sufinanciraju suvlasnici zgrada čija se pročelja obnavljaju.

MODEL SUFINANCIRANJA:
– ulično pročelje – sufinanciranje 80%
– ostala pročelja – sufinanciranje 60%

Suvlasnicima zgrada koji iskažu interes za obnovu uličnog i ostalih pročelja na temelju javnog poziva, može se sufinancirati obnova svih pročelja, a onima koji su iskazali interes za djelomičnu obnovu pročelja, sufinancirat se može obnova ostalih pročelja tek ako na uličnom pročelju nisu potrebni radovi održavanja pročelja.
Obnova pročelja dvorišne zgrade kojoj se prilazi kroz uličnu zgradu sufinancira se kao ostala pročelja.
Ulično pročelje je pročelje višestambene zgrade koje je okrenuto prema javnoj površini po kojoj je zgradi dodijeljena adresa, a ako je višestambena zgrada u nizu izgrađena na raskrižju regulacijskih linija dviju javnih površina (uglovnica), ulična pročelja su dva pročelja višestambene zgrade okrenuta prema tim javnim površinama.

Obnova pročelja višestambenih zgrada obuhvaća sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju koja je oštećena ili ne zadovoljava minimalne uvjete iz tehničkih propisa racionalne uporabe energije.

Toplinska izolacija sufinancira se prema modelu sufinanciranja najviše do 230,00 kuna po m2 s PDV-om, a građevinsko-obrtnički radovi završne obrade zidova i fasadnih stijena sufinanciraju se prema modelu sufinanciranja.

Zašto čekati ?

Promatrajuće gore navedeno, i uz pretpostavku da je Vašem objektu potreban “ogrtač”, stvarno nema razloga za čekanje. Što dulje čekate, objekt sve više propada, i dalje trošite previše sredstava za energiju za grijanje, a i hlađenje po ljeti …
Neki će reći da je sada tako i tako zima, ne može se fasada raditi u zimskom periodu (što je točno), pričekat ćemo do ljeta, ali toplinska izolacija može se napraviti i s unutarnje strane. Naravno da je izvođenje toplinske izolacije s vanjske strane najkvalitetnije rješenje, ali nije samo zima razlog zašto bi se odlučili za obnovu s unutarnje strane.

Mnogi objekti koji zadovoljavaju kriterije za obnovu po gore navedenim Javnim pozivima, nalaze se u centru gradova te su pod kulturnom zaštitom. Kod dobrog dijela njih, baš iz tog razloga, neće biti moguća energetska obnova pročelja s vanjske strane jer za to neće dobiti suglasnost nadležnih tijela. Takvim vlasnicima preostaje izolacija s unutarnje strane. Sljedeća konstatacija je da ćete unutarnjom energetskom obnovom, pogotovo uz činjenicu da ćete trebati uštedjeti minimalno 50% toplinske energije kako bi zadovoljili uvjete Javnog poziva, ostati bez dijela “životnog prostora”, a trebat će Vam veća debljina toplinske izolacije. Tom problemu ćete doskočiti na način da ćete izabrati materijale za toplinsku izolaciju koji imaju znatno bolja toplinska svojstva od standardnih izolacijskih materijala, što kao posljedicu povlači da će Vam trebati manja debljina materijala i izgubit ćete manje prostora.

Tu Vam može pomoći tvrtka Karl Bachl GmbH, vaš partner u pogledu toplinske zaštite svih građevinskih dijelova koje želite izolirati.

Tvrtka KARL BACHL GmbH & CO, jedan od vodećih proizvođača toplinske izolacije (EPS, XPS, PIR i Perlit) u Europi, na temelju dugogodišnjeg iskustva i zahtjeva na tržištu, između ostalog razvila je i široku paletu proizvoda za toplinsku izolaciju upravo za unutarnju primjenu odnosno ugradnju s unutarnje strane objekta. Zbog zahtjeva ugradnje, možemo je podijeliti na sljedeće grupe:

 1. Kosi krov – proizvodi koji se mogu ugraditi ispod rogova i između rogova te kombinacije tih načina ugradnje, s osnovnim zahtjevom i ciljem da se eliminiraju toplinski mostovi
 2. Stropovi i vanjski zidovi s unutarnje strane – cilj je da se dobije što veći korisni prostor, i u sklopu toga zahtjeva se ugradnja što tanje toplinske izolacije uz što veću učinkovitost
 3. Pod, unutar tavana – ugradnja toplinske izolacije na pod, ograničenost s debljinom toplinske izolacije te mogućnost suhe ugradnje

Hajde da prvo razuvjerimo “nevjernog Tomu” koji bi možda pomislio da ćemo, u energetskom smislu, bolje objekt zaštititi izvana nego iznutra. Rezultat je isti. Najbolje se u to možemo uvjeriti ukoliko napravimo komparaciju te simuliramo presjek vanjskog zida kroz software koji je namijenjen upravo izračunu potrebne energije za grijanje i hlađenje u objektima.

Za primjer ćemo uzeti klasični zid višestambenog objekta kakvi su se gradili između prvog i drugog svjetskog rata prošlog stoljeća u gradovima. Riječ je o zidu debljine cca 45 cm, građenom punom opekom (39 cm pune opeke – jedna i pol opeka, te ožbukanom  izvana i iznutra). Takav zid ima vrijednost prolaska topline kroz zid U=1,40 W/(m2K). Iz priloženih tablica vidljivo je da ukoliko takav zid toplinski izoliramo s 10 cm PIR-a (poliizocijanurat – proizvod Karl Bachl-a) „U“ vrijednost, čija je zakonski gornja dozvoljena granica 0,30, spustit ćemo na 0,20 W/(m2K). Vrijednost “spuštamo” za 7 puta. Uzgred budi rečeno, ukoliko bi isti rezultat željeli postići umjesto s PIR-om sa standardnim EPS-om (ekstrudirani polistiren, kolokvijalno – stiropor), trebali bi ugraditi 16-18 cm EPS-a, ovisno o proizvođaču.

Tvrtka Karl Bachl GmbH ima cijelu lepezu proizvoda za toplinsku izolaciju kako kod novogradnje tako i kod sanacije objekata, pri čemu je karakteristika većine proizvoda isporuka izolacijskih materijala koji na svojoj površini (površinama) imaju dodatni sloj koji ubrzava montažu. Npr., ukoliko je ploča obostrano kaširana s alu-folijom, ne treba se dodatno postavljati parna brana jer folija preuzima tu ulogu.

Toplinska izolacija vanjskih zidova s unutarnje strane

k60-bachl-5PIR (poliizocijanurat)
Već spomenuti proizvod – tvrda pjena od poliizocijanurata sa sljedećim karakteristikama:

-jedan od najboljih izolacijskih materijala λ = 0,022 W/mK
– visoka mehanička čvrstoća  > 100 kPa
– otporan na vremenske prilike, dugo zadržava prvotni oblik – 50 god.
– težina od svega ca. 32 kg/m3
– 95 %-tna struktura zatvorenih ćelija
– minimalna upojnost vlage : 1,3 vol% u 28 dana uronjeno u vodu
– otporan na kiselinu i lužinu, gljivice, truljenje i plijesan
– bez FCKW
– biološki i fiziološki siguran, neutralan

Za toplinsku izolaciju s unutarnje strane Karl Bachl je razvio proizvod BACHL PIR ALU GKP, što znači da je PIR ploča obostrani kaširana alu-folijom te s unutarnje strane dodatno kaširana s gips-kartonskom pločom. Proizvod se jednostavno lijepi na zid, čime se istovremeno dobije i parna brana, a potrebno je samo završno gletanje i bojanje zidova.

k60-bachl-6Pokušajte sada zamisliti razliku u obimu posla ukoliko koristite PIR ALU GKP ili se odlučite za varijantu toplinske izolacije s mineralnom vunom s unutarnje strane vanjskog zida, koja podrazumijeva:

 1. postavu vodonepropusne folije na postojeći vanjski zid s unutarnje strane
 2. postavu metalne potkonstrukcije unutar koje postavljate mineralnu vunu
 3. polaganje parne brane na već položenu mineralnu vunu
 4. učvršćivanje gips-kartonskih ploča na metalnu potkonstrukciju, njihovo gletanje i završno bojanje

k60-bachl-8Zbrajanjem svih navedenih radova došli smo do iznosa koji opravdava veću cijenu PIR ALUGKP-a po m2, a da ne spominjemo i uštedu prostora uslijed manje potrebne debljine PIR-a.

Na vanjske zidove s unutarnje strane umjesto PIR-a, možete postavljati i BACHL EPS Verbundplatte, EPS ploče koje su s jedne strane kaširane gips-kartonskom pločom. Postavljaju se na vanjski zid s unutarnje strane, bez potkonstrukcije, direktno na zid. Ploče se lijepe i dodatno mehanički pričvršćuju.

Toplinska izolacija vanjskih zidova

k60-bachl-9BACHL EPS Multipaneel – izolacija vanjskih zidova, pregradnih zidova
To je EPS ploča obostrano ojačana staklenom mrežicom i specijalnim ljepilom. Kada se ploča zalijepi i pričvrsti za zid, na ploču se mogu kao završna obrada lijepiti keramičke pločice ili neki drugi završni sloj.

BACHL XPS Bauplatte – izolacija vanjskih zidova, pregradnih zidova
To je XPS ploča obostrano ojačana staklenom mrežicom i specijalnim ljepilom. Kada se ploča zalijepi i pričvrsti za zid, na ploču se mogu kao završna obrada lijepiti keramičke pločice ili neki drugi završni sloj. Pogodno za ugradnju u vlažnim prostorijama.

Izolacija stropova “nekorisnih” prostorija
Ukoliko nam je potrebna toplinska izolacija stropova, možemo birati između:

BACHL EPS Decken-Dämmelemente, EPS ploče s obrađenim rubovima, koje se spajaju tehnikom pero-utor, te kada se ploče postave imaju efektan izgled „spuštenog stropa“. Lijepe se građevinskim ljepilom ili PU ljepilom.

k60-bachl-10BACHL EPS neoCeil Kellerdecken-Dämmplattee, grafitne EPS ploče s jedne strana kaširane HDF pločom debljine 3 mm. Za međusobno spajanje ploča koristi se PVC profil, tako da postavljane ploče također imaju izgled „spuštenog stropa“.

BACHL PIR Decken-Dämmelemente, PIR ploča obostrano kaširana mineralnim flisom, s obrađenim rubovima, ploče se spajaju tehnikom pero-utor, te kada se ploče postave imaju efektan izgled „spuštenog stropa“. Lijepe se građevinskim ljepilom ili PU ljepilom. Kao završna obrada mogu se obojiti unutarnjom bojom.

 Izolacija podova

k60-bachl-11BACHL EPS Trockenestrich Melamin – izolacija podova
To je EPS ploča s jedne strana kaširana ivericom debljine 19 mm na kojoj se nalazi sloj melamina otpornog na opterećenja. Na te ploče može se direktno postaviti laminat, topli pod ili parket.

BACHL EPS neoFond Boden-Dämmplatte – izolacija podova
To je grafitna EPS ploča s jedne strana kaširana ivericom debljine 19 mm. Ploče i iverica spajaju se tehnikom pero-utor. Na te ploče može se direktno postaviti laminat, topli pod ili parket.

k60-bachl-12Izolacija poda tavana

Ukoliko je tavan nekoristan prostor, toplinska izolacija postavlja se na pod tavana. U pravilu, debljina toplinske izolacije nije toliko važna, već je potrebna čvrstoća i dugotrajnost. Međutim, ako se žele ostvariti poticajna sredstva, potrebno je ugraditi minimalno 120 mm Bachl PIR ALU OSB izolacijske ploče, da bi se ostvarila U vrijednost max. 0,20 W/mK. S drugim materijalima toplinske izolacije, to je debljina od ca. 200 mm.

k60-bachl-13BACHL PIR ALU OSB  – PIR ploča obostrano kaširana alu-folijom i s gornje strane kaširana OSB ploča ili iverica. Na taj način dobije se podloga po kojoj se može hodati ili odlagati stvari uz vrlo kvalitetnu toplinsku izolaciju.

Također, takvi proizvodi mogu se koristiti i kao suhi podovi, odnosno na njih se može direktno postaviti laminat, parket, topli pod ili tapison.

Karl Bachl d.o.o.