Sveobuhvatna obnova je imperativ u današnjem graditeljstvu

Posljednje 3-4 godine u građevinskom segmentu u Hrvatskoj su vrlo izazovne. Ispreplelo se mnoštvo novih momenata o kojima mnogi prije tog razdoblja nisu niti mogli sanjati, a ipak, trebalo se s njima uhvatiti u koštac …

Već je sam termin energetske obnove sam po sebi vrlo specifičan, ulaskom u Europsku uniju preuzeli smo određene obaveze smanjenja potrošnje energije, a činjenica je da se u zgradarstvu troši otprilike polovina ukupno potrošene energije. Cijene energenata su krenule prema gore, što je dalo dodatni poticaj da se u tom segmentu u što kraćem periodu napravi što više, a godinama se na tom planu radilo malo ili gotovo ništa.

Tada su nam se dogodili potresi (ne ponovilo se), mnoštvo zgrada u Zagrebu, Petrinji, Sisku… građeno je još početkom 20. stoljeća kad termin protupotresna gradnja nije bio udomaćen u našoj terminologiji, puno zgrada je oštećeno u tolikoj mjeri da je dolazila u obzir samo kvalitetna konstruktivna obnova.

Sisak i Petrinja se dugo „nisu maknuli s mjesta“, puno se pričalo, iako imamo puno stručnjaka, ali nikako da netko povuče prvi potez. I onda je konačno i tu krenulo, povučena su sredstva iz EU, počela je obnova u kojoj su vjerojatno sada najveći problemi nedostatak kvalitetnih radnika.

Mogućnosti obnove su vrlo velike. Integralna energetska obnova obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade koje rezultiraju minimalnim uštedama u toplinskoj energije od 50%.

Dubinska obnova za razliku od potonje obuhvaća mjere energetske učinkovitosti kod kojih se ušteda toplinske energije od min.50% odnosi i na uštedu primarne energije s minimalno istim postotkom, znači osim građevinskih mjera podrazumijeva unaprjeđenje i energetskih strojarskih sustava. I tako konačno dolazimo do sveobuhvatne obnove koja još uključuje i mjere povećanja sigurnosti u slučaju potresa, požara i poboljšanje unutarnjih klimatskih uvjeta.

Vrlo je teško pronaći stručnjake koji vam mogu pomoći u više od gore spomenutih segmenata. Fasaderi će vam kvalitetno riješiti novu fasadu te vam energetski unaprijediti objekt, ali je malo vjerojatno da će se upustiti u konstruktivnu obnovu jer to nije njihova domena. Međutim ima u Hrvatskoj tvrtki koje se vrlo kvalitetno prihvaćaju bilo kojeg segmenta od gore spomenutih te će vam problem riješiti s kvalitetnim materijalima te stručnim rješenjima.

Iz tog razloga zamolili smo direktora Ivana Lerša renomirane tvrtke ARP d.o.o. da odvoji nekoliko minuta kako bi s njim mogli prokomentirati aktualne građevinske djelatnosti u Hrvatskoj, a u koje je aktivno uključena i njegova tvrtka.

Tvrtka ARP d.o.o. osnovana je 1990. godine sa sjedištem u okolici Zeline (Biškupec Zelinski) s poslovnom politikom koja je bazirana isključivo na kvaliteti, pa nas je za početak zanimalo o kojoj lepezi proizvoda i usluga je riječ i čemu zahvaljuju svoje uspješno poslovanje.

P: Poštovani gosp Lerš, za početak molim vas da nam ukratko predstavite djelatnosti kojima se bavite u okviru vašeg poslovanja.

Široki spektar naših proizvoda i usluga uključuje cjelokupan sustav sanacije objekata, od hidroizolacije, konstruktivne obnove, poboljšanja energetske učinkovitosti objekata. Primjenjujemo naše sustave uz davanje primjerene garancije, a djelujemo na prostoru Republike Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Generalni smo zastupnik njemačke tvornice Remmers osnovane 1949. godine, koja u svom programu nudi materijale za sanaciju i zaštitu objekata, za zaštitu i oplemenjivanje drva, te za polaganje epoxy podova. Naglasak je na premium kvaliteti, ekološkim proizvodima, certificiranoj i kontroliranoj kvaliteti proizvoda.

P: U segmentu saniranja objekata, možete li nam zorno približiti razlog cjelovitog pristupa u odnosu samo na konstruktivnu obnovu?

Osnovna ugroženost većine objekata je kapilarna vlaga ili dotrajalost pojedinih konstrukcija uslijed starosti ili neadekvatno primijenjenih materijala. Kod takvih primjera bilo bi potpuno neadekvatno pozabaviti se samo energetskom obnovom odnosno obnovom fasade te promjenom stolarije, kad problem vlage nismo riješili. S obzirom na to da voda pokazuje veću provodljivost topline od zraka, toplinska provodljivost građevinskih materijala s dodatnim sadržajem vlage eksponencijalno raste. Uzrok tome leži u činjenici da se kroz vlažne pore prenose znatno veće količine topline nego putem pora koje su ispunjene zrakom. Iz toga razloga, vidljiva je potreba OBAVEZNOG saniranja objekta od utjecaja vlage. Na tom području Remmers ima adekvatan odgovor u vidu impregnacija, hidroizolacija i sredstava za injektiranje. U tu svrhu je patentiran i proizvod za zaštitu djelovanja kapilarne vlage pod nazivom ARP-EOSSAN, koji svojim djelovanjem prekida dotok kapilarne vlage u objekt.

P: Možete li nam pružiti još neke detalje vezane uz spomenuti ARP EOSSAN?

ARP EOSSAN je naš patentirani proizvod. Spada u područje elektrotehnike, u grupu uređaja koji služe za bežično isušivanje kapilarne vlage iz zidova zgrada, te ostalih građevinskih objekata. Njegova primjena prvenstveno je namijenjena građevinarstvu, restauratorima, arhitektima, te specijaliziranim ustanovama koje se bave  problemom kapilarne vlage. Primjenom infracrvene termografije olakšali smo detekciju uzroka vlaženja kao i određivanje kako pristupiti sanaciji.  Termografskim snimanjem lakše se uočavaju propusti u izolaciji objekata, procjenjuje se kvaliteta ugrađene izolacije ili ispituje trenutno stanje fasade objekta. Nakon što detektiramo uzrok vlaženja, primjenjujemo sustav arp-eossan koji svojim djelovanjem u i na objektu prekida dotok kapilarne vlage. Uz taj sustav koristi se i niz specijalnih žbuka, te mineralnih izolacija koje pomažu kod isparavanja zaostale vlage u zidovima, tako da je u vrlo kratkom vremenu objekt suh. Uz žbuke koriste se i mineralne boje koje nakon svih navedenih radnji objektu daju izvorni oblik.

P: vaše razmišljanje o energetskoj obnovi na objektu izvana ili iznutra?

Gdje god je to moguće, uvijek je bolja energetska obnova izvana jer time štitite cijelu konstrukciju objekta. Međutim ima brojnih situacija gdje to nije moguće. U Zagrebu, npr. imate puno objekata koji su pod kulturnom zaštitom te nije moguće na njim a izvoditi radove na fasadi. U tom slučaju primjenjujemo Remmers-ove sustave za unutarnje saniranje zidova koji su važan segment u paketu mjera za energetsko saniranje objekata (na primjer kad imamo zahtjev za zaštitom spomeničke kulturne baštine koji  sam već spomenuo). Ako trebamo zadržati vizualno vanjsko stanje objekta, tada ćemo s vanjske strane primijeniti hidrofobnu impregnaciju koja će reducirati upijanje vode na površinama fasada koje su izložene vremenskim utjecajima, a toplinsku izolaciju ćemo raditi s unutarnje strane.

Kod hidrofobiranja pore ostaju otvorene, tako da omogućavamo građevinskom elementu „disanje“, što znači da ne sprječavamo paropropusnost, čime ćemo omogućiti nesmetano izdvajanje vlage koja se nalazi u građevinskom elementu.

P: koliko je zahtjevno saniranje vlage podrumskih prostorija kod starijih objekata?

Kroz povijest podrumi nisu imali funkciju stambenog prostora. Bilo je riječ o izgradnji pomoćnih prostorija koje su korištene kao ostave ili spremišta za ogrjev te nije bilo nužno kvalitetno hidroizolirati takve prostore.

U današnjoj situaciji gdje je svaki m2 važan, interesantno je podrumske prostorije pretvarati u stambeni prostor. Mi u ovakvim konkretnim slučajevima koristimo umjetno modificirane bitumenske hidroizolacije (KM), s tehnologijom punila od gumenih granulata. Ekstremno čvrst Remmers Profi Baudicht spada u jedan od vodećih proizvoda ovih sustava. Posebno je razvijen za izolaciju u dodiru s tlom, za okomitu izolaciju protiv podne vlage i nesaturirane procjedne vode, te je apsolutno otporan na tlačna naprezanja. Nakon što riješite problem vlage podrumskih prostorija, perimetarskom toplinskom izolacijom na strani dodira s tlom možete uštedjeti do 79% na transmisijskim gubicima topline.

P: tema konsolidacija ziđa prije nego što se započne s energetskom obnovom je imperativ?

Starije zidane konstrukcije su velike težine i osjetno su kruće od moderne gradnje. U to možemo posebno ubrojati i objekte pod kulturnom baštinom koje naša tvrtka također sanira. Za vrijeme potresa nearmirani zidovi otkazuju poslušnost, savijaju se što za posljedicu ima lomljenje zida, dolazi do posmičnog klizanja, razdvajanja sljubnica koje može biti horizontalno, vertikalno i dijagonalno. Izrazito su osjetljivi spojevi s međukatnim konstrukcijama koji su također u odnosu na današnje standarde izuzetno loše napravljeni. Prevencija se sastoji od radnji koje je potrebno poduzeti da u slučaju potresa ne dođe do navedenih problema, ojačati konstrukciju specijalnim metodama koje poduzimamo, a ako je riječ o objektima koji su potres već pretrpjeli prvi korak je kvalitetna procjena stanja zgrada kako bi se poduzeli adekvatni koraci.

Naš glavni segment i sudjelovanje u obnovi odnosi se na primjenu novijih tehnologija kompozitnim materijalima FRCM sistemom (Fabric Reinforced Cementitious Matrix). Tehnologiju materijala koju primjenjujemo je talijanske tvrtke G&P Intech, našeg dugogodišnjeg partnera kojeg zastupamo na hrvatskom tržištu, koji ima preko 30 godina iskustva u primjeni novih tehnologija za konstruktivnu obnovu i zaštitu zgrada od posljedica potresa, a u tom dijelu imamo preko 30-tak značajnih referenci.

P: I za kraj možete nam reći nešto o zaštiti podova te sustavima koje koristite u tu svrhu?

U segmentu zaštite i oblaganja podova, u ponudi imamo razne sustave za postavljanje keramike, sustave sa sposobnošću difuzije vodene pare, sredstva za impregnaciju, smole za grundiranje, antistatičke premaze,… jedan od posebnih segmenata koje bih volio naglasiti su i naši dvokomponentni premazi u boji na bazi epoksidnih ili poliuretanskih smola čiji izbor ovisi o namjeni prostora u kojem se premaz primjenjuje te o željenom izgledu završnog poda. Njihova svojstva su jako dobro razlijevanje, visoko punjenje, sigurna obrada, otpornost na habanje, mogućnost mehaničke i kemijske opteretivosti, a naravno da nakon reakcije nisu fiziološki štetni. Zainteresirani investitori ili projektanti će kod nas dobiti svu potrebnu tehničku podršku, savjetovanje te pomoć u odabiru sustava kao i samo izvođenje.

U dosadašnjem radu i primjeni tih premaza imamo brojne reference u svim područjima: industriji, javnim ustanovama, trgovinama, garažama i stambenim prostorima.

Volio bih najaviti kako smo upravo u fazi izrade tri velika projekta s epoxy podovima, međutim detaljnije informacije ćemo ostaviti za vaša izdanja u sljedećoj godini kad će ti projekti biti u završnoj fazi.

ARP d.o.o.