SUPEUS Case Study od 05. do 09. prosinca

Studentska udruga za promicanje energetske učinkovitosti i savjetovanje – SUPEUS je neprofitna udruga osnovana 2011. godine čiji su glavni ciljevi promicanje energetske učinkovitosti, održive gradnje i upotrebe obnovljivih izvora energije te je kao takva sadržajno jedinstvena na razini studentskih udruga u Republici Hrvatskoj.

Ove godine SUPEUS, po šesti put organizira natjecanje SUPEUS Case Study koji će se održavati od 5. do 9. prosinca. Samo natjecanje je koncipirano u tri radionice, na FER-u, FSB-u i Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu. Radionice se sastoje od dva dijela. U prvom dijelu studenti slušaju predavanje renomiranih stručnjaka iz svijeta energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održive gradnje, dok u drugom dijelu podijeljeni u timove rješavaju zadatak vezan za temu predstavljenu predavanjem. Na svakoj radionici najbolji timovi osvajaju vrijedna putovanja, dok smo za tim s najviše osvojenih bodova na sve tri radionice pripremili i posebnu nagradu kako bi naglasili interdisciplinarni duh natjecanja.

Tema koja ove godine objedinjuje sve tri radionice je: „Inženjerski koncepti u projektiranju“.
Prva radionica koja će se održati u ponedjeljak 5.12. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva nosi naslov „Proračun pogona električnog vozila za određenu rutu“. Električna vozila sve su zastupljenija u automobilskoj industriji pa će se studente upoznati s modelom električnog vozila u kretanju te s pregledom različitih konfiguracija ruta kretanja vozila. Također, studenti će naučiti proračunavati potrebne snage i energije vozila za savladavanje različitih ruta. Predavanje će održati predavač Mario Vražić, Izv. prof. dr. sc. sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva.
U utorak se održava radionica na Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu, a njena tema je „Energetska obnova zgrada i zaštita od požara“. Na radionici će se predstavit tematika protupožarne zaštite realnog objekta, gdje će sudionici imati priliku susresti se s kompleksnošću planiranja i projektiranja, te raspodjele negorivih materijala, zadovoljavajući pravila koja uvjetuje hrvatski Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15), a predavač će biti Milan Carević, dipl.ing.arh. Cilj je radionice podići razinu svijesti o važnosti sigurnosti u slučaju požara, kao jednog od bitnih zahtjeva za građevinu, a koji je često zapostavljen, kako tijekom tradicionalnog školovanja tako i u praksi.
Treća i posljednja radionica održati će se u srijedu, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na temu „Rad dizalice topline u sezoni grijanja“, a predavanje će održati predavač Luka Boban, mag.ing.mech. sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Cilj ove radionice je upoznavanje studenata s radom dizalice topline u sezoni grijanja te s tehničkim karakteristikama pri različitim temperaturama. Kroz zadatak će se studentima prikazati kako se dimenzionira dizalica topline te kako odabir dizalice topline utječe na ukupne troškove kroz njezin radni vijek.

Cilj čitavog projekta je približiti studentima konkretne primjere problema i zadataka iz prakse te ih na zanimljiv i jednostavan način, uz pomoć stručnih predavača, upoznati s aktualnim temama iz područja kojima se Udruga bavi. Podjelom studenata u timove potiče se interdisciplinarni timski rad, koji u većini slučajeva nije prisutan tijekom samog studentskog obrazovanja. Prijave traju do nedjelje, 4.12. na web stranici udruge SUPEUS, prijavi se, pokaži znanje i osvoji putovanje!

http://supeus.hr/