Sanacija ravnog krova u kontekstu energetske obnove višestambenih zgrada

Energetska obnova višestambenih zgrada ponovno je aktualna. Upravitelji zgrada te predstavnici stanara razmatraju mogućnosti koje su prihvatljive za njihove objekte s ciljem adekvatnih zahvata na nekretninama kako bi omogućili ugodu življenja njihovim stanovnicima uz maksimalne energetske uštede.

Riječ je o opsežnim zahvatima, jer pojedine zgrade već godinama vape za obnovom, njihovi stanari troše ne mala sredstva za grijanje, a i vlaga i procurijevanje je sve veći problem kako godine prolaze, a na održavanje se izdvaja daleko manje od nužno potrebnog. Uz standardna pitanja vezana uz pročelja objekta – koju toplinsku izolaciju i u kojoj debljini, drvenu ili PVC stolariju, krovovi, koji su u slučaju višestambenih objekata mahom  ravni, vape za pomoći. Hidroizolacije na njima više ne zadovoljavaju svoju prvotnu ulogu. U nekim slučajevima riječ je o neadekvatnoj ugradnji, a kod mnogih objekata, s obzirom na „godinu proizvodnje“ već im je istekao rok trajanja, a do sada se ništa nije poduzimalo jer u pričuvi nikad nema dovoljno sredstava, pa krovovi sve više cure. Kod većine starijih objekata riječ je o tekućem bitumenu koji se polagao uz armaturni sloj u sendviču ravnih krovova, bez obzira u kojem dijelu lijepe naše je objekt smješten.

Struktura bitumena je osjetljiva na temperaturne cikluse ljeto-zima pri čemu usred ljeta dolazi do njegovog taljenja, a uslijed zimskih hladnoća do izražaja dolazi njegova krtost. Postupak njegovog postavljanja  (topljenja i varenja za betonsku podlogu) znači da cijeli životni vijek „diše“ s podlogom te od nje djelomično preuzima naprezanja koja ga dodatno opterećuju. Posebno je to naglašeno kod krovova kod kojih je taj vid hidroizolacije završni sloj koji je najopterećeniji vodom. Kod završnih slojeva korišteni su razni materijali kao betonske ili kulir ploče, šljunak, …

Ako je riječ o izvedbi koja je bila vrlo česta kod starijih objekata, polaganja betonskih ploča u sloju pijeska, gdje su se reške zapunjavale katranom, uslijed već navedene izmjene temperatura, katran je odavno izgubio svoj elasticitet te se dijelom odvojio od betonskih ploča. U te procjepe slobodno ulazi voda koja se zimi zamrzava, volumen joj raste te radi znatne štete. Do pijeska je došlo sjemenje bilja, između betonskih ploča raste trava, a već i veće bilje i raslinje, što je dodatni pogubni efekt za već oštećenu hidroizolaciju.

Sanacija ravnog krova

Već su i do sada, ukoliko je stanarima na posljednjem katu došlo do vlaženja na stropovima, suvlasnici individualnom metodom uzaludnih pokušaja sigurno pokušali napraviti djelomičnu sanaciju, međutim kod vode nikad ne znate gdje je pronašla „najslabiju kariku“ te se podvukla ispod hidroizolacije, tako da su ti pokušaji uglavnom bez nekog trajnijeg kvalitetnog rezultata.

Potpuna sanacija  je jedino pravo rješenje, i to upravo sada treba iskoristiti jer ćete u sklopu projekta energetske obnove, s obzirom da nećete rješavati samo hidroizolaciju nego ćete i toplinski unaprijediti svoj krov, i za tu aktivnost također dobiti djelomično nepovratna sredstva.

Prvo i osnovno je da ćete za sanaciju sigurno izabrati kvalitetne materijale, iako ćete se naravno morati pobrinuti i da izvođači profesionalno uz garanciju obave svoj dio posla, jer i najkvalitetniji materijali, ukoliko su nestručno ugrađeni, gube svoju primarnu ulogu.

Provjereni proizvođač

Ravni krovovi su najizloženiji dijelovi zgrade. Mogu se izvoditi kao topli krovovi gdje se termoizolacija nalazi na konstrukciji, a ispod hidroizolacije. U tom konceptu ravnog krova dolazi do velikih temperaturnih razlika i određenog rizika od preranog pucanja hidroizolacije.

Kod tzv. inverznog krova, taj rizik je sveden na minimum, jer se termoizolacija postavlja na hidroizolaciju štiteći je od štetnih utjecaja (ekstremnih temperatura, smrzavanja, UV radijacije, …)
Pri odabiru materijala za hidroizolaciju, mudro je izabrati proizvođača s dugogodišnjom tradicijom, s velikim brojem referenci, s međunarodnim iskustvom, drugim riječima, obratiti se stručnjacima.
Tvrtka Büsscher Hoffmann ima takvu reputaciju. Riječ je o više od sto godina tradicije proizvođača bitumenskih i polimerbitumenskih hidroizolacijskih traka. Prednost u odnosu na PVC folije je nemogućnost zbrinjavanja potonjih, te je i to razlog zbog kojeg Europa sve više ponovno zagovara bitumenske hidroizolacije.

Büsscher elastomerne bitumenske varene trake izrađene su na temelju vrhunskih tradicionalnih recepata, s naglašeno dobrom elastičnošću, primjerice otpornost na niske temperature -15°C (prema EN 1109) -20°C (prema ONORM B 3646); otpornost na visoke temperature +100°C (prema EN 1110) kao i otpornošću na starenje. Kvalitetne visokofleksibilne trake s mineralnim posipom i jakim  ulošcima (poliesterski filc) koriste i u sustavima zaštite kosih krovova.

Bez obzira koju konstrukciju i izvedbu krova imate, Büsscher Hoffmann ima rješenje za vas.

Sufinanciranje zelenih krovova

S obzirom na činjenicu da MGIPU u okviru svojih poziva po prvi puta promiče zelenu infrastrukturu na način da sufinancira zelene krovove, bitno je naglasiti kako Büsscher u svojoj ponudi ima elastomerne bitumenske protukorijenske varene trake za zeleni krov. Riječ je o najznačajnijim hidroizolacijskim membranama za ekstenzivne i intenzivne zelene krovove. Sadrže ekološki prihvatljiv i dugotrajan aditiv za protukorijensku otpornost (HERBITEC). Aditivi se dodaju u vrlo malim količinama jer su izrazito dugovječni i otporni na ispiranje.

Pribor za hidroizolacijske sustave

U ponudi pribora za ravne krovove, nude široki spektar proizvoda za upotpunjavanje hidroizolacijskih sustava na bazi bitumena, kao i hidroizolacijskih sustava na bazi PVC-a.

Najveća prednost korištenja pribora za hidroizolaciju, očituje se u dovođenju hidroizolacijskog sustava na viši nivo, te se značajno smanjuje količina naknadnih intervencija na krovovima, što u konačnici dovodi do uštede u financijskim sredstvima.

U sklopu pribora za hidroizolacijske sustave u ponudi su slivnici, bočni odvodi, odzračnici, vanjski i unutarnji kutevi, hvatači lišća i ostalo.

Za program bitumenske izolacije, pribor se proizvodi od posebnog spoja termoplastične gume, vrlo otporne na niske temperature (hladna fleksibilnost = -40°), utjecaje sunčevog zračenja, ozona i ostalih atmosferilija, postojanih mehaničkih svojstava, kao i savršene kompatibilnosti sa svim vrstama bitumenskih hidroizolacijskih traka.
PVC pribor proizvodi se od materijala na bazi PVC-a, vrlo otpornog na niske temperature te kompatibilnog sa svim vrstama PVC folija.
Ukoliko se dvoumite oko izbora hidroizolacije na Vašem krovu, stručnjaci Büsscherr Hoffmanna su tu za vas, spremni predložiti vam najoptimalnije dugogodišnje rješenje Vašeg problema.

Büsscherr Hoffmann d.o.o.