Sanacija objekata pod zaštitom kulture u sinergiji s toplinskom izolacijom

Sveobuhvatna obnova kao najcjelovitije rješenje

Nepokretnu kulturnu baštinu s utvrđenim svojstvom  kulturnog dobra po definiciji čine pojedinačne građevine i /ili kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline te krajolici. Kolokvijalnim nazivom nepokretna kulturna dobra predstavljaju graditeljsku baštinu od pojedinačne građevine prema cjelini (skupina građevina) odnosno područje (krajolik).

Graditeljska baština važan je dio ukupnog kulturnog fonda, koji je sa svojim kulturno-povijesnim značenjem sastavni dio čovjekova okoliša. Zaštita i očuvanje graditeljske baštine obveza je utemeljena na zakonskim odredbama, kao i na osjećaju odgovornosti svake zajednice da svoja kulturna dobra njeguje i čuva.

Graditeljska kulturna baština izložena je trajnim utjecajima i pritiscima modernizacije te je zbog svoje materijalne strukture osobito osjetljiva i sklona propadanju. Porazan je zaključak da je degradacija dijela graditeljske baštine dosegnula takve razmjere da se može govoriti o ugroženosti mnogih kulturno-povijesnih cjelina, pa i pojedinačnih kulturnih dobara. Takvom stanju pridonijeli su: ratna razaranja, nebriga i neodržavanje, nedostatna financijska sredstva, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, nepoštivanje zakonskih propisa i neprimjenjivanje sankcija, nedovoljna svijest o vrijednosti baštine. Graditeljsku baštinu ugrožavaju i neodgovarajući građevinski zahvati, koji  ne uvažavaju konzervatorske uvjete i  često se izvode bez stručno verificirane konzervatorske i tehničke dokumentacije.

Uz sve navedeno, pogoršan ju graditeljske kulturne baštine pogodovali su i potresi u Hrvatskoj, koji su dijelu građevina osjetno pogoršali stanje te im je prijeko potrebna konstruktivna obnova, a uz nju, u sklopu cjelovitosti, ruku pod ruku ide i toplinska izolacija građevina.

S obzirom na to da najvećem broju takvih građevina toplinska svojstva ne smijemo unaprjeđivati s vanjske strane jer to ne dozvoljava Zakon, preostaje nam toplinska izolacija s unutarnje strane. Kako je činjenica da prilikom toplinskog izoliranja s unutarnje strane, ugradnjom dodatnih toplinskih materijala smanjujemo korisnu tlocrtnu površinu, cilj nam je ugraditi materijale sa što boljim toplinskim koeficijentima kako bi oni bili što tanji te bi manje djelovali na umanjenje prostora.

Tu nastupa tvrtka KARL BACHL GmbH & CO, jedan od vodećih proizvođača toplinske izolacije (EPS, XPS, PIR i Perlit) u Europi, na temelju dugogodišnjeg iskustva i zahtjeva na tržištu, između ostalog razvila je i široku paletu proizvoda za toplinsku izolaciju upravo za unutarnju primjenu odnosno ugradnju s unutarnje strane objekta. Zbog zahtjeva ugradnje, možemo je podijeliti na sljedeće grupe:

  1. Kosi krov – proizvodi koji se mogu ugraditi ispod rogova i između rogova te kombinacije tih načina ugradnje, s osnovnim zahtjevom i ciljem da se eliminiraju toplinski mostovi
  2. Stropovi i vanjski zidovi s unutarnje strane – cilj je da se dobije što veći korisni prostor, i u sklopu toga zahtjeva se ugradnja što tanje toplinske izolacije uz što veću učinkovitost
  3. Pod, unutar tavana – ugradnja toplinske izolacije na pod, ograničenost s debljinom toplinske izolacije te mogućnost suhe ugradnje

Tvrtka Karl Bachl GmbH ima cijelu lepezu proizvoda za toplinsku izolaciju kako kod novogradnje tako i kod sanacije objekata, pri čemu je karakteristika većine proizvoda isporuka izolacijskih materijala koji na svojoj površini (površinama) imaju dodatni sloj koji ubrzava montažu. Npr., ako je ploča obostrano kaširana s alu-folijom, ne treba se dodatno postavljati parna brana jer folija preuzima tu ulogu.

Toplinska izolacija vanjskih zidova s unutarnje strane

PIR (poliizocijanurat)

Već spomenuti proizvod – tvrda pjena od poliizocijanurata sa sljedećim karakteristikama:
– jedan od najboljih izolacijskih materijala λ = 0,022 W/mK
– visoka mehanička čvrstoća  > 100 kPa
– otporan na vremenske prilike, dugo zadržava prvotni oblik – 50 god.
– težina od svega ca. 32 kg/m3
– 95 %-tna struktura zatvorenih ćelija
– minimalna upojnost vlage : 1,3 vol% u 28 dana uronjeno u vodu
– otporan na kiselinu i lužinu, gljivice, truljenje i plijesan
– bez FCKW
– biološki i fiziološki siguran, neutralan

Za toplinsku izolaciju s unutarnje strane Karl Bachl je razvio proizvod BACHL PIR ALU GKP, što znači da je PIR ploča obostrani kaširana alu-folijom te s unutarnje strane dodatno kaširana s gips-kartonskom pločom. Proizvod se jednostavno lijepi na zid, čime se istovremeno dobije i parna brana, a potrebno je samo završno gletanje i bojanje zidova.

Pokušajte sada zamisliti razliku u obimu posla ako koristite PIR ALU GKP ili se odlučite za varijantu toplinske izolacije s mineralnom vunom s unutarnje strane vanjskog zida, koja podrazumijeva:

  1. postavu vodonepropusne folije na postojeći vanjski zid s unutarnje strane
  2. postavu metalne potkonstrukcije unutar koje postavljate mineralnu vunu
  3. polaganje parne brane na već položenu mineralnu vunu
  4. učvršćivanje gips-kartonskih ploča na metalnu potkonstrukciju, njihovo gletanje i završno bojanje

Zbrajanjem svih navedenih radova došli smo do iznosa koji opravdava veću cijenu PIR ALUGKP-a po m2, a da ne spominjemo i uštedu prostora uslijed manje potrebne debljine PIR-a.

Na vanjske zidove s unutarnje strane umjesto PIR-a, možete postavljati i BACHL EPS Verbundplatte, EPS ploče koje su s jedne strane kaširane gips-kartonskom pločom. Postavljaju se na vanjski zid s unutarnje strane, bez potkonstrukcije, direktno na zid. Ploče se lijepe i dodatno mehanički pričvršćuju.

Toplinska izolacija vanjskih zidova

BACHL EPS Multipaneel – izolacija vanjskih zidova, pregradnih zidova

To je EPS ploča obostrano ojačana staklenom mrežicom i specijalnim ljepilom. Kada se ploča zalijepi i pričvrsti za zid, na ploču se mogu kao završna obrada lijepiti keramičke pločice ili neki drugi završni sloj.

BACHL XPS Bauplatte – izolacija vanjskih zidova, pregradnih zidova

To je XPS ploča obostrano ojačana staklenom mrežicom i specijalnim ljepilom. Kada se ploča zalijepi i pričvrsti za zid, na ploču se mogu kao završna obrada lijepiti keramičke pločice ili neki drugi završni sloj. Pogodno za ugradnju u vlažnim prostorijama.

Izolacija stropova “nekorisnih” prostorija

Ako nam je potrebna toplinska izolacija stropova, možemo birati između:

BACHL EPS Decken-Dämmelemente, EPS ploče s obrađenim rubovima, koje se spajaju tehnikom pero-utor, te kada se ploče postave imaju efektan izgled „spuštenog stropa“. Lijepe se građevinskim ljepilom ili PU ljepilom.

BACHL EPS neoCeil Kellerdecken-Dämmplattee, grafitne EPS ploče s jedne strana kaširane HDF pločom debljine 3 mm. Za međusobno spajanje ploča koristi se PVC profil, tako da postavljane ploče također imaju izgled „spuštenog stropa“.

BACHL PIR Decken-Dämmelemente, PIR ploča obostrano kaširana mineralnim flisom, s obrađenim rubovima, ploče se spajaju tehnikom pero-utor, te kada se ploče postave imaju efektan izgled „spuštenog stropa“. Lijepe se građevinskim ljepilom ili PU ljepilom. Kao završna obrada mogu se obojiti unutarnjom bojom.

Izolacija podova

BACHL EPS Trockenestrich Melamin – izolacija podova

To je EPS ploča s jedne strana kaširana ivericom debljine 19 mm na kojoj se nalazi sloj melamina otpornog na opterećenja. Na te ploče može se direktno postaviti laminat, topli pod ili parket.

BACHL EPS neoFond Boden-Dämmplatte – izolacija podova

To je grafitna EPS ploča s jedne strana kaširana ivericom debljine 19 mm. Ploče i iverica spajaju se tehnikom pero-utor. Na te ploče može se direktno postaviti laminat, topli pod ili parket.

Izolacija poda tavana

BACHL PIR ALU OSB  – PIR ploča obostrano kaširana alu-folijom i s gornje strane kaširana OSB ploča ili iverica. Tako se dobije podloga po kojoj se može hodati ili odlagati stvari uz vrlo kvalitetnu toplinsku izolaciju.

Također, takvi proizvodi mogu se koristiti i kao suhi podovi, odnosno na njih se može direktno postaviti laminat, parket, topli pod ili tapison.

BACHL VACUBOARD – VIP izolacijske ploče

Za posebne zahtjeve vrlo tanke toplinske izolacije, a da se zadovolje toplinski zahtjevi, razvili smo relativno novu VIP toplinsku izolaciju – BACHL VIP Vacuboard – vakuumske izolacijske ploče (l=0,007 W/mK). S ostalim karakteristikama; ploče obavijene alu-folijom, tlačna čvrstoća cca. 140-180 kPa, sd-vrijednost >1000 m, reakcija na vatru – eurorazred E, ove ploče predstavljaju vrhunac u pogledu toplinske izolacije. Primjena na ravnom krovu, balkonima, terasama kod novogradnje i sanacije objekata.

CALOSTAT – toplinska izolacija

Izolacijska ploča na bazi silicijevog dioksida (SiO2)
– Koef.toplinske provodljivosti l= 0,019 W/mK.Tlačna čvrstoća ³90 kPa. Reakcija na vatru – eurorazred A2, negorivo. Gustoća 165 kg/m3
– Faktor otpora difuziji vodene pare 5m
– Upijanje vlage <0,10 kg/m2 hidrofobno.

Primjene: ravni krov, terasa. balkon, fasadni element, unutarnja izolacija zidova i podova, izolacija stropova podruma, izolacija između dva zida.

Karl Bachl d.o.o.