Sabor hrvatskih graditelja

Cavtat – 17.-18.listopada, 2016.
U organizaciji Hrvatskog saveza građevinskih inženjera te suorganizaciji Hrvatske komore inženjera građevinarstva održan je sedmi Sabor hrvatskih graditelja u novim uvjetima članstva naše zemlje u Europskoj uniji.

17. i 18. listopada 2016. u Cavtatu održano je najvažnije okupljanje graditelja iz zemlje i inozemstva koje se održava svake četvrte godine. Sabor je svečano otvorio Dragan Blažević, predsjednik Hrvatskog saveza građevinskih inženjera koji je izrazio optimizam u pogledu sredstava europskih fondova koja bi se trebala uliti u segment graditeljstva. Pritom je mislio na financiranje izgradnje Pelješkog mosta što je istaknuo i Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić koji je pozdravio skup kao izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Pozdravljajući sve prisutne istaknuo je probleme s kojima se hrvatsko gospodarstvo suočavalo u proteklom razdoblju, ali s nadom kako će se novim investicijskim valom to sigurno promijeniti. Osim izgradnje Pelješkog mosta spomenuo je i izgradnju autoceste Ploče Osojnik, a kao dijela Jadranskojonske autoceste sufinancirane sredstvima EU. Što se europskih fondova tiče, do 2020. godine Hrvatskoj je na raspolaganju više od milijardu eura. Kroz te je fondove moguće realizirati projekte odvodnje i vodoopskrbe. Istaknuta je činjenica da je u hrvatskome graditeljstvu trenutačno najveći problem nedostatak radne snage koja je “boljim sutra” otišla u inozemstvo. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na skupu je predstavljao pomoćnik ministra za dozvole državnog značaja Milan Rezo. Pomoćnik ministra Rezo u svom je govoru istaknuo kako se dokumentacija za gradnju može pribaviti u pravilu u zakonom propisanom roku od 30 dana, što je u skladu s europskim normama. Vrijeme potrebno za pribavljanje lokacijske dozvole ove je godine s prošlogodišnjih prosječnih 69 dana skraćeno na 36 dana. Ovi podaci vrijede za dozvole koje se izdaju u sustavu e-dozvole, što znači da u njih nisu uključene dozvole koje izdaju Grad Zagreb, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija koji još nisu ušli u sustav e-dozvole. Građevinske se dozvole unutar sustava e-dozvole izdaju u prosjeku unutar 24 dana. Pomoćnik Rezo na Saboru je govorio i o programima energetske učinkovitosti u zgradarstvu kojima će hrvatskom građevinskom sektoru biti na raspolaganju do 2020. preko Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 311 milijuna eura, što za sobom povlači investicije koje prelaze 620 milijuna eura. S obzirom na pojačanu dinamiku korištenja sredstava iz europskih fondova vjerujemo da će sva sredstava biti povučena u tom roku nakon čega se mogu zatražiti i nove alokacije. Rezo je na kraju zaključio da je naznake oporavka građevinskog sektora moguće vidjeti i u povećanju broja izdanih dozvola. U prvih devet mjeseci ove godine u odnosu prema istom razdoblju lani izdano je dvostruko više građevinskih dozvola a stalni su zahtjevi građevinskih tvrtki za uvoz radne snage. Na Saboru se raspravljalo o stanju u graditeljstvu i njegovoj ulozi u razvitku hrvatskoga gospodarstva; o graditeljstvu kao poticatelju razvoja i načinu na koji je ono dosad konkuriralo na domaćem i stranim tržištima te su se analizirala i druga aktualna pitanja, posebno ispunjavanje uvjeta za rad u Europskoj Uniji te investicije iz EU fondova. Iz bogatog programa dvodnevnog Sabora teško je izdvojiti neka događanja, međutim istaknuti ćemo nekoliko predavanja, a na web stranicama časopisa Građevinar koji je bio medijski pokrovitelj, možete pročitati detaljnije informacije (www.casopis-gradjevinar.hr).

Radni je dio Sabora započeo okruglim stolom o hrvatskome otvorenom tržištu inženjerskih usluga, a veliko zanimanje pobudio je okrugli stol o uzancama o građenju na kojemu je zaključeno to da Hrvatskoj nedostaju regulirani opći ugovorni uvjeti. U glavnoj kongresnoj dvorani Ragusa održan je okrugli stol o hrvatskome otvorenom tržištu inženjerskih usluga.
Rasprava okruglog stola na temu hrvatskoga otvorenog tržišta inženjerskih usluga otvorena je uvodnim govorom u kojem je skrenuta pozornost okupljenih na probleme oslanjanja inženjerske struke u Hrvatskoj na regulativu te inertnosti i suzdržanosti inženjerske struke prilikom provođenja donesenih zakonskih rješenja koja su se pokazala manjkavima i neispravnima. Pritom je istaknuto da je kroz razgovor potrebno sagledati eventualne izlaze iz trenutačne situacije na tržištu inženjerskih usluga u RH s obzirom na našu mobilnost, sposobnost, kreativnost i ponajprije osjećaj zajedništva. Osnovno pravilo svih predavanja bilo je da svaki predavač na raspolaganju ima 15 minuta za izlaganje i eventualna pitanja. Svako je predavanje bilo popraćeno i odgovarajućom prezentacijom. Iz tematske cjeline Građevinski materijali Izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša održala je zanimljivo izlaganje na temu Ispitivanja i svojstva poroznog betona, čije će rezultate autorica u daljnjim istraživanjima usmjeriti na poboljšanje veze agregat – cementna pasta, usmjeravajući se pritom na mješavine s krupnom frakcijom različitih vrsta agregata.
Ivana Carević, dipl. ing. građ., održala je predavanje na temu Potencijal biopepela i stanje u Republici Hrvatskoj. Primjena biopepela u građevinskoj industriji ima veliki potencijal jer je kao novi oblik sirovine zanimljiva alternativa današnjim materijalima. Okrugli stol na temu Zakonska regulativa – iskustva, problemi i rješenja otvorio je dr. sc. Lino Fučić te se u uvodnome predstavljanju teme dotaknuo dinamike promjene zakonodavnog okružja. Istaknuo je da je ključni problem stručnim osobama javnog i privatnog sektora praćenje promjena. Smatra da je vjerojatnost početka i završetka projekta unutar istoga pravnog okvira zanemariva i da takav pristup generira nesigurno pravno okruženje za investitore. Dotaknuo se i Zakona o gradnji pri čemu je istaknuo to da su smanjeni uvjeti za kvalificiranost izvođača i voditelja građenja pri gradnji manje zahtjevnih građevina te uvjeti za provedbu stručnog nadzora. Drugog dana Sabora održan je okrugli stol o infrastrukturnoj problematici grada Dubrovnika.
Tomislav Paviša govorio o glavnim izvorima pitke vode u Dubrovniku. Pritom je istaknuo to da je nakon završetka izgradnje hidroenergetskih objekata HE-a na Trebišnjici i HE-a Dubrovnik uspostavljeno današnje, poboljšano stanje režima malih voda na glavnim izvorima pitke vode u Dubrovniku, jer su zbog nekontroliranih gubitaka vode iz akumulacija i tunela znatno povećani njihovi prirodni minimumi. Zbog nužne sanacije procurivanja vode u bokovima brane Gorica, u idućem će se razdoblju uspostavljeno stanje bitno pogoršati. S obzirom na to da se slivna područja tih izvora gotovo u cijelosti nalaze na području susjedne države Bosne i Hercegovine, vrlo je teško kontrolirati sve promjene koje nastaju u tome prostoru. Buduće kemijsko onečišćenje, kao u svim incidentnim situacijama, neće biti unaprijed poznato, već će biti kratkotrajno i promjenljivo. Izgradnja podzemne akumulacije
Ombla nameće se kao jedino rješenje kojim će se osigurati dovoljna količina vode za buduće potrebe, a istodobno će se spriječiti svako incidentno onečišćenje U sklopu sekcije Konstrukcije. Moderatorice te sekcije bile su prof. dr. sc. Vlatka Rajčić i izv. prof. dr. sc. Ivana
Štimac Grandić, koja je održala prvo predavanje pod nazivom Usporedba modela opterećenja za kontinuirani pješački tok. U svojemu je izlaganju dala pregled modela opterećenja kojima se opisuje kontinuirani pješački tok na mostu. Usporedila je najveća ubrzanja rasponske konstrukcije jednostavnoga, jednorasponskog mosta različitih duljina, širina i vertikalnih vlastitih frekvencija.
Predavanje na temu Projektiranja drvenih zgrada izloženih požaru – nacionalni građevinski propisi i EU-ove tehničke smjernice održala je izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović koja je tom
prigodom rekla kako su rezultati predstavljeni u predavanju usmjereni na prevladavanje ograničenja u primjeni drva zbog preskriptivnih nacionalnih građevinskih regulativa. Govorila je o ishodima studija i istraživanja te sadržaju europskih tehničkih smjernica za projektiranje i gradnju zgrada u uvjetima požara, kao i o rezultatima provedbe programa FireIn Timber. Dr. sc. Bojan Milovanović održao je predavanje pod nazivom CROSKILLS (o toj temi smo već više puta pisali u časopisu Korak) – jesmo li spremni za izvedbu kvalitetne vanjske ovojnice
zgrade. U posljednjih nekoliko godina povećana je aktivnost usmjerena na poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih zgrada. Pokazalo se to da implementacija mjera za poboljšanje energetskog svojstva zgrada u slučaju nestručne izvedbe može uzrokovati probleme, najčešće vezane uz kondenzaciju vodene pare unutar građevnih dijelova zgrada, povećanje relativne vlažnosti u zgradi i veći utjecaj toplinskih mostova na ukupnu potrošnju energije. U dvorani Bobara u istom su terminu održana predavanja u sklopu sekcije
simboličnog naziva Zajedničke teme, koju su vodili izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac i doc. dr. sc. Borka Bobovec. Prvo izlaganje bilo je Kultura građenja – od javnih politika do sustavne implementacije. Dr. sc. Borka Bobovec istaknula je da je cilj stvaranja Nacionalnih smjernica za vrsnoću i kulturu građenja bio unapređenje kvalitete izgrađenog prostora i kulturnog krajolika, kao i podizanje razine svijesti o njegovoj važnosti. Na taj način pokrenut je stručni dijalog unutar struka u planiranju, projektiranju i građenju i između njih. O važnosti Sabora u prilog govori i poveliki popis sponzora koji su prepoznali trenutak u hrvatskog graditeljstvu,
predstojeće izazove te mogućnosti daljnjeg razvitka kako u Hrvatskoj, tako i van granica lijepe naše. Uz glavnog sponzora skupa: Strabag SE – europske građevinske tvrtke sa sjedištem u austrijskome Villachu i ujedno najveće građevinske tvrtke u Austriji, zlatnih sponzora:
• Hrvatske vode – pravna osoba za upravljanje vodama utemeljena Zakonom o vodama,
• Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o. za pružanje usluge projektiranja, konzaltinga i inženjeringa u području vodoprivrede, graditeljstva, strojogradnje i zaštite prirode i okoliša,
• Steinzeug Keramo – Aqua Promet d.o.o. registrirane za trgovinu, građevinarstvo, usluge, ugostiteljstvo i turizam,
• Viadukt d.d. osnovan kao poduzeće za gradnju mostova, ali je stalno širio djelatnost izgradnjom građevina niskogradnje i visokogradnje te drugim graditeljskim djelatnostima, srebrnih sponzora:
• Cemex Hrvatska d.d. – vodeći globalni proizvođač građevnog materijala koji nudi visokokvalitetne proizvode i usluge klijentima i zajednicama širom Europe, Amerike, Bliskog istoka i Azije,
• International Metal Fusion d.o.o. svjetskog lidera u terenskoj metalizaciji velikih površina, čija je osnovna djelatnost površinska zaštita patentiranom i unaprijeđenom tehnologijom metalizacije,
• Kamgrad d.o.o. tvrtke koja se može pohvaliti s više od 300 objekata različitih vrsta i složenosti radova iz segmenta visokogradnje i prateće niskogradnje.
• Tensar – Kotonteks d.o.o. koja je u cijelosti u obiteljskome vlasništvu i danas je jedna od najbrže rastućih tvrtki u području pružanja stručnih usluga i snabdijevanja proizvodima, ponajviše onima iz domene geosintetike, odnosno geomrežama, geomembranama, geotekstilom, bentonitnim tepisima,
• Monterra d.o.o. za usluge u građevinarstvu s primarnom djelatnost izvođenja radova na sanaciji i zaštiti pokosa, brončanih sponzora:
• DIV d.o.o. tvornica vijaka daleko najveća grupacija specijalizirana za preradu, proizvodnju i trgovinu vijčane robe te ostalih strojnih dijelova i metalnih proizvoda na hrvatskome tržištu i jedna od vodećih u Europi i svijetu,
• GI Investinženjering d.o.o. privatna tvrtka koja tržištu konzultantskih inženjerskih usluga nudi usluge u koncipiranju i provedbi graditeljskih projekata,
• HBOR Hrvatska banka za obnovu i razvitak jest razvojna i izvozna banka osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva,
• Orion Projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor, specijalizirana za izradu projekata i obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom objekata u području vodnog gospodarstva,
• Radnik d.d. jest građevinska tvrtka koja izvodi sve vrste građevinskih radova, bez obzira na njihov opseg i složenost, a pritom primjenjuje najsuvremenija dostignuća graditeljske tehnologije,
• Sokol d.o.o. afirmirani je izvođač građevinskih i montažerskih radova niskogradnje i visokogradnje s višegodišnjim iskustvom u izgradnji i održavanju energetskih i telekomunikacijskih vodova i mreža, cjevovoda i instalacija te građevinskih objekata različitih
namjena,
• Vodoprivreda Zagreb d.o.o. vezana je uz izgradnju i održavanje vodnog dobra te zelenih i šumskih površina.

Od ostalih sponzora navesti ćemo:
Beton Lučko d.o.o. prisutna je na hrvatskome tržištu više od 20 godina. lzgradnjom proizvodnih pogona i rasprostranjenom prodajnom mrežom na cijelome teritoriju Hrvatske postala je vodeća tvrtka u svojemu segmentu poslovanja. Proizvodni asortiman čini velik izbor visokokvalitetne betonske galanterije: opločnika, rubnjaka, kanalica, cijevi, lomljenih blokova, obloga stepenica te fasadnih obloga.

BASF Croatia d.o.o. BASF SE (Badische Anilin & Soda-Fabrik) jest njemačka tvrtka koja je po prihodima i tržišnoj kapitalizaciji trenutačno najveća svjetska kemijska kompanija sa sjedištem u Ludwigshafenu na Rajni. U BASF-u zaposleno je gotovo 105.000 ljudi u 170 zemalja . BASF ima više od 350 proizvodnih lokacija. Organiziran je u pet segmenata koji obuhvaćaju 13 sektora, a grupirani su u četiri regije: Europa, Sjeverna Amerika, Azija i Pacifik te Južna Amerika, Afrika i Srednji istok. Široki portfelj usluga proteže se od kemikalija preko plastičnih masa, proizvoda višeg stupnja obrade i sredstava za zaštitu bilja do nafte i plina. U 2015. BASF je ostvario rezultate prodaje u vrijednosti 70 milijarde eura i prihod odposlovanja prije posebnih stavki u iznosu od približno 6,7 milijardi eura. BASF Croatia d.o.o. je na hrvatskom građevinskom tržištu s ciljem promicanja kvalitete i održivosti gradnje prisutan s brendovima Master Builders Solutions i PCI, s proizvodima kao što su: dodaci za beton, reparaturni mortovi, hidroizolacije te portfolio za keramičarske radove.