Rasvjeta višenamjenskih prostora

Dosada smo pisali o rasvjeti ureda, restorana, trgovina, caffe bar-ova, kantina, prodavaonica. S ciljem zaokruženja cjeline planiranja rasvjete unutarnjih prostora u ovom nastavku pročitajte sve o rasvjeti višenamjenskih prostora. Takve prostore nalazimo u hotelima, kongresnim centrima, javnim zgradama i industrijskim pogonima. Pred k62-schrack-01projektantom rasvjete višenamjenskih prostora je složen zadatak. Osvijetliti prostor za koji ne znamo točno unaprijed i precizno u potpunosti njegovu svrhu, a pri tome ipak zadovoljiti norme i tehničke zahtjeve za razne namjene prostora.

k62-schrack-02Višenamjenski prostori koriste se za različita događanja u prostoru. Najčešće su to konferencije, seminari, sastanci, ali i domjenci ili zabave. Višenamjenski prostori su često projektirani tako da se mogu podijeliti pomoću pomičnog pregradnog dijela na više zasebnih prostorija. To omogućava niz manjih sastanaka ili događanja koji se odvijaju istodobno. Stoga raspored rasvjete treba biti simetrično poravnat s linijom razdjeljivanja prostora. Kako bi zadovoljili višenamjensku prirodu prostora, rasvjetom je potrebno upravljati. Svjetiljke će biti upravljive u grupi ili zasebno. Rasvjetu očekujemo i funkcionalno osmišljenu i estetski izraženu u isto vrijeme za sve namjene. Prostor bi trebao osim opće, glavne rasvjete imati učinkovitu ambijentalnu rasvjetu, pomične svjetiljke za osvjetljenje recimo prednjeg prezentacijskog panoa, svjetiljke za naglašavanje i dekorativne svjetiljke.

k62-schrack-02Razmotrimo 4 primjera rasvjete višenamjenskog prostora istog tlocrta s ciljem osiguranja 4 namjene (prema slici 1) za svako rješenje. Uz svaki primjer je dano idejno rješenje s mogućim svjetiljkama iz Schrack- ove ponude.

k62-schrack-03PRIMJER 1
Glavnu opću rasvjetu prostora čine ugradni LED paneli četverokutnog oblika raspoređeni jednolično po cijelom prostoru. Između njih nalaze se okrugle downlight svjetiljke raspoređene u parovima. Ovi manji okrugli downlight-eri su upravljivi i njihova se razina svjetla može podešavati. To je važno zbog stvaranja prigušenog svjetla prilikom gledanja videa prezentacije ili stvaranja ugodne atmosfere tijekom zabave. Dva tračna sustava na kojima su montirani reflektori nalaze se simetrično na oba kraja prostorije. Koriste se za naglašavanje proizvoda ili predmeta tijekom predavanja. Ovakav simetrični dvostruki raspored svjetiljki dopušta podjelu prostora na dva dijela i odvojeno korištenje podjelom stvorenih prostora u svrhu dva istodobna manja seminara, recimo za rad u grupama.

PRIMJER 2
Opću rasvjetu u ovom primjeru rasvjetnog rješenja višenamjenskog prostora osiguravaju tri paralelne linije svjetiljki. Svjetiljke su ugradni LED paneli pravokutnog oblika koji prate duljinu prostora. U linijama se izmjenično s njima nalaze i okrugle downlight svjetiljke, koje (kao i u primjeru prije) osiguravaju ambijentalnu rasvjetu. Duž krajnjih zidova smještene su wallwash svjetiljke. One po potrebi osvjetljavaju zidne površine. Četiri para nadgradnih  reflektora smještena su duž bočnih zidova. Služe kao dodatno osvjetljenje za isticanje.  Sva rasvjeta u prostoriji je upravljiva, i ima mogućnost prigušenja razine osvjetljenja.  I u ovom primjeru smo poštivali pravilo simetrije da bi prostor imao svoju funkcionalnost i prilikom podjele.

k62-schrack-04PRIMJER 3
Rasvjeta je podijeljena na četiri rasvjetna sustava. Sustavi su jednaki i svaki od njih sastavljen je od pravokutnog tračnog sustava ovješenog na sajle. Na kraćim stranicama tračnog sustava smještene su linijske svjetiljke. Ove linijske svjetiljke daju direktno i indirektno svjetlo. Njihova indirektna komponenta osigurava ambijentalnu rasvjetu. Uzduž duljih stranica poredani su u parovima reflektori s pomičnim glavama. Po potrebi na sustav se mogu dodati i spotlight svjetiljke za naglašavanje, kao i ukrasne svjetiljke za stvaranje atmosfere. I u ovom primjeru zadržana je simetričnost rješenja koja omogućava jednostavnu podjelu prostora u dva zasebna djela.

k62-schrack-05PRIMJER 4
Raspored svjetiljki u ovom primjeru rasvjetnog rješenja prostora temelji se na šest linearnih struktura sada ugrađenih po širini prostora. Svjetiljke su ovješene i daju samo indirektno svjetlo. Između ovješenih struktura ugrađene su downlight svjetiljke. Njihovom razinom svjetla je moguće upravljati, te ih je po potrebi moguće zatamniti. Pojedinačno duž bočnih zidova postavljeni su nadgradni spotlight reflektori. Njih palimo ukoliko je potrebno nešto posebno istaknuti. I opet je uočljiva simetrija za ostvarenje podjele prostora u dva dijela.

Višenamjenski prostori se koriste za različita događanja. Rasvjeta u tim prostorima očekivano prati trenutnu namjenu prostora, prikladna je za seminare, sastanke i svečane prilike. Prostori koji se po potrebi mogu podijeliti na više dijelova zahtijevaju posebnu pozornost prilikom projektiranja instalacije rasvjete kako bi svaki dio prostora bio iskoristiv za istu ili različitu namjenu. Vidjeli smo nekoliko različitih gotovih primjera. Potrebno je uočiti nužno pravilo simetrije razmještaja svjetiljki, upotrebu ambijentalne rasvjete i rasvjete za isticanje. Kada smo to osigurali, nesmetano možemo vizualni dojam i sam prostor dodatno ukrašavati i LED trakama, ukrasnim ovjesnim ili zidnim svjetiljkama. Uz današnju široku ponudu svjetiljki, izazovnog estetskog dizajna koji omogućava LED tehnologija, svakoj prostoriji dodajte jedinstveni svjetlosni potpis. Schrack tim za rasvjetu će vam rado pomoći realizirati projekt od idejnog rješenja i skice prostora do izbora svjetiljki koje podržavaju i oživljuju rješenje prostora.

Vama na usluzi:Tina.Krizic@schrack.hr; Tea.Zajec@schrack.hr; Vedran.Stern@schrack.hr

Schrack Technik d.o.o.

Izvori:

Handbook of Lighting Design, Rüdiger Ganslandt, Harald Hofmann, Druckhaus Maack, Lüdenscheid