Protupotresne mjere: Konsolidacija ziđa

U nekoliko posljednjih brojeva Koraka družili smo se sa stručnjacima hrvatske tvrtke ARP na temu epoxy podova te činjenici da su njihove karakteristike prihvatljive u svim prostorima. U estetskom smislu nema ograničenja u dizajnu, mehanička otpornost kao i otpornost na udarce i habanje kvalificira ih kao odlične sportske podove, a ARP se bavi ugradnjom te je generalni zastupnik njemačke tvornice Remmers.

Međutim, ARP ima i mnogo drugih interesantnih programa kao što su hidroizolacija i sanacija od vlage, sanacija i zaštita drveta, a veliki segment zauzima sanacija i zaštita objekata, stoga je naš današnji sugovornik ing.arhitekture Zoran Filipović, tehničko prodajni savjetnik u ovom posljednjem segmentu.

S obzirom na aktualnost teme u svjetlu prošlogodišnjih potresa u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kao i na Banovini te konačnom najavom konstrukcijske obnove i izgradnje zamjenskih kuća (početkom ovog mjeseca). Država je dosad uglavnom radila „kozmetičke“ zahvate popravkom dimnjaka i zabatnih dijelova, ali prema posljednjim najavama i izmjenama zakona uskoro bi trebali krenuti  s potporom ozbiljnijim zahvatima na objektu.

Arhitekt Filipović zna što i kako pa je prava adresa za odgovore na naša pitanja.

P: Do sada smo u Hrvatskoj u nekoliko navrata realizirali energetsku obnovu, međutim na područjima pogođenim potresima, to nije dovoljno, nego treba pristupiti konstruktivno-energetskoj obnovi. Možete li nam reći nešto više o tome?

Potres je prirodna pojava za koju možete predvidjeti na kojoj lokaciji bi se mogao pojaviti, ali ne možete predvidjeti kad će se to dogoditi. Položaj Republike Hrvatske se nalazi na seizmički aktivnom području, to je činjenica koju moramo prihvatiti i uhvatiti se u koštac s tim problemom. U našim potresima su najviše stradale zgrade tipičnih zidanih konstrukcija koje su građene krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Građene su punom opekom, zidovi nisu armirani, a stropne konstrukcije su uglavnom drveni grednici te krovišta s drvenom konstrukcijom pokrivena crijepom. Osim njih su stradale i zgrade mlađih godišta koje su projektirane na znatno manja potresna opterećenja koja su bila na snazi prije modernih propisa.

Ako pričamo samo o energetskoj obnovi i u ovom trenu zaboravimo na potres, također je pogrešno prije ne napraviti procjenu od potresnog rizika kako bi se objekt po potrebi protupotresno zaštitio prije energetske obnove.

P: Što se događa sa samom zgradom za vrijeme potresa, odnosno što je uputno na starijim zgradama prevenirati kako bi prilikom potresa šteta bila što manja?

Navedene zgrade sastoje se od starih zidanih konstrukcija velike težine i osjetno su kruće od moderne gradnje. U to možemo posebno ubrojati i objekte pod kulturnom baštinom koje naša tvrtka također sanira. Za vrijeme potresa nearmirani zidovi otkazuju poslušnost, savijaju se što za posljedicu ima lomljenje zida, dolazi do posmičnog klizanja, razdvajanja sljubnica koje može biti horizontalno, vertikalno i dijagonalno. Izrazito su osjetljivi spojevi s međukatnim konstrukcijama koji su također u odnosu na današnje standarde izuzetno loše napravljeni. Prevencija se sastoji od radnji koje je potrebno poduzeti da u slučaju potresa ne dođe do navedenih problema, ojačati konstrukciju specijalnim metodama koje poduzimamo, a ako je riječ o objektima koji su potres već pretrpjeli prvi korak je kvalitetna procjena stanja zgrada kako bi se poduzeli adekvatni koraci.

P: Spomenuli ste specijalne metode koje primjenjujete kod prevencija ili sanacija?

Na ovim problemima već dugi niz godina surađujemo s talijanskom tvrtkom G&P Intech koja ima razvijenu cijelu lepezu proizvoda temeljenih na dugogodišnjem iskustvu. Talijanski teritorij je poznat po velikom seizmičkom riziku. Procjena je da više od 21,5 milijuna ljudi koji žive u Italiji živi u područjima s prosječno visokim seizmičkim rizikom.

G&P Intech nudi materijale i tehnologije, bave se inženjerskim savjetovanjem za tijela Javne uprave, izrađuju tehničke studije te održavaju aktivne kontakte sa sveučilištima s ciljem sveobuhvatnog kvalitetnog rješavanja svakog pojedinog problema.

P: Kakvo je Vaše viđenje kvalitetnog ojačanja objekta?

Prije bilo kakvih ojačanja potrebno je skinuti postojeće slojeve da bi se došlo do nosive konstrukcije, ako se radi o nosivoj konstrukciji od pune opeke što je uglavnom najčešće kod starijih objekata, potrebno je očistiti sljubnice od slabo nosivog materijala, dobro isprašiti i popuniti sljubnice s novim mortom. Tu tvrtka GP-Intech nudi mort na bazi prirodnog hidrauličnog vapna  GP-INTECH LIMECRETE M15 ili GP INTECH LIMECRETE TA 10 mortovi na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 5 ili 3,5.  Radi se o bescementnim mortovima kompatibilnim i prilagođenim ziđu od opeke koji vrlo često zahtijevaju konzervatori za stare i povijesne objekte. Ima visoku mehaničku otpornost, dobru prozračnost te kompatibilnost sa starim zidovima. Karakterizira ga visoka prionjivost na zidove i pri smicanju i pri lomu, što ga  kao dio sustava čini idealnim proizvodom za pripremu podloge i ojačavanje zidova i svodova. Budući da ne sadrži topive soli, LIMECRETE onemogućava propadanje zida uslijed fizikalno-kemijskih pojava vezanih uz kristalizaciju soli. Također je bitno da ima nisku kapilarnu apsorpciju što je od presudne važnosti kako voda ne bi ušla u ziđe, a s druge strane dobru propusnost za vodenu paru koja je neophodna za normalnu prozračnost zida.

Ako se u konstrukciji uoče jače pukotine možemo ih dodatno ojačati ugradnjom spiralne armature od nehrđajućeg čelika različitih promjera 6, 8 ili 10mm  GP INTECH STEEL ANCHORFIX 06, GP INTECH ANCHORFIX 8, GP INTECH ANCHORFIX 10 (po potrebi mogu se proizvesti i drugi promjeri) . Osim ojačanja pukotine spiralnom armaturom sve jače pukotine ispunjavamo smjesom za injektiranje ovisno o konstrukciji i zahtjevima statičara i konzervatora smjesom za injektiranje na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 5  GP-INTECH LIMECRETE IR ili smjesom na cementnoj bazi  GP-INTECH CONCRETE ROCK I (prije injektiranja očistiti i zatvoriti pukotine brzoveznim cementom).

P: Spiralne armature?

Spiralne armature su ustvari spiralne šipke koje zbog svoje posebne geometrije djeluju kao samorezni vijak koji ubacujemo u prethodno pripremljene pilot rupe. Ekstremno su fleksibilne i duktilne.  Ugradnja je jednostavna uz poseban nastavak koji se instalira na bušilicu pomoću kojeg se armatura ugrađuje u konstrukciju. Spiralnu armaturu također koristimo za ojačanje mjesta na kojima se pojave jače pukotine na način da očistimo sljubnice 50 cm ljevo i desno od osi pukotine u dubinu 5-6cm, otprašimo, umetnemo mort LIMECRETE M15, u njega utisnemo spiralnu armaturu i završno zatvorimo fugu s mortom LIMECRETE M15.  Bitno je naglasiti da je spiralna armatura izrađena od nehrđajućeg čelika.

P: Nakon konsolidacije ziđa koje sisteme koristite za statičko i protupotresno ojačanje konstrukcije?

Naš partner G&P Intech je razvio FRP i FRCM I CRM sustav, pa bih nastavno detaljnije pojasnio FRP sustav. Riječ je o vlaknima armiranom polimeru, kompozitnom materijalu u kojem su određena vlakna u funkciji armature ugrađena u organsku  matricu koja omogućuje konačni oblik. Sustav je razvijen još početkom 20.st., ali masovna proizvodnja je počela 1970-tih. Vrsta i orijentacija vlakna, količina i sastav kao i način proizvodnje znatno definiraju karakteristiku završnog proizvoda. Ovisno o željenom efektu nakon ugradnje, vlakna mogu biti staklena, ugljična ili bazaltna. Recimo da npr. bazaltna vlakna imaju znatno manju vlačnu čvrstoću, ali imaju osjetno višu termičku stabilnost i toplinsku otpornost u odnosu na ostale vrste vlakana.

P: Dakle da pojasnimo našim čitateljima, FRP sustav je namijenjen  prvenstveno za …?

Riječ je o strukturalnom sustavu, koristimo ga za konsolidaciju konstrukcija od opeke i betona, koristi pultrudirane ugljične laminirane proizvode kao što su karbonske lamelle  ili jednosmjerne, dvosmjerne, četveroosne tkanine najčešće od karbonskih ili staklenih vlakana,  sustave sidrenja, smole za ugradnju tkanina kao  i mortove odobrene za pripremu zidanih i armiranobetonskih konstrukcija. Namjena sustava je povećanje otpornosti na udarce, ojačanje AB greda i stropova te povećanje  otpornosti na potres lukova, zidova i svodova. Ugrađene materijale karakterizira otpornost na kemikalije i koroziju, vrlo visoka mehanička čvrstoća, visoki moduli elastičnosti, mala težina cjelokupnog sustava, pouzdanost i trajnost te jednostavna primjena. Prije ugradnje sustava potrebno je pripremiti podlogu.

Ovisno o tome od kakvog je materijala podloga, ako se radi o podlozi od betona ili armiranog betona u nekim slučajevima je dovoljno podlogu dobro prebrusiti i oprati, te nanijeti GP-INTECH RESIN PRIMER prije ugradnje lamella ili tkanina . Ovisno o situaciji podloga se može pripremiti i prethodnim nanošenje dvokomponentnog epoksidnog ljepila GP-INTECH RESIN 90. Ako je AB podloga jače oštećena potrebno je sanirati podlogu s reparaturnim mortom GP-INTECH CONCRETE ROCK V – cementni mort klase R4 ili GP-INTECH CONCRETE ROCK V2- dvokomponentni cementni mort za popravke klase R4.

Kad se radi o elementima gdje je osnovna konstrukcija izvedena od opeke tada treba prethodno prema shemi i u širini  koju odredi statičar izvesti pripremu podloge s GP- INTECH CONCRETE ROCK V- cementni mort R4 klase.

Da bi sustav bio kompletan nakon ugradnje, prema uputama statičara ugrađuju se na sidra koju mogu biti od staklenih vlaka, bazaltnih vlakana, karbonskih vlakana različitog promjera, koja sam već spomenuo ranije. Sidra dolaze u kolutovima kao užad koja se onda pripremaju na zadanu duljinu  koja se ugrađujeu u bušotinu u konstrukciji umakanjem u epoksidnu smolu GP-INTECH RESIN 75.  Sidra se nakon ugradnje u bušotinu raspletu preko tkanine i utisnu u epoksidnu smolu GP-INTECH RESIN 75. Duljina niti koje se utiskuju uglavnom iznosi oko 25cm. Završno površinu ohrapaviti ugradnjom kvarcnog pijeska 0,5-0,8 radi boljeg prianjanja sljedećih slojeva.

Nakon ugradnje  sustava za ojačanje  tvrtka Gp-Intech može i ponuditi i grubu i finu žbuku za završnu obradu konstrukcije. Materijali su također na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL5. Željeli bi naglasiti da  mi u tvrtki ARP d.o.o. osim što možemo ponuditi sve potrebne materijale za sustav  u suradnji s našim partnerom tvrtkom GP-Intech također možemo ponuditi pomoć arhitektima i statičarima s prijedlozima za sanaciju na konkretnim rješenjima. Iako ovi sustavi na tržištu egzistiraju već dugi niz godina kod nas se veća potreba za njima pokazala nakon nedavnih potresa tako da smo u mogućnosti organizirati i obuku i certificiranje zainteresiranih partnera na poslovima ugradnje materijala. Za kraj svima ispred ARP d.o.o. i u svoje ime želim mirnu, sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu.

ARP d.o.o.