Postupak sanacije od vlage

Palača Sermage - Varaždin

Palača Sermage – Varaždin

Vlaga u građevinskoj konstrukciji je veliki problem. Uslijed nje dolazi tijekom vremena do propadanja konstrukcije, vlaga uzrokuje plijesni koje su nezdrave za obitavanje u takvim vlažnim prostorima te može doći do oboljenja onih koji se češće zadržavaju u takvim prostorima. Prema nekim istraživanjima, 80% šteta na zgradama u konačnici se odnosi na probleme s hidroizolacijom.

Ulaganjem u kvalitetnu hidroizolaciju ne štitite samo konstrukciju od prodora vode već i osiguravate djelotvornost sustava, smanjujete troškove održavanja, dugoročno omogućavate brzi povrat uloženih sredstava i povećavate vrijednost svoje nekretnine. Hidroizolaciju čine različiti tehnički postupci kojima štitimo dijelove objekta koji su privremeno ili stalno pod utjecajem vlage i vode. Hidroizolacija je jedan od najvažnijih, no često i jedan od zanemarenih i manje posvećenih tehničkih postupaka kod izgradnje ili sanacije zgrada.

Kako tvrtka ARP kod sanacija i izvođenja radova koristi materijale renomirane tvrtke REMMERS iz Njemačke te iza nas stoji veliki broj kvalitetno odrađenih sanacija, angažirani smo od strane Gradskog muzeja Varaždin za izvođenje sanacije vlage, problematike vlažnih zidova, reprezentativne barokne palače Sermage. U 17.st. sagradio ju je barun Franjo Prašinski, vrhovni carinar Hrvatske, a sredinom 18.st. prešla je u vlasništvo obitelji Sermage. Danas je u palači smješten dio fundusa Gradskog muzeja Varaždina.

Palača Sermage jednokatna je ugaona palača, na istočnom dijelu trga, tlocrtno u obliku slova „L“, s pravokutno postavljena dva krila. Glavno pročelje obogaćeno je reprezentativnim portalom i balkonom iznad te se smatra najranijim primjerom baroknoga portala koji nosi balkon u Hrvatskoj.

Portal je postavljen asimetrično, pomaknut je nalijevo. Nosači portala počivaju na kubusima usađenim u jastučasti kamen pri dnu, dok su dovratnici spojeni segmentnim lukom koji je zaključen zaglavnim kamenom u obliku obrnute krnje piramide. Dva pilastra koja omeđuju otvor portala imaju jednostavne profilirane kapitele koji nose vijenac.

Kasnobaroknim pregradnjama palača dobiva bogato raščlanjeno pročelje koje zadržava sve do danas. Raščlanjeno je okomito, prozorskim osima u nejednakim razmacima, te vodoravno – trakama crne rustike. Dvorišna pročelja otvorena su trijemom u prizemlju i arkadnim hodnicima na prvome katu, svođenima bačvastim svodom s trokutastim susvodnicama.

Izbor sustava mineralne hidroizolacije

Sustavi Remmers Kiesol hidroizolacije primjenjivi su na gotovo svakoj mineralnoj podlozi. Smjernice tehničkog lista WTA opisuju ispravan postupak pri nanošenju hidroizolacije. On započinje solidnom pripremom podloge. Treba odstraniti sve sastojke koji smanjuju prianjanje, kao što su slabo držeći stari premazi i žbuke. Trošne i solju oštećene sljubnice treba izgrepsti duboko, do dubine od 20 mm. Nakon ispravne pripreme podloge, površina zida naposljetku ostaje čista za primjenu sustava Kiesol, čije su pojedine komponente nenadmašne u prianjanju pri vezivanju, te se može optimalno i trajno povezati sa zidom.

Na pripremljenu podlogu nanosi se žbuka za popunjavanje sljubnica (dersanje) kako bi se sustav mineralne hidroizolacije mogao nanijeti bez ostatka pora i pukotina kroz koje bi vlaga, odnosno soli izlazile na površinu. Kao sustav na vodenoj osnovi, dubinska zaštitna impregnacija Kiesol za izolaciju je ekološki tako prihvatljiv da je dokazano prikladan za stambene prostore, bazene, pa čak i za spremnike za pitku vodu.

Dubinskom zaštitnom impregnacijom za izolaciju postiže se hidrofobno učvršćenje građevnog materijala; za stare izolacije objekata i injektiranje protiv kapilarne vlage. Okremenjivanje i stvaranje kremenog gela djeluju na suženje kapilara, a time je i vodoodbojno. Budući da se struktura pora ne zatvara u potpunosti, sustav ostaje difuzijski otvoren. Sprječava se transport soli na površinu, soli se vežu.

Svi sustavi hidroizolacijskih suspenzija, masa za izravnavanje i mortova vrlo su postojani na sulfate. Izvanredno međusobno prianjanje pri vezivanju pojedinih komponenti jamči najveću sigurnost i na izuzetno mokrim podlogama. Optimalna svojstva obrade i pri ručnoj i pri strojnoj obradi garantiraju izvanrednu ekonomičnost. Proces vezanja suspenzije za brtvljenje počinje odmah, a ubrzano vezanje štedi vrijeme i dopušta obradu „Svježe u svježe“. Postojanost na kemikalije povećava se do visokog stupnja napadnutosti prema smjernici DIN 4030.

Glavna zadaća sanacijskih žbuka jest uskladištenje soli, a time i zaustavljanje oštećenja koja nastaju uslijed higroskopske vlage i kristalizacije. Sanacijska žbuka djeluje hidrofobirajuće, tako da soli ne mogu dospjeti na površinu, ako vlaga prodire kroz žbuku. Temeljna žbuka djeluje kao sloj za skladištenje soli. Ovdje prodiruća vlaga pri izlasku kroz sanacijsku žbuku difuzijom ostavlja soli koje su se u njoj otopile.

Sustavi sanacijskih žbuka vrlo su postojani na soli, tako da je čak i kod „srednjeg“ stupnja zasićenosti solima dovoljan jednoslojni nanos u debljini sloja od 20 mm. Sanacijske žbuke mogu se primjenjivati bez hidroizolacije do stupnja provlaživanja od < 40%.

Izbor sustava za žbukanje

Od 1. 2. 2005. u DIN EN 998-1 su opisani i regulirani sustavi sanacijskih žbuka. Ova norma upućuje na tehnički list WTA 2-9-05/ D „Sustavi sanacijskih žbuka“. Njime nisu samo detaljno utvrđeni tehnički uvjeti, već on daje i jasne poticaje za planiranje i izvedbu sustava sanacijske žbuke. Tako se procjenjuje opterećenje solima – kloridima, nitratima i sulfatima – koje je utvrđeno analizom stanja objekta: ovisno o udjelu soli u postocima prema tri stupnja opterećenja: „mali“, „srednji“ ili „visoki“. Sustavi sanacijske žbuke služe kao zaštitni sustav za unutarnju hidroizolaciju koji regulira vlagu.

Žbuke mogu udovoljiti tim zahtjevima samo onda, ako se njihov prostor u porama oblikuje prema stupnju tehnologije izrade žbuke. U žbuku se ciljano ugrađuju pore s radijusom koji je kapilarno aktivan i lomi kapilare. Tako se može prema želji upravljati kapilarnim kretanjem vode u sustavu kapilarnih pora, dakle iskoristiti sustav žbuke kao zonu isparavanja i sigurno skladište soli.

Opis slojeva izolacije i žbuke

Sva postojeća žbuka skida se do osnove kamena i opeke. Zidove je potrebno očistiti od ostataka morta, dobro očistiti sve fuge do dubine 2 cm zbog velike zasićenosti solima, te isprati vodom.

Nakon čišćenja, slijedi popunjavanje fuga i zidovi se izravnavaju (dersuju) s Remmers WP DS Levell mortom. Kod većih neravnina zidove je potrebno podzidati komadima opeke, kamena ili slično u brtvenom mortu za izravnavanje. Komadi koji se ugrađuju moraju biti suhi i bez kontaminacije solima. Nakon izravnavanja s Remmers WP DS Levell mortom, slijedi grundiranje pripremljene podloge Remmers Kiesolom – dubinskim hidrofobnim sredstvom s učvršćujućim učinkom. Za vrijeme reakcije Kiesola (10-15 min) zidovi se hidroizoliraju mineralnom hidroizolacijom Remmers WP Sulfatex u dva sloja.

Drugi sloj suspenzije može se nanijeti svježe u svježe na 1. sloj suspenzije. Ovisno o opterećenju može biti potrebno nanošenje daljnjih slojeva.

Kad je izvedena hidroizolacija zidova, izvode se bušotine na vanjskim obodnim zidovima u jednom redu na razmaku bušotina od 12-13 cm, jednostrano, te s promjerom bušotine od 12-14 mm pod kutem od 0-25°.

Injektiranje zida – izvedba brtvljenja i horizontalne barijere u svrhu prekida kapilarnog uzdizanja vlage na nosivim zidovima od opeke i kamena debljine do 80 cm, kremom na bazi silana bez otapala. Izvedba bušotina u zidovima. Nakon izrade izolacijskih, na tretiranim obodnim i unutarnjim pregradnim zidovima izvode se bušotine vodoravno u jednom redu. Bušotine promjera 12 mm izvode se na razmaku od 12 cm između bušotina. Dubina bušotine do cca 2 cm prije kraja zida. U jednom metru dužnom ukupno 8 bušotina. Zidovi debljine > 0,6 m po potrebi bušiti s obje strane. Optimalno punjenje se dobiva kroz ispuhivanje rupa bušotina. Ispuhivanjem rupa uklanja se sva prašina od bušenja. Zapunjavanje bušotina kremom za injektiranje na bazi silana bez otapala. Injektiranje se vrši specijalnim pneumatski pogonjenim uređajem. proizvod Remmers Kiesol C, do potpune zasićenosti.

Po završetku postupka injektiranja zida protiv kapilarnog uspinjanja vlage, slijedi nanošenje temeljne tvorničke žbuke do potpune pokrivenosti, debljine 0,5 cm, proizvod kao Remmers SP Prep. Temeljna tvornička žbuka je paropropusna, sprječava prodiranje vode, pohranjuje soli i sprječava njihovo prodiranje, postojana je na sulfate s velikim aktivnim volumenom pora (> 50 %).

Nanošenje sanacijske žbuke Remmers SP Top White WTA 2,0 cm po sloju (2 sloja) zatim se zidovi obrađuju završnom tankoslojnom žbukom Remmers SP Top Q2 bijele boje do d=0,5 cm.

Bojanje unutarnjih ožbukanih zidova s Remmers Color SP, visokokvalitetnom bojom za unutarnje radove, bez otapala, s niskom razinom emisije. Paropropusnost mora odgovarati WTA-tehničkom listu 2-2-91 za premaze na sanacijskim žbukama.

 Redoslijed sanacije zidova

 • Čišćenje zidova od ostatka morta, te čišćenje fuga, ispuhivanje (pranje) zidova
 • Popunjavanje fuga – Remmers WP DS Levell
 • Izravnavanje površine (dersanje) Remmers WP DS Levell – veće neravnine podzidati komadima opeke ili kamena
 • Temeljni premaz podloge – Remmers Kiesol – dubinska zaštitna impregnacija za izolaciju
 • sloj mineralne hidroizolacije – Rememrs WP Sulfatex
 • sloj mineralne hidroizolacije – Remmers WP Sulfatex

 Injektiranje zidova – prekid kapilarne vlage

 • Izrada bušotina za izvedbu injekcijskog postupka sanacije zidova od vlage. Bušotine se izvode na razmaku od 12 cm, u jednom redu, Ø 12 mm po površini svih vanjskih obodnih zidova, te unutarnjih pregradnih. Zidovi se buše jednostrano do debljine 60 cm.
 • Ispuhivanje bušotina, prema potrebi ako se ustanovi da postoje šupljine, popunjavanje šupljina pomoću suspenzije za injektiranje otporne na sulfate. Zapunjivanje bušotina s Remmers BSP 3, injekcijskom smjesom otpornom na vlagu i soli radi zapunjivanja eventualnih šupljina i kaverni u ziđu kako ne bi imali neženjene I NEKONTROLIRANE gubitke smjese za injektiranje.
 • Injektiranje bušotina kremom na bazi silana bez otapala. Injektiranje zidova s Remmers Kiesol C, sredstvom protiv djelovanja od kapilarne vlage
 • Popunjavanje šupljina pomoću suspenzije za injektiranje otporne na sulfate. Nakon završetka injektiranja Kiesolom C, zapunjavamo bušotine s Remmers WP DS Levell
 • Nanošenje temeljne žbuke Remmers SP Prep debljine 0,5 cm
 • Nanošenje sanacijske žbuke Remmers SP Top White WTA debljine 2 cm po sloju (sloja)
 • Završna žbuka – tankoslojna završna žbuka Remmers SP Top Q2, bijele boje do 0,5 cm
 • Bojanje zidova – Bojanje unutarnjih ožbukanih zidova s visoko paropropusnom bojom Remmers Color SP

Ovakav način sanacije s mineralnim suspenzijama i sanacijskim žbukama, te injektiranjem  za prekid kapilarne pokazao se vrlo uspješan i kvalitetan, te prema stanju na pojedinom objektima, najčešći je sustava kod naknadnih unutarnjih hidroizolacija odnosno sanacija od vlage.

ARP d.o.o.