Objavljen Poziv za izradu strategija zelene urbane obnove

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 30. rujna 2022. godine poziv na dostavu projektnih prijedloga za izradu strategija zelene urbane obnove sufinanciran sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), inicijative „Obnova zgrada“.

Za izradu strategija zelene urbane obnove u okviru reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, osigurano je 2.500.000,00 kuna.

Prijavitelji mogu prijaviti svoje projekte u sustavu eNPOO od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Aktivnosti koje se financiraju su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za navedene aktivnosti je od 100.000,00 kuna do 250.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Strategije koje se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa imat će prednost prilikom odabira.

Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, putem sustava eNPOO.

Kompletna dokumentacija dostupna je na stranicama eNPOO, odnosno na linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/33

INFORMATIVNE RADIONICE

 U suradnji  Ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Udruge gradova  28. rujna 2022. održana je hibridna informativna radionica  na kojoj je predstavljen Poziv. Interes i odaziv na radionicu je bio veliki te je na njoj sudjelovalo preko sto zainteresiranih dionika (gradova, općina, razvojnih agencija, komunalnih poduzeća i konzultanata).

Tijekom trajanja Poziva održavaju se online informativne radionice koje su namijenjene jedinicama lokalne samouprave i gradu Zagrebu. Ministarstvo je održalo dvije informativne radionice, 11. i 19. listopada 2022. na kojima je sudjelovalo više od sto potencijalnih prijavitelja. U planu je odražavanje još jedne radionice, 27. listopada 2022. godine (četvrtak), u 10:00h. Prijave za sudjelovanje se šalju putem e-pošte na mail adresu: zelena@mpgi.hr.

Sudionicima radionice Poziv prezentiraju službenici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Posebni fokus radionica je na elementima poziva u vezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troška te kriterija odabira. Prezentacija s informativne radionice dostupna je ovdje.

Podsjetimo, u sklopu provedbe reforme, bit će objavljen poziv za provedbu pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti usklađeni sa strateškim okvirom nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Poziv za pilot projekte predviđen je za objavu krajem drugog kvartala 2023. godine. 

 Novi ISPU modul Registar zelene infrastrukture

Kao dio razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, Ministarstvo izrađuje novi ISPU modul Registar zelene infrastrukture koji će omogućiti inicijalni unos, održavanje i analizu podataka o zelenoj infrastrukturi za urbana područja u Republici Hrvatskoj te unos prostornih podataka iz postojećih strategija zelene infrastrukture.

Za izradu Registra zelene infrastrukture te provođenje edukacija korisnika putem konferencija, predavanja, seminara i radionica osigurana je alokacija u iznosu od 5.000.000,00 kuna u sklopu NPOO komponente C2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, investicije C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju.

Registar zelene infrastrukture izrađuje se u svrhu utvrđivanja i sistematizacije planski osmišljenih zelenih i vodnih površina te drugih prostornih rješenja temeljenih na prirodi koja se primjenjuju unutar gradova i općina, a kojima se pridonosi očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi održivog razvoja te određivanja osnovnih obilježja i modela planiranja urbanih područja. 

www.mpgi.hr