OBJAVLJEN POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU „PILOT PROJEKTA RAZVOJA ZELENE INFRASTRUKTURE I/ILI KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u svibnju 2023. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, za koji je osigurana alokacija u iznosu 2.145.928,70 eura. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Neke od prihvatljivih aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva su uređenje i/ili izgradnja zelene infrastrukture na javnoj površini, na građevnoj čestici na kojoj su izgrađene građevine javne i društvene namjene ili na zgradi u kojoj se obavlja ili će se obavljati javna i društvena namjena, kao npr. zeleni krov, zelena fasada, urbani vrt na zgradi i slično, te rekonstrukcija i opremanje zgrade koja se ne koristi i njeno privođenje namjeni u svrhu obavljanja javne i društvene namjene. Ovim Pozivom Ministarstvo želi potaknuti strateško promišljanje pri planiranju urbanih područja te pružiti temelje za zelenu obnovu i integraciju rješenja temeljenih na prirodi (tzv. Nature-based solutions, u daljnjem tekstu: NBS rješenja). Sustav bodovanja u okviru ovog Poziva je osmišljen na način da dodatno boduje projekte koji integriraju mjere zelene infrastrukture, kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te NBS rješenja, čime navedeni projekti ostvaruju veću mogućnost da će dobiti bespovratna sredstva.

RJEŠENJA TEMELJENA NA PRIRODI

NBS rješenja su rješenja koja se oslanjaju na prirodne procese i ekosustave kako bi smanjili učinak klimatskih promjena, a koja su isplativa, pružaju ekološke, socijalne i ekonomske dobrobiti te pomažu u prilagodbi i otpornosti na klimatske promjene.

Kako bi se suočili s izazovima koje klimatske promjene predstavljaju za urbana područja, potrebne su prilagođene mjere kako u postojećem okruženju, tako i pri planiranju novih građevina. Povećanje temperature u gradovima i upravljanje oborinskim vodama su dva velika izazova koja se pojavljuju u gradovima, a u nastavku teksta detaljnije objašnjavamo kako NBS rješenja mogu pomoći u njihovom rješavanju.

Povećanje temperature u gradovima

Temperature u gradovima su općenito više nego u okolnim područjima. Nepropusne i često tamne površine u urbanim područjima, poput zgrada i cesta (siva infrastruktura) nemaju sposobnost refleksije poput zelenih površina te apsorbiraju više energije Sunca, pri čemu nastaju toplinski otoci. Posebno su uočljivi tijekom dužih razdoblja visokih temperatura i mogu pojačati te produljiti valove vrućine. Na to se nadovezuju i učinci klimatskih promjena, s povišenom globalnom prosječnom temperaturom i rizikom od intenzivnijih i češćih valova vrućine. Na primjer, dugotrajna razdoblja vrućine tijekom ljeta mogu nepovoljno utjecati na dobrobit i zdravlje ljudi i povećati stope smrtnosti. Djeca, starije osobe i kronično bolesni su posebno osjetljivi.

Voda u gradu

Pljuskovi koji iznenada pogađaju urbana područja postaju sve češća pojava te se očekuje da će postati intenzivniji i češći zbog klimatskih promjena. Urbana područja su posebno osjetljiva zbog visokog udjela nepropusnih površina – gdje kišnica nije u mogućnosti procijediti se u tlo, već se zadržava na površini. Tijekom pljuskova, često nemaju kapacitet za upravljanje oborinskom odvodnjom, budući da su obično dimenzionirani za prosječne količine kiše. Kada se kapacitet premaši i mreža cijevi se preoptereti, povećava se rizik od poplava. Studije pokazuju da se u urbanim okruženjima 40 do 80 posto kišnice ne upija u tlo, već ulazi u sustav odvodnje površinskih voda, za razliku od šumskog krajolika gdje se oko 87 posto kišnice upija u tlo. Udio nepropusnih površina obično se povećava zajedno s razvojem i gustoćom naseljenosti, što predstavlja dodatni izazov upravljanju oborinskom odvodnjom u urbanim područjima.

NBS rješenja u urbanim područjima

S pravilnim uvjetima i planiranjem, NBS rješenja u urbanim područjima imaju potencijal rješavanja većine gore navedenih izazova vezanih uz klimatske promjene. Urbano zelenilo poput parkova ili šumskih područja može pomoći poboljšanju mikroklime, smanjenjem solarnog zračenja, pružanjem hladovine, reguliranjem temperature zraka i smanjenjem efekta toplinskih otoka u gradovima. Na primjer, proračun hlađenja uzrokovanog urbanim zelenilom u parku u Londonu pokazuje da temperature u parku mogu biti niže za čak 4 stupnja, dok se učinak hlađenja može zamijetiti i na udaljenosti od 400 metara od parka. Drveće i ostale vrste vegetacije u gradovima također imaju važnu ulogu u upravljanju oborinskim vodama tijekom obilnih kiša tako što apsorbiraju, zadržavaju i isparavaju vodu te na taj način čine tlo poroznijim. NBS rješenja u urbanim područjima mogu pružiti i niz drugih koristi osim upravljanja temperaturom i oborinskim vodama, posebno za ljudsko zdravlje i dobrobit. Studije pokazuju kada se optimizira odabir i lokacija vegetacije kako bi se maksimiziralo zadržavanje onečišćenja zraka na lišću, urbano zelenilo može poboljšati kvalitetu zraka. Urbana vegetacija također često pomaže u smanjenju buke, što može stvoriti bolje akustično okruženje.

Parkovi i druge vrste zelenih prostora također mogu poboljšati mentalno i tjelesno stanje ljudi putem opuštanja, smanjenja stresa i društvene interakcije te pružanjem prilika za tjelesnu aktivnost i rekreaciju. Utvrđeno je da pet minuta šetnje u šumi može smanjiti broj otkucaja srca i krvni tlak te pomoći u jačanju imunološkog sustava i sposobnosti koncentracije. Osim toga, ova rješenja često su estetski ugodne i cijenjene karakteristike grada pa tako studije pokazuju da blizina zelenila može rezultirati većom vrijednosti nekretnina.

Promjena klime i ubrzani gubitak biološke raznolikosti su krize s kojima se svijet trenutno suočava i koje su međusobno ovisne. NBS rješenja jedan su od najvažnijih alata koje imamo na raspolaganju za upravljanje ovim dvostrukim izazovom, ona na integriran način rješavaju problem klimatskih promjena i kontinuiranog gubitka bioraznolikosti te se, osim u urbanim područjima, mogu koristiti u različitim krajolicima kao što su močvare, obalna područja, šumski i poljoprivredni krajolici.

Upravo iz tog razloga Ministarstvo će i u narednim Pozivima koje će objavljivati, dodatno valorizirati projekte s integriranim NBS rješenjima, na taj način potičući njihovu implementaciju.

www.mpgi.gov.hr