Napredna rješenja za konstrukcijska ojačanja

PROIZVODI I SUSTAVI ZA STATIČKO I PROTUPOTRESNO OJAČANJE GRAĐEVINA

Zahvaljujući iskustvu stečenom na gradilištima diljem svijeta, poznavanju materijala i njihovim korištenjem, Mapei je razvio niz proizvoda za statičko i protupotresno ojačanje građevina. Svaka tehnologija, proizvod ili sustav osmišljeni su kako bi poboljšali sigurnost od potresa i ojačali betonske, zidane, drvene ili montažne objekte. Tehnologije za konstrukcijsko i protupotresno ojačanje građevina predstavljene su u priručniku Protupotresna ojačanja konstrukcija koji za svaku vrstu građevina posebno navodi područja primjene i prednosti te opisuje znanstvene laboratorijske pokuse. Ovisno o vrsti gradnje (armiranobetonske zgrade, zidane, građevine izrađene od drva ili nenosivih elemenata) priručnik predviđa najprikladniji sustav za tu svrhu.

SLIKA 1: Strojno nanošenje morta PLANITOP HDM RESTAURO.
SLIKE 2: Ugrađena mrežica MAPEGRID C 170 u svježi mort PLANITOP HDM RESTAURO.

SHEMA 1: CRM sustav za ojačanje zidanih elemenata.

FRG SUSTAV
Sustav FRG (Fiber Reinforced Grout) linija je kompozitnih materijala koja sadrži anorgansku matricu s pucolanskim djelovanjem i dio za ojačanje koji čine vlakna u obliku mreže od staklenih, karbonskih ili bazaltnih vlakana.

Ova linija proizvoda koju karakterizira matrica morta na bazi vapna i ekopucolana nudi niz važnih prednosti, osobito pri sanaciji građevina od kulturno-povijesnog značaja. Njihova upotreba omogućuje povećanje otpornosti zidova, veću duktilnost i raspršivanje energije ojačanog elementa te minimalan utjecaj na arhitekturu građevine. Sustavi su jednostavni za korištenje i reverzibilni su.

FRG sustav podijeljen je u dvije podgrupe (linije):
– CRM sustav – Composite Reinforced Mortar
– FRCM sustav – Fiber Reinforced Cementitious Matrix.

CRM SUSTAV
Sustav CRM sastoji se od mortova prikladnih za nanošenje u slojevima debljine 3 – 4 cm u kombinaciji s alkalno otpornim mrežama od staklenih vlakana iz linije Mapenet EM. Također je prikladan za izravnavanje neravnih zidanih površina. Zbog debljine nanosa sustav mora mehanički biti povezan sa zidom sidrima od staklenih vlakana.

SLIKA 3: Ugrađena mrežica MAPEGRID C 170.
SLIKA 4: Drugi sloj morta PLANITOP HDM RESTAURO.

Značajke CRM sustava:
– debljina sloja 3 – 5 cm
– povećanje krutosti i mase – manje nego kod tradicionalnog ojačanja
– povećanje duktilnosti – više nego kod tradicionalnog ojačanja
– povećanje tlačne otpornosti zidova i otpornost na posmik
– izvrsna kemijska i mehanička kompatibilnost s podlogom – bescementni mort
   i nizak modul elastičnosti
– nužna upotreba vodoravnih sidara
– jednostavna ugradnja – rad i manipulacija sa staklenom mrežom
   jednostavniji su nego s armaturnom mrežom
– brza izvedba – osobito na neravnim površinama poput lukova
– alkalno otporna staklena mreža – nema korozije
– paropropusnost
– reverzibilnost.

CRM sustav sastoji se od:
– mreža izrađenih od alkalno otpornih apretiranih staklenih vlakana MAPENET EM30
   i MAPENET EM40 različite težine i različite veličine okana
– visokopropusnog i visokoduktilnog morta MAPEWALL INTONACA & REINFORZA na bazi
   hidrauličkog vapna (NHL) s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC)
– visokopropusnog bescementnog morta MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL na
   bazi prirodno hidratiziranog vapna (NHL) i ekopucolana.

SLIKA 5: Nanošenje prvog sloja tekuće epoksidne smole MAPEWRAP 31 za impregnaciju tkanina utopljenih u sloj dvokomponentnog epoksidnog morta MAPEWRAP 11.
SLIKA 6: Polaganje tkanine od karbonskih vlakana MAPEWRAP C UNI-AX 600 W.

SHEMA 2: FRCM sustav za ojačanje zidanih elemenata.

FRCM SUSTAV
FRCM sustav sastoji se od posebnog morta ojačanog vlaknima koji se nanosi u slojevima debljine do 1,5 cm u kombinaciji s različitim vrstama mreža za ojačanje izrađenih od staklenih, karbonskih ili bazaltnih vlakana iz linije Mapegrid. Pri korištenju sustava možemo govoriti o zanemarivom povećanju mase i krutosti ojačanog elementa uz značajno povećanje njegovih mehaničkih svojstava. Jedna od prednosti sustava je i ta što zbog izvrsnih adhezijskih svojstava morta uz podlogu u nekim slučajevima nije potrebno koristiti sidra. U slučaju da je potrebna uporaba mehaničkih sidara, možemo upotrijebiti posebnu užad od karbonskih, bazaltnih i staklenih vlakana koja se ugrađuje epoksidnim smolama.

SLIKA 7: Drugi sloj tekuće epoksidne smole MAPEWRAP 31 nanesen preko izloženih krajeva užadi MAPEWRAP C FIOCCO i čvrsto usidren kemijskim sredstvom za sidrenje MAPEFIX VE SF.

Značajke FRCM sustava:
– debljina sloja < 2 cm
– zanemarivo povećanje krutosti i mase konstrukcije
– značajno povećanje duktilnosti
– povećanje tlačne otpornosti zidova i otpornosti na posmik
– izvrsna kemijska i mehanička kompatibilnost s podlogom – bescementni mort
  i nizak modul elastičnosti
– u nekim slučajevima nije potrebno koristiti vodoravna sidra – visoka adhezija na podlogu
– jednostavna ugradnja – rad i manipulacija sa staklenom mrežom jednostavniji su
  nego s armaturnom mrežom
– brza izvedba – osobito na neravnim površinama poput lukova
– alkalno otporna staklena mreža – nema korozije
– paropropusnost
– reverzibilnost
– minimalan utjecaj na arhitekturu (debljina završnog sloja FRCM sustava
  ne prelazi 20 mm).

FRCM sustav sastoji se od:
– mreže izrađene od alkalno otpornih apretiranih staklenih vlakana
   MAPEGRID G 120 i MAPEGRID G 220
– apretirane bazaltne mreže MAPEGRID B 250 i MAPEGRID B 400
– karbonske mreže MAPEGRID C 170 i MAPEGRID C 200
– dvokomponentnog mikroarmiranog visokoduktilnog cementnog morta
   s pucolanskim djelovanjem PLANITOP HDM MAXI
– dvokomponentnog mikroarmiranog visokoduktilnog bescementnog morta s
   pucolanskim djelovanjem PLANITOP HDM RESTAURO.

Više informacija potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com ili nazovite Odjel tehnike Mapei Croatia na besplatni broj 0800 0208.

Sve novosti pratite na našem YouTube kanalu i društvenim mrežama.

Mapei Croatia d.o.o.