NAJAVA: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine organizira konferenciju na temu zelene urbane obnove.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) organizira konferenciju pod nazivom „Zelena budućnost grada 2.0.“ koja će se održati u utorak, 12. prosinca 2023. godine u Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture („Kockica“) na adresi Prisavlje 14 u Zagrebu. Cilj konferencije je dijeljenje iskustava gradova i općina uspješnih u planiranju, financiranju i implementaciji projekata zelene infrastrukture u urbanim područjima i projekata kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. U svrhu poticanja širokog participativnog pristupa i interdisciplinarnog dijaloga, konferencija je namijenjena široj stručnoj i zainteresiranoj javnosti, i to posebno predstavnicima općina i gradova, ali i stručnjacima arhitektima i urbanistima, krajobraznim arhitektima, predstavnicima akademske i znanstvene zajednice i ostalima. Kroz cjelodnevni program predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i ostali dionici će prezentirati dosadašnje i trenutne aktivnosti Ministarstva, kao i novosti i planove vezane uz razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u Republici Hrvatskoj.

U prvom dijelu konferencije će, između ostaloga, biti predstavljena dva poziva na dostavu projektnih prijedloga koje je MPGI objavio u proteklih godinu dana, a koji se financiraju kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti: Poziv „Izrada strategija zelene urbane obnove“ objavljen je u rujnu 2022. godine, a Poziv „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“  objavljen je u svibnju 2023. godine. Bit će predstavljen i novi modul koji se izrađuje u sklopu Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) – Registar zelene infrastrukture. Ovaj besplatni alat omogućit će gradovima i općinama unos svih podataka te praćenje razvoja zelene infrastrukture na jednom mjestu, kao npr. unos projekata identificiranih u strategijama zelene urbane obnove.  Također će biti predstavljeni „Priručnik za implementaciju strategija zelene urbane obnove“  i „Metodologije planiranja zelene infrastrukture, izrada tipologije, standarda i kriterija zelene infrastrukture“. U drugom dijelu konferencije bit će organizirana međusobna diskusija akademske zajednice, javnog i privatnog sektora, kako bi se potaknuo razgovor o novim idejama i implementaciji projekata kružnog gospodarenja prostorom i zgradama i zelene infrastrukture u urbanim područjima te eventualnim zaprekama za provođenje istih kao i o smjeru u kojem se Hrvatska želi razvijati do 2030. godine.

PRIRUČNIK ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE

Tvrtka Urbanex d.o.o. je uz stručnu podršku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradila Priručnik za implementaciju strategija zelene urbane obnove gradova i općina u Hrvatskoj, u sklopu projekta „Podrška provedbi mjera zelene tranzicije u okviru hrvatskog NPOO-a u području obnove zgrada oštećenih potresima”, koji se provodi uz tehničku podršku Europske komisije i Europske banke za obnovu i razvoj. Priručnik je namijenjen jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu u svrhu olakšane implementacije Strategija zelene urbane obnove (ZUO) na lokalnoj razini.

U priručniku su identificirani i analizirani mogući izazovi u provedbi strateškog okvira zelene obnove općina i gradova,  te je prikazan niz primjera iz Republike Hrvatske ali i ostatka Europe koji mogu poslužiti kao inspiracija prilikom razvoja i implementacije projekata.

Podsjećamo, Strategija ZUO je strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave ili Grad Zagreb, koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju rješenja utemeljenih na prirodi, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike, a izrađena je u skladu sa Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove. U okviru Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“ financiranje strategija ZUO odobreno je za 19 gradova i općina od kojih se 17 nalazi na potresima pogođenim područjima.

Priručnik za implementaciju strategija zelene urbane obnove je podijeljen u dva dijela. Prvi dio donosi kratki pregled pojmova zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te njihovog razvoja na nacionalnoj razini, kao i važnost izrade samih Strategija ZUO i koristi od njihove implementacije na lokalnoj razini. Ovaj dio Priručnika također može poslužiti svim zainteresiranima kao sažeti uvid u temu zelene urbane obnove, a obuhvaća i opis provedenog participativnog procesa koji je poslužio za oblikovanje Priručnika. 

Drugi dio Priručnika obuhvaća razradu aktivnosti kojima je moguće utjecati na povećanje implementacijskog potencijala Strategija zelene urbane obnove. Izrada i implementacija Strategija zelene urbane obnove ne mogu se promatrati kao dva potpuno odvojena procesa, s obzirom na to da je već prilikom same izrade potrebno provesti određene korake koji će doprinijeti uspješnijoj implementaciji. S time u vidu, iako ovaj Priručnik stavlja naglasak na implementaciju, do određene razine obuhvaća i teme koje se odnose na razvoj/izradu Strategija, ali kroz fokus na načine kojima određene aktivnosti izrade mogu utjecati na implementaciju. Na kraju Priručnika se nalazi sažeti prikaz svih identificiranih prepreka i izazova, kao i pripadajućih preporuka, kako bi se omogućio jednostavan i brz pregled prema ranije definiranim temama.

Dana 16. kolovoza 2023. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. Izmjene se odnose na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga sa 1. rujna 2023. godine u 15:00 h na 31. prosinca 2023. godine te produljenje roka za podnošenje upita za pojašnjenjem sa 16. kolovoza 2023. do 15:00 h na 15.prosinca 2023.godine. Cjelokupna dokumentacija 1. izmjene Poziva dostupna je na web stranicama ministarstva i javnog portala sustava fondovieu.

Na Poziv „Izrada strategija zelene urbane obnove“ prijavilo se 96 gradova, te je potpisano 19 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Preostalih 77 projektnih prijedloga se nalazi na rezervnoj listi. Ministarstvo nastoji osigurati dodatna sredstva za cijelu Inicijativu C6. Obnova zgrada, što uključuje i izradu Strategija i Pilot projekte te je krajem kolovoza na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen prijedlog dodatka Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za završno usuglašavanje s Europskom komisijom.

mpgi.gov.hr