Najava – 2. međunarodni sajam energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, 1.-4.10.2013.-Zagrebački velesajam

Razvoj energetske politike u Hrvatskoj obilježen je procesom pristupanja EU, pa su i ciljevi energetske strategije usklađeni s ciljevima definiranima na razini EU – sigurnost opskrbe energijom, konkurentnost energetskog sustava i održivost ekonomskog razvitka.

13-08-02-zv-energetika-najava-1Hrvatsku očekuju velike investicije u energetski sektor, što u današnjim vremenima gospodarske krize predstavlja  veliki izazov ali i priliku. Hrvatska nema dovoljno energije za svoje potrebe i velik dio energije uvozi i zato je energetska strategija okrenuta prema povećanju kapaciteta za proizvodnju energije i energetskoj učinkovitosti.

Cilj sajma:

  • prezentacija novih tehnologija za proizvodnju, prijenos i korištenje energije
  • okupljanje na jednom mjestu svih struka, zainteresiranih za obavljanje energetskih djelatnosti te korištenja energije
  • poticanje  interesa domaćih poduzetnika za razvoj i proizvodnju opreme unutar energetskog sektora
  • razmjena stručnih i znanstvenih iskustava
  • edukacija, jačanje svijesti o korištenju energije i topline, energetskoj učinkovitosti i mjerama uštede energije

Energetska konferencija 2013, 2. i 3. listopada 2013. u organizaciji Zagrebačkog velesajma pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva RH
Regionalna Energetika Zagreb 2013 mjesto je za izravnu promociju hrvatskog znanja i mogućnosti regionalnog tržišta u području proizvodnje energije te ideja i inovativnih ostvarenja u području energetske učinkovitosti.

Regionalni energetski razgovori nužni su radi prilagodbe energetskog tržišta u skladu sa pravilima EU a sve sa ciljem unaprjeđenja energetske sigurnosti i podrške održivom razvoju u široj regiji. Inicijativa Vlade RH za smanjenje energetske ovisnosti o skupim energentima i o uvozu općenito te usmjeravanje investicija u energetske projekte, preduvjet je za multilateralnu diskusiju o poboljšanju tržišne efikasnosti i provedbi EU standarda. Energetska konferencija 2013 nastavak je na Konferenciju o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije 2012, koja se profilirala u jedinstveni događaj za CEE regiju. U fokusu Energetske konferencije 2013  najvažnije su teme hrvatskog energetskog sektora čime stvaramo platformu za promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva RH na Energetskoj konferenciji 2013 promovirati će se regionalna tržišna suradnja na području proizvodnje električne energije, povezivanje elektroenergetskih tržišta te šire korištenje obnovljivih izvora energije.