Na početku godine rast maloprodajnog prometa

Početkom tjedna objavljeni su prvi rezultati Državnog zavoda za statistiku u kojima je zabilježen porast prometa u trgovinama na malo. Porast prometa u siječnju ove godine je veći za 2,6% u odnosu na isti mjesec 2016. godine. Tim rastom nastavljen je trend kontinuiranog povoljnog kretanja koji se bilježi od rujna 2014. godine.

Trend maloprodajnog prometa djelomično je rezultat poboljšanja pouzdanja potrošača, te u posljednje dvije godine određeni utjecaj imala je povoljna promjena oporezivanja plaća, koja je stupila na snagu početkom 2015.godine. Primjena nove porezne reforme, početkom siječnja ove godine, također je imala određeni utjecaj na ostvareni godišnji rast prometa u siječnju.

U siječnju ove godine maloprodajni promet na razini EU (odjeljak G47) bio je 1,5% veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što predstavlja nastavak kontinuiranog trenda započetog u kolovozu 2013. godine.

Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK, ove godine očekuje nastavak pozitivnog trenda kretanja prometa u trgovini na malo. Iako je maloprodajni promet još uvijek oko 11% niži od razine iz pretkrize 2008.godine te ukoliko bi ovogodišnja stopa rasta bila iste dinamike kao i prethodne godine, razina prometa iz pretkrizne godine bila bi dostignuta tek 2019.godine.