LED rasvjeta

Moderno i energetski učinkovito

U ovom nastavku serije o LED rasvjeti pokušat ćemo rasvijetliti koje sve svjetiljke postoje, a da imaju jasno i precizno definiranu namjenu, odnosno fotometrijska svojstva. Ove svjetlijke podijelit ćemo u tri glavne skupine: stacionarne svjetiljke, pokretne svjetiljke i sustavi rasvjetnih tijela.
Jednu veliku grupu svjetiljki predstavljaju dekorativne svjetiljke, kod kojih je sam izgled gotovo važniji od svjetla koje proizvode, a i svjetlo koje proizvode služi gotovo i samo kao dekoracija. U ovom tekstu se nećemo baviti ovom vrstom svjetiljki, iako je vrlo često granica ove velike dvije skupine prilično tanka. Naime i od strogo namjenskih svjetiljki očekujemo visoku estetsku razinu, kako svjetiljke same, tako i svjetla koje proizvode…

  1. Stacionarne svjetiljke
    Fiksna ugradnja rezultira i fiksiranim smjerom svjetla. Stacionarne svjetiljke mogu se dalje podijeliti prema raspodjeli svjetlosnog toka te izvedbi same svjetiljke. Razlikujemo tako: downlight svjetiljke, uplight svjetiljke, svjetiljke s kontrolom svjetla te washer svjetiljke. Sve one prema načinu montaže mogu biti ugradne ili nadgradne.

Downlight svjetiljke
Downlight svjetiljke u svom osnovnom obliku usmjeravaju svjetlosni tok okomito prema dolje.

Mogu se ugraditi u strop, pa govorimo o ugradnim downlight svjetiljkama. U prostorima koji otežavaju ugradnju zbog materijala od kojih je načinjen strop (beton i slično), downlighteri se montiraju nadgradno na strop ili kao svjetiljke visilice. Posebnu inačicu koja se koristi primjerice u hodnicima i vanjskim prostorima čine zidni downlighteri.

Slika 1.: Montaža downlight svjetiljki: ugradne, polu-ugradne, nadgradne, visilice i zidne.

Uplight svjetiljke
Uplight svjetiljke svijetle prema gore. Može ih se koristiti za rasvjetljavanje stropova, indirektnu rasvjetu prostora ili osvjetljenje zidova. Također se mogu montirati nadgradno ili ugradno u pod ili zid, a postoje i kao visilice. Često se kombiniraju s downlight raspodjelom svjetla u jednoj svjetiljci. Takva rasvjetna tijela primjenjuju se za istovremenu rasvjetu poda i stropa ili rasvjetu zidnih površina. Podne svjetiljke je potrebno pomno pozicionirati da ne smetaju svjetlom pri prolasku pored ili preko njih. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na svjetlosno onečišćenje ako se uplight svjetiljke monitraju vani. Pticama se sigurno ne sviđa noćno blještanje!

k58-schrack-2Slika 2.: Montaža uplight svjetiljki: zidna, podna ugradna i podna nadgradna.

Svjetiljke s kontrolom svjetla
Ime ove grupe svjetiljki proizlazi iz najvažnijeg elementa svjetiljke koji služi za optičku kontrolu svjetla: refraktor, difuzor i raster. Refraktor je element za kontrolu koji koristi svojstvo da svjetlo mijenja smjer pri prelasku između dva materijala (npr.zrak-staklo ili zrak-plastika). Uglavnom se kao refraktor koriste plastični materijali, koji dodatno usmjeravaju svjetlo što stvara dojam da svijetli veća površina svjetiljke. Difuzori raspršuju svjetlo u više smjerova, i time smanjuju blještanje povećanjem površine iz koje svjetlo izlazi iz svjetiljke. Rasteri su elementi koji smanjuju ili otklanjaju direktan pogled na izvor svjetlosti u svjetiljci i dodatno usmjeravaju svjetlo. Svoju učestalu primjenu ova grupa svjetiljki zahvaljuje širokoj distribuciji svjetla. Obično su dugačkog i pravokutnog oblika, no dostupne su i četverokutne i okrugle varijante.

k58-schrack-3Slika 3.: Montaža svjetiljki s kontrolom svjetla: ugradna, nadgradna, tračna, zidna, samostojeća ili ovjesna.

Ovisno o zahtjevima prostora i svjetlo tehničkim propisima mogu se birati svjetiljke s odgovarajućim rasterima, a uz izbor određenog rastera može se istovremeno izabrati i dodatni difuzor. Neke varijante prikazane su na slici 4. Kada koristiti koji raster i koji difuzor je tema o kojoj ćete imati prilike čitati u nekom od narednih nastavaka.

Slika 4.: Različiti oblici rastera: raster s poprečnim lamelama, parabolični raster, parabolični raster s prizmatičnim difuzorom, prizmatični difuzor

Washlight svjetiljke
Ove svjetiljke dizajnirane su za jednoliko rasvjetljavanje velikih površina. Uglavnom su to stropovi, podovi, a u najvećoj mjeri zidovi. Stoga najveću i najpoznatiju vrstu iz ove grupe svjetiljki čine wallwasher svjetiljke. Montiraju se ugradno ili nadgradno. Slika 5. prikazuje zid osvijetljen wallwasher-om montiranim u strop, odnosno wallwasher-om montiranim u pod.

Slika 5.: Stropni i podni ugradni Wallwasher.

  1. Pokretne svjetiljke
    Za razliku od stacionarnih rasvjetnih tijela, pokretne svjetiljke mogu po potrebi pratiti dinamičke zahtjeve promjena, namjenjene prostorima koje osvjetljavaju. Uglavnom se koriste u šinskim sustavima ili sustavima rasvjetnih linija. Rasvjetna tijela iz ove grupe svjetiljki dopuštaju promjene smjera svjetlosnog toka jer su svjetiljke pokretne na konkretnoj poziciji, a mogu se dodatno i jednostavno repozicionirati.

Reflektori
Reflektori su najčešći oblik pokretnih svjetiljki. Osvjetljavaju ograničeno područje, zbog čega je njihova najveća primjena za akcentnu rasvjetu, rasvjetu kojom nešto ističemo. Koristimo ih i prilikom učestale promjene zahtjeva za osvjetljenjem. Tada njihova fleksibilnost promjene i položaja i smjera svjetla dolazi do punog izražaja. Dostupni su reflektori s različitim kutovima snopa svjetla od uskog do širokog. Uski snop osvjetljava mala područja s neke udaljenosti, dok širi snop znači da se može osvijetliti veće područje s te iste udaljenosti. Slika 6. prikazuje reflektore s različitom optikom. Reflektor s optikom za uski snop od cca. 10° naziva se još i spot reflektor, dok se reflektor s optikom za širi snop od cca. 30° naziva još i flood reflektor. Izuzetno široki kut snopa od cca 90° primjenjuje se za osvjetljenje zidnih površina.

k58-schrack-6Slika 6.: Reflektori s različitom optikom.

  1. Sustavi rasvjetnih tijela
    Sustavi rasvjetnih tijela su sastavljeni od modularnih nosećih elementa i s njima integriranih svjetiljki. Omogućavaju kombinaciju stacionarnih i pokretnih rasvjetnih tijela. Na noseću konstrukciju se montiraju rasvjetna tijela, najčešće reflektori ili downlight svjetiljke kako pokazuje slika 7.

k58-schrack-7Slika 7.: Rasvjetni sustav s različitim svjetiljkama: uplight (gore lijevo), downlight (gore desno), svjetiljka s rasterom (gore sredina), wallwasher (dolje lijevo).

Mehaničko-električka noseća konstrukcija modularnog sustava izvedena je najčešće od šina u koje je integrirana električna instalacija. Modularnost kao glavnu značajku ove grupe svjetiljki osigurava veliki izbor elemenata sustava. Tipični elementi su prikazani na slici 8. Sustave odlikuje visoka rasvjetna funkcionalnost, jednostavnost montaže i skladno uklapanje u prostor.

Slika 8: Modularni elementi: šine, adapteri, završni poklopci, L-X-T spojnice.

Vama na usluzi:Tina.Krizic@schrack.hr; Tea.Zajec@schrack.hr; Vedran.Stern@schrack.hr

Schrack Technik d.o.o.