LED lanci i LED pločice

U  Koraku 4-2018 smo upoznali LED polje – inovativni izvor svjetlosti nastao na tragu tehnologije LED traka. U primjeni LED polja ideja je dobiti ravnomjerno osvijetljenu plohu proizvoljnih dimenzija koja ravnomjerno svijetli bez bliještanja i  bez primjećivanja točkastih izvora svjetlosti tj. LED elemenata.

U ovom nastavku predstavit ćemo još dva inovativna izbora svjetla a to su: LED lanci i LED pločice.

LED lanci

k65-schrack-3LED trake koje smo u prethodnim nastavcima opisivali su bile idealne za postizanje izvora svjetla u jednom pravcu. No ako se željelo promijeniti smjer, LED traka se morala razrezati i lemljenjem žica ponovno spojiti. Posebno je bilo nezgodno ako se pravac željenog osvjetljenja mijenjao nekoliko puta. Stoga je osmišljen LED lanac koji može vrlo lako mijenjati smjer postavljanja u prostoru. Razina slobode postavljanja LED lanca je gotovo ista kao pri postavljanju LED žaruljica na novogodišnju jelku! LED lanac se sastoji od 20 pojedinačnih modula međusobno povezanih vodičima duljine 12,5 cm i presjeka 0,5mm2. Na svakom kraju lanca su priključni vodiči 0,5m.  Svaki modul ima na pozadini dvostruko ljepljivu foliju koja olakšava montažu modula, odnosno provrt kroz sredinu modula tako da je moguće i pričvršćenje vijkom, slika 1. Lanac može biti skraćen – završen nakon svakog modula. Moduli su izvedeni u IP67 stupnju zaštite no skraćivanje treba izvesti pažljivo da se spriječi nastajanje kratkog spoja ili prodor vlage/vode u modul.

Uslijed pada napona na 3,4m dugom lancu ukupno 3 lanca (60 modula) može biti spojeno u seriju na izvor 24 V DC. Ako je potrebna veća duljina tada se lanci spajaju u paralelu na jedan izvor ili svaka grupa od 3 lanca na svoj izvor, sve ovisno o fizičkom rasporedu i potrebnoj, odnosno raspoloživoj snazi izvora. Također potrebno je voditi računa o presjeku i duljini kabela od samog izvora pa do LED lanca. Tu vrijede ista pravila i tablice već objašnjenje kod opisa primjena LED traka. Što se tiče snage izvora, po modulu je potrebno 0,65 W odnosno 12,5 W po lancu, a sve pri razini 24 VDC.

LED pločice

LED pločice su možda najsličnije LED trakama. LED pločice su osmišljene poglavito za izradu vlastitih rasvjetnih tijela i to poglavito za MF i SL noseće aluminijske profile. LED pločica se sastoji od 4 režnja svaki po 140mm (slika 3). LED pločica se može skratiti na svakom režnju. Mjesto kraćenja LED pločice je obilježeno simbolom škara. Led pločica je s gornje strane obojana u bijelo, dok je s donje strane zalijepljena obostrano ljepljiva traka koja služi za montažu u noseći profil. Prilikom rezanja obratite pažnju da na odrezanim mjestima su otvoreni kontakti koji se moraju osigurati od kratkog spoja i spoja s ostalim konstrukcijskim metalnim dijelovima.

LED pločice se napajaju iz strujnog izvora za razliku od LED traka, LED lanaca i LED polja koje  se sve napajaju iz naponskih izvora. U tom smislu moduli LED pločice se spajaju paralelno na strujni izvor. Najviša struja koju smije dobiti jedan režanje je 150mA. U jednom režnju je 10 LED elemenata spojenih u seriju stoga napon strujnog izvora mora biti najmanje 30 VDC. Priključno mjesto na LED pločici je za izolirani vodič do 0,75mm2.

k65-schrack-2Ako trebamo rasvjetno tijelo duljine 1 m potrebno je 7 režnjeva po 140mm ( 7 x 140 = 980mm) i svih 7 mora biti spojeno na strujni izvor što rezultira najvišom dozvoljenom strujom od 7 x 150 mA = 1050 mA. Ako nije potreban tako jaki svjetlosni tok tada se on može smanjiti, smanjenjem struje kroz režanj i to sve do 15mA po režnju. Vrlo je važno da po režnju struja nikada ne prelazi 150 mA , odnosno po pločici od 4 režnja ne smije biti viša od 600mA. Više razine struje bi mogle nepovratno uništiti LED elemente na pločicama. Prema snazi LED pločica izabire se i odgovarajući Al profil koji mora osigurati dostatno odvođenje topline, opet kako se ne bi uništili LED elementi na pločici. Uslijed napajanja LED režnjeva izvorom konstantne struje i spoja svih režnjeva uvijek u paralelu, napon na pločicama ostaje na neopasnoj razini (SELV – Safety Extra Low Voltage) i time uvijek bezopasan u smislu izravnog ili neizravnog doticanja dijelova LED pločice pod naponom. Zahvaljujući tehnologiji napajanja LED pločica konstantnom strujom pri smanjivanju struje napajanja režnjeva povećava se efikasnost svjetlosnog izvora, dakle izvor daje veći svjetlosni tok izražen u lumenima a po watu utrošene snage za stvaranje struje izvora. I ovo postaje osnovni kriterij kada koristiti LED pločice, a kada LED trake. LED trake u većini slučajeva koristimo kao rasvjetu za stvaranje ugođaja ili pojačavanje estetskog doživljaja prostora i tada nam vjerojatno nije toliko bitna sama efikasnost izvora svjetla. No ako radimo rasvjetna tijela osnovne rasvjete koja svijetli dugotrajno u smislu trajne podrške radnog procesa ili ljudskog bivanja u prostoru onda efikasnost izvora svjetla sigurno izbija u prvi plan i umjesto LED traka primijenit ćete LED pločice. LED pločice napajane strujnim izvorom učinkovitije pretvaraju električnu energiju u svjetlost od LED traka. Grubo  možemo reći ako se struja napajanja režnjeva smanji za 30% od nazivne efikasnost poraste za 10%. Smanjenje struje kroz režnjeve sigurno dodatno pozitivno djeluje na životni vijek LED pločica. Stoga ako radite svoje rasvjetno tijelo projektirajte ga da svjetlotehnički zadovolji s cca 60 do 70% nazivne struje. I to podesite na strujnom izvoru koji ipak izaberite tako da može dati 110% pune nazivne struje svih režnjeva. Zašto tako? Ako vam uz 60 do 70% struje bude premala razina rasvijetljensoti tada možete na izvoru povisiti struju, a sam izvor još uvijek neće biti preopterećen! Na samoj LED pločici nalaze se brojni provrti koji odgovaraju većini strujnih izvora na tržištu! Pri rukovanju samom pločicom pri ugradnji u rasvjetno tijelo obratite pažnju kako pražnjenje statičkog elektriciteta ne bi uništilo LED pločicu!

Jednom kada je rasvjetno tijelo montirano i opremljeno LED pločicom i potrebnim izvorom ostaje još izabrati i montažni materijal, ovjesni pribor ili pribor za ugradnju u šuplji strop/zid.

Izvor s konstantnom strujom za napajanje LED pločica (slika 8.) ugrađuje se u sami profil rasvjetnog tijela i tome ima prilagođenu dimenzije.

U konkretnom slučaju na raspolaganju je 3 izvora koji se razlikuju po maksimalnoj struji koju mogu dati. Već smo ranije objasnili način izbora izvora preko sume struja svih režnjeva. U svakom pojedinom tipu izvora izlazna struja izvora kojom se napaja LED pločica se može smanjiti – prilagoditi broju režnjeva ili pak dodatno smanjiti radi povišenja efikasnosti – postavljanjem odgovarajućeg otpornika na za to predviđene priključke izvora. Strujni izvor je zaštićen od kratkog spoja na izlazu, preopterećenja, prekotemperature u sebi kao i od rada uz otvoreni izlaz.

Umjesto zaključka tek dva primjera primjene LED lanaca i LED pločica nalaze se na slici 9. Oni neka otvore put vašoj mašti.  Još puno detalja o LED lancima i LED pločicama , profilima i izvorima možete naći u katalogu  i na: http://www.schrack.hr/trgovina/led-trake.html

U serijalu o LED trakama upoznali smo tako nastavno na LED polje iz prošlog nastavka i LED lance i LED pločice u ovom nastavku. Nadamo se da smo i ovaj puta vedrim bojama želje za primjenom obojili čitatelje!  Za sve što vas dodatno zanima, javite se:

Tina.Krizic@schrack.hr ; Tea.Zajec@schrack.hr; Vedran.Stern@schrack.hr

Opširnije u časopisu Korak.

Schrack Technik d.o.o.