Kostarika izbacila fosilna goriva

Kostarika je više od 100 dana u 2016. godini dobivala svoju električnu energiju iz 100% obnovljivih izvora energije: vode, vjetra, sunca, biomase i geotermalnih izvora.

Kostarikanski predsjednik Luis Guillermo Solís Rivera je objavio plan da Kostarika do 2021. godine, kada je i 200. obljetnica njene neovisnosti, postane u cijelosti ugljično neutralna zemlja. Plan je vrlo lako ostvariv jer već sada ta srednje američka zemlja 98% svojih potreba za električnom energijom podmiruje iz obnovljivih izvora. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj klimi i terenu Kostarika je u mogućnosti iskoristiti prednosti mnoštva obnovljivih izvora energija.

Iako ova mala nacija vodi u borbi za smanjenje korištenja fosilnih goriva, nipošto nije jedina. Švedska 50% svoje električne energije dobiva iz obnovljivih izvora, Danska 40% energije dobiva od vjetra, te Portugal također koristi izvore poput sunca, vjetra i hidroenergije.