Kako pronaći izvore LED svjetla uz što manju energiju?

„Ponekad jedna te ista stvar pri vrlo drugačijem osvjetljenju pruža sasvim drugačiji utisak.“

Tania Blixen, književnica

k50-schrack-01-700.jpgNakon što smo u prošlom broju svima osigurali svoje primjerke kataloga i naučili se koristiti njima, u ovom broju pronaći ćemo izvore svjetla s odgovarajućom temperaturom boje, svjetiljke s ispravnim faktorom uzvrata boje i dovoljnom količinom svjetlosti uz što manju uloženu električnu energiju. Za one koji još nemaju svoje primjerke kataloga rasvjetne tehnike, posjetite Schrack Internet trgovinu http://www.schrack.hr  gdje su svi katalozi dostupni za online pregled, ali i spremni za preuzimanje u pdf formatu. Na jednom praktičnom primjeru pokazat ćemo i jednu od mjera povećanja energetske efikasnosti o kojima imate priliku čitati na prethodnim stranicama časopisa.

k50-schrack-02-700.jpgTemperatura boje
Temperatura boje je parametar na koji se upravo pojavom LED tehnologije pojačano obraća pažnja. Obzirom na temperaturu boje svjetla razlikujemo tri područja: 2700 do 3300 K – topla bijela boja, 3300 do 5000 K – neutralna bijela boja, > 5000 K – danje svjetlo (plavkasta bijela boja). Povijesno je gotovo oubičajeno da LED svjetlo automatski povezujemo s hladnom bojom svjetla. No danas postoje LED izvori svjetla u sva tri navedena područja temperature boje. Kako odabrati što nam treba? Niže razine osvjetljenosti, a to su one u kućanstvima i prostorima sa intimnijom atmosferom, zahtijevaju u pravilu  topliju boju svjetla često oko 3000K. Za naglašavanje radne atmosfere, u uredskim i sličnim radnim prostorima, koji zahtijevaju u pravilu i veću razinu osvjetljenosti, poželjno je izabrati svjetlo temperature boje od 4000 K na više.

k50-schrack-03-700.jpgFaktor uzvrata boje (engl. CRI – color rendering index)
CRI označava mjeru podudarnosti boje nekog tijela s njegovim stvarnim izgledom pri referentnom danjem svjetlu. U praksi to znači onako kako vidite jabuku na stablu na danjem svjetlu, tako želite vidjeti i jabuku osvjetljenu na polici trgovine. O izvoru svjetla ovisi koliko su nam boje vjerne! U trgovinama gdje su jabuke „zelenije, crvenije“, trgovac je više uložio u kvalitetnu rasvjetu čiji CRI je veći od 80. Na mjestima gdje jabuke ne izgledaju vjerno, CRI svjetiljke je vjerojatno manji od 75. Prikazani su primjeri iz kataloga gdje možete pronaći informaciju o faktoru uzvrata boje i slijedno kako u paleti naših proizvoda odabrati svjetiljku koja će osiguravati očekivani uzvrat boje, odnosno očekivano vjerno osvjetljavati proizvod.

Svjetlosni tok i svjetlosna iskoristivost
Svjetlosni tok je veličina koja označava količinu svjetla koju emitira neki izvor svjetla. Uz nju se usko  veže svjetlosna iskoristivost koja pak predstavlja omjer količine svjetla (lm) i količine električne energije (W) koju smo trebali uložiti da bi dobili tu količinu svjetla. Pojavom LEDa ovaj podatak je postao izuzetno bitan. Prve LED svjetiljke imale su iskoristivost od cca 40 lm/W, dok današnje svjetiljke imaju svjetlosnu iskoristivost prema 130 lm/W. Prilikom usporedbe dva LED proizvoda uspoređujući svjetlosnu iskoristivost spoznajemo koji nam daje više svjetla uz manju potrošenu električnu energiju. Svjetiljka s većom svjetlosnom iskoristivosti može opravdati i svoju možda nešto veću cijenu! Na slikama dolje primjeri LED žarulje iste snage 7W, ali s različitom svjetlosnom iskoristivosti.

k50-schrack-04-600.jpgEnergetska efikasnost u praksi
Na jednom primjeru iz prakse pokazat ćemo zamjenu izvora svjetlosti niske svjetlosne iskoristivosti s efikasnijim izvorom svjetlosti. Na primjeru firme za proizvodnju i finu obradu metala pokazat će se da samo ovom mjerom možemo sačuvati i preko 50 % energije.
Zahtjevi: norma HRN EN 12464-1:2012 propisuje za ovakvu vrstu djelatnosti srednju razinu osvijetljenosti: Eav – 500lx, faktor uzvrata boja – 80, ograničenje bliještanja UGR – 22.
Sadašnje stanje: 40 metalhalogenih svjetiljki snage 425 W; ukupna potrošnja =  40 x 425 W= 17.000 W. Svjetiljke rade 250 radnih dana u godini, 17 h dnevno. Procjena ukupne godišnje potrošnje električne energije u kWh iznosi 72.250,00 kWh. Razina osvjetljenosti koja je trenutno u hali iznosi 345 lx, što prema normi nije dovoljno.
Novo stanje: Korištenjem jednog od alata za svjetlotehničke proračune – Dialux-a, novo rješenje sustava rasvjete prikazano je na slici dolje. Pri tome je upoštovan i tehnološki raspored strojeva i radnih mjesta u hali.
k50-schrack-07-400.jpgKroz nekoliko iteracija i pokušaja, svjetiljke su zamijenjene sistemom „jedan za jedan“. To je primarno stoga da se koriste postojeće instalacijske trase. Uz njih radi povećanja količine svjetla i poboljšanja kvalitete osvjetljenja radnih mjesta nadodan je i novi red svjetiljki.

3D simulacija proizvodne hale
Rješenje simulacije: 50 LED svjetiljki snage 157 W; ukupna potrošnja =  50 x 157 W= 7. 850 W. Procjena ukupne godišnje potrošnje električne energije (250 radnih dana, 17h dnevno) iznosi 33.362,50 kWh.
Rezultat zamjene metalhalogenih reflektora snage 425 W s LED reflektorima snage 157W je:

  • Količina svjetla se povećala za više od 30% (od 345 lx na 512 lx prosječno)
  • Kvaliteta rasvijetljenosti se povećala kroz ostvarenje zahtjevane: ujednačenosti osvjetljenja, faktora uzvrata boje, temperature boje svjetla
  • Godišnja ušteda električne energije: 887,50 kWh; štedi se godišnje čak 54 % električne energije.
  • Ušteda može biti i veća (oko 70%) ukoliko se ugradi i sustav za upravljanje rasvjetom koji regulira rasvijetljenost na radnoj razini uvažavajući postojeću rasvijetljenost prostora ostvarenu svjetlarnicima s dnevnim svjetlom.
  • Ušteda je i kroz smanjeni trošak održavanja kroz dugotrajnost LED izvora svjetla

O  primjerima iz prakse čitajte i u idućim brojevima!  Do tada zatražite svjetlotehničku razradu svojeg prostora i štedite energiju zajedno s nama!

Vama na usluzi:Tina.Krizic@schrack.hr; Tea.Zajec@schrack.hr; Vedran.Stern@schrack.hr

Schrack Technik d.o.o.