Projekt CROSKILLS se nastavlja

Prvi obrazovni programi u Hrvatskoj u području energetske učinkovitosti namijenjeni građevinskim radnicima

 Zagreb, 24. ožujka 2015. – Na 4. sastanku Nacionalne kvalifikacijske platforme za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti, održanom u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva u Zagrebu, predstavljene su planirane aktivnosti druge faze projekta CROSKILLS, usmjerene na sustavnu edukaciju građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti i postavljanje osnova za tržišno vrednovanje educirane radne snage. Time će se dugoročno unaprijediti kvaliteta i osigurati energetska učinkovitost radova u građevini.

Europska komisija i RH prepoznaju veliki potencijal zgrada u smanjenju potrošnje energije te u ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti 20-20-20. Energetski učinkovita obnova i izgradnja novih niskoenergetskih, pasivnih i zgrada gotovo nulte energije i dalje predstavlja veliki izazov za građevinski sektor, pa i industriju u cjelini. Uslijed nedostatka odgovarajuće osposobljenih radnika na hrvatskom tržištu i nedostatka institucionalnih programa te obrazovnih materijala za cjeloživotnu izobrazbu u ovom području, prepoznata je potreba za edukacijom odnosno specijalizacijom radne snage, te kreiranjem mjera koje bi omogućile vrednovanje kvalificirane radne snage na tržištu. S tim su ciljem, uz potporu programa Inteligentna energija Europe, 2013. godine u okviru projekta CROSKILLS za Hrvatsku izrađene Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti, kojima su definirane mjere za postizanje ciljeva u skladu sa stanjem na tržištu rada. Nacionalne smjernice usvojene su od strane 23 nacionalne institucije i sektorske organizacije u području graditeljstva, obrazovanja i energetike.

U svojoj drugoj fazi, koja će potrajati do sredine 2017. godine, CROSKILLS teži uspostaviti održivu shemu kontinuirane izobrazbe i certifikacije građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti, za 6 osnovnih građevinskih zanimanja: fasader, tesar, zidar, soboslikarličilac, krovopokrivač i monter suhe gradnje. Nakon razrade obrazovnih materijala provest će se trening trenera, uspostaviti programi certifikacije radnika, trenera i trening-centara te provesti probni treninzi diljem Hrvatske, a na posljetku izraditi i nacionalni plan održivosti ove sheme. U suradnji s nekoliko država članica EU radit će se i na uzajamnoj prepoznatljivosti i priznavanju stečenih kvalifikacija građevinskih radnika i u ostalim EU zemljama. Za postizanje održivosti nužno će biti pronaći i stabilan izvor financiranja – neke od mogućnosti su Europski socijalni fond (ESF) i Lifelong Learning Programme Europske unije.

Kako je ovo prva i do sada jedina inicijativa u Hrvatskoj kojom će se sustavno pristupiti razradi obrazovnih programa za građevinske radnike na temu energetske učinkovitosti, kao i sustava kojim će se nova znanja i vještine tih radnika moći tržišno vrednovati i prepoznavati na domaćem ali i širem europskom tržištu, inicijativa projekta CROSKILLS i dalje ima vrlo velik odaziv sektorskih institucija, strukovnih organizacija i tvrtki, okupljenih u Nacionalnu kvalifikacijsku platformu.

Kako smo već pisali, Nacionalna kvalifikacijska platforma savjetodavno je stručno tijelo projekta CROSKILLS, sastavljeno od predstavnika obrazovnog, građevinskog i energetskog sektora. Na 4. sastanku u Zagrebu, na kojem se okupilo šezdesetak sudionika iz 40 tvrtki i organizacija, predstavljene su planirane aktivnosti druge faze projekta CROSKILLS.

Prema analizi potreba izrađenoj 2012. u okviru prve faze projekta, broj građevinskih radnika za koje će biti potrebna edukacija radi postizanja nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti do 2020. godine procijenjen je na 22,000, a potražnja za educiranim radnicima očekivano će se potencirati i programima financiranja energetske obnove, osobito za potrebe javnog sektora. Probnim treninzima projekta CROSKILLS obuhvatit će se najmanje 1,200 radnika dok će ostali imati na raspolaganju obrazovne programe koji će se od 2017. godine izvoditi u trening-centrima akreditiranima u okviru sustava razvijenog kroz projekt CROSKILLS. Prema informacijama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, krajem 2015. godine započet će se s dodjelom vaučera za obrazovanje odraslih, sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Time će se smanjiti troškovi edukacije za radnike i poslodavce, kao jedna od glavnih prepreka većem interesu za stručno usavršavanje u ovom sektoru.

O tome kako potaći potrebu za odgovarajuće educiranim radnicima u građevinskom sektoru sudionici su raspravljali na temelju aktualnih podataka vezanih uz tržište rada u sektorima građevine i energetike. Trendovi na tržištu rada pokazuju da se broj nezaposlenih građevinskih radnika – ukupno u svih 6 osnovnih građevinskih zanimanja na koje je usmjeren projekt CROSKILLS – kreće od 22,500 u 2013. do 21,500 nezaposlenih u 2014. godini, dok se broj slobodnih radnih mjesta za iste ove profile zanimanja kretao od oko 10,800 u 2013. do čak 17,000 u prošloj godini (najveća je potražnja za tesarima), što može ukazivati na oslabljeno zanimanje radnika za rad u ovim zanimanjima usprkos rastućoj odnosno relativnoj stabilnoj tržišnoj potražnji za radnicima u građevinskom i energetskom sektoru – djelomični razlog tome je velik udio starijih radnika (preko 50 godina) koji iz zdravstvenih razloga više ne mogu obavljati poslove na gradilištu. Prema rezultatima godišnje ankete poslodavaca, koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, oko 30% poslodavaca ulaže u svoje zaposlenike kroz dodatne edukacije i stručno usavršavanje.

S druge strane, prema rezultatima godišnje ankete o profesionalnim namjerama učenika za upis u srednje škole, 32% učenika pokazuje interes za programima koji nisu traženi na tržištu rada, a učenici se nerado odlučuju za nastavak školovanja u građevinskim zanimanjima te ih je nužno popularizirati i, u tom smislu, utjecati na visok postotak neodlučnih učenika. Prema riječima gđe Srebrenke Pongrac, ravnateljice Graditeljske škole Čakovec, “organiziranje praktične nastave je problematično jer ima nedovoljno licenciranih radionica. U programe za građevinska zanimanja upisuje se mali broj učenika te se određeni programi zbog neispunjavanja kvota u pojedinim školskim godinama uopće ne provode. Djelatnici škole samostalno promoviraju upis u pojedine programe te komuniciraju s poslodavcima kako bi učenicima nakon škole bilo osigurano zaposlenje jer su spomenuta zanimanja tražena, a nema dovoljno učenika koji ih završavaju.” Također je naglašena važnost promoviranja građevinskih zanimanja među roditeljima, jer oni djecu uglavnom usmjeravaju u četverogodišnje škole i gimnazije, kao i jačanje profesionalnog usmjeravanja u osnovnim školama.

Obrazovna i certifikacijska shema koju razrađuje projekt CROSKILLS omogućit će djelomičnu kvalifikaciju radnika u dijelu koji se odnosi na elemente građenja i energetske učinkovitosti. Ciljana skupina projekta postojeći su građevinski radnici, kojima će takva djelomična kvalifikacija u području energetske učinkovitosti omogućiti veću konkurentnost na tržištu rada u Hrvatskoj i u drugim zemljama EU. Međutim, kako je za stjecanje cjelovite kvalifikacije u skladu sa Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru potrebno izraditi i cjeloviti standard zanimanja i standard kvalifikacija za svako od 6 ciljanih građevinskih zanimanja, kompatibilan sa svim strukovnim programima u graditeljstvu, u tom je procesu ključan aktivan doprinos relevantnih institucija, osobito Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ministarstva rada i mirovinskog sustava, kao i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je jedan od partnera u projektu. Kroz suradnju s tim institucijama izvidjet će se mogućnosti dobivanja cjelovitih kvalifikacija nakon završenog programa obrazovanja, no za sada radimo na tome da sustav edukacije u energetskoj učinkovitosti zaživi. Prema mišljenju specijaliziranih centara za obrazovanje odraslih, izvedivo je edukaciju u energetskoj učinkovitosti provoditi kao jednu modularnu jedinicu koja se kasnije može ugraditi i u sustav strukovnog obrazovanja.

 „Kroz nekoliko stalnih tematskih radnih skupina koje će se organizirati u okviru Nacionalne kvalifikacijske platforme, planiramo uključiti sve sektorske institucije koje smatramo bitnima za kvalitetnu pripremu i provedbu sheme izobrazbe i certifikacije radnika, akreditaciju obrazovnih programa i trening-centara, osuvremenjivanje kurikuluma u formalnom strukovnom obrazovanju za sva građevinska zanimanja te praćenje provedbe svih ostalih mjera definiranih Nacionalnim smjernicama kao cjelovitog sustava – s krajnjim ciljem unapređenja kvalitete radova i osiguranja energetske učinkovitosti radova u građevini, kao i konkurentnosti naših građevinskih radnika na europskoj razini“, najavila je gđa Ivana Banjad Pečur, koordinatorica projekta s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U zajedničkoj raspravi prikupljeni su mnogobrojni prijedlozi i smjernice za daljnju razradu obrazovnih materijala za trenere i radnike, te sheme certifikacije radnika, u okviru 6 prioritetnih građevinskih zanimanja, a najavljena je i buduća projektna web-stranica koja će biti izvor obrazovnih materijala, te će funkcionirati i kao glavno sredstvo komunikacije među članovima Nacionalne platforme u cilju doprinosa rezultatima projekta. Obrazovni materijali, smatraju članovi Platforme, trebaju uključivati i teme vezane uz napredne tehnologije (“zelene fasade”, “zeleni krovovi”) te kontrolu kvalitete izvedbe radova, predvidjeti postupke redovitog ažuriranja materijala s obzirom na tehnološki napredak pri čemu je izuzetno važno biti u kontaktu s proizvođačima građevinskih materijala i opreme, te pojednostaviti način provedbe edukacije i približiti je izvođačima na terenu. Materijali za pojedina zanimanja trebali bi obraditi i vezane vještine iz drugih građevinskih zanimanja (‘crosscrafting, npr. zidar mora znati pravilno postaviti fasadu).

Sudionici su kroz dinamičnu raspravu dali i brojne prijedloge za buduće informativno-marketinške aktivnosti projekta usmjerene na popularizaciju građevinskih zanimanja i energetske obnove. Suočeni s relativnom nezainteresiranošću poslodavaca i nezaposlenih, te nedovoljnom razinom svijesti o važnosti energetski učinkovite gradnje, kao i ograničenim financijskim sredstva potencijalnih polaznika, ali i investitora, sudionici su dali niz prijedloga kako pristupiti promociji odnosno popularizaciji građevinskih zanimanja i energetske obnove.

Za potrebe popularizacije građevinskih zanimanja: potrebno je obraćati se prvenstveno učenicima i roditeljima, a kao jedna od mjera predloženo je uvođenje stipendija za deficitarna građevinska zanimanja, putem Hrvatske obrtničke komore, lokalnih samouprava i zainteresiranih tvrtki, dok je nezaposlene osobe potrebno motivirati na prekvalifikaciju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kada razmišljamo o energetskoj obnovi, predložene su 4 ključne ciljne skupine kojima se treba obraćati kako bi se povećala tržišna potražnja za educiranim i kvalificiranim građevinskim radnicima:

  • građanima – sredstvima informiranja i promocije na nacionalnoj razini, putem medija, kampanjom koja stavlja naglasak na financijske uštede energetske obnove;
  • institucijama javnog sektora koje upravljaju javnim zgradama – kroz edukaciju lokalne samouprave te poticanje na energetsku obnovu putem radionica i info-pultova, lokalnih partnerstava (na razini županija), energetskih centara, te u suradnji s upravama za graditeljstvo u županijama, s posebnim naglaskom na problematiku obnove zgrada koje su zaštićeni spomenici kulture;
  • građevinskoj industriji – kroz edukaciju investitora, upravitelja i dobavljača materijala putem brošura, stručnih časopisa, radionica; naglašavajući prednosti koje donosi sudjelovanje u energetskoj obnovi za povećanje konkurentnosti tvrtke te unapređenje kvalitete izvedenih radova i vezane financijske uštede;
  • tvrtkama u uslužnim djelatnostima – usmjeriti se na udruge hotelijera i Ministarstvo turizma; organizirati radionice u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i slično.

U Hrvatskoj do sada ne postoji obrazovni materijal koji bi na jednom mjestu obuhvatio temu energetske učinkovitosti u graditeljstvu, te će priručnici koje priprema projekt CROSKILLS biti pozitivan korak naprijed, smatraju članovi Platforme. Izazov će biti osmisliti kvalitetan model provedbe edukacije i tržišnog vrednovanja educirane radne snage. Projektni konzorcij – u sastavu Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Graditeljska škola Čakovec, Regionalni centar zaštite okoliša, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska udruga proizvođača toplinskih i fasadnih sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje – pred sobom ima vrlo zahtjevan posao.

Irena Brnada, Regionalni centar zaštite okoliša – Hrvatska