Kako trajno zabrtviti vodonosne pukotine i spojeve?

Zaustavljanje vode injektiranjem preko crte prodora

Posljednja dva desetljeća u hrvatskom građevinarstvu pokazuju veliku potrebu za saniranjem pukotina, radnih i dilatacijskih spojeva u podzemnim dijelovima objekata. Pukotine nisu poželjne iako su načelno normalna pojava. Razlozi njihovog nastanka su razni, a problemi mogu biti značajni kako za konstrukciju objekta tako i za kvalitetu života korisnika. Vrlo često su posljedica pogrešaka u planiranju i izvedbi konstrukcija.

Razlozi nastanka pukotina su upravo u naprezanjima nekog građevnog elementa koja su veća od otpornosti tog elementa, pa se pucanjem smanjuje nastalo opterećenje. Konstrukcija puca uslijed:

 • vlastite težine konstrukcije
 • skupljanja novog betona (hidrauličko vezivanje i razvoj topline)
 • izloženost vremenu
 • opterećenja teretom
 • potresa
 • promjene razine podzemne vode
 • slijeganja tla
 • neplaniranja dilatacija i nekontroliranja pukotina
 • korozije armature
 • kemijske reakcije

Kroz takve pukotine može prolaziti voda čime se smanjuje funkcionalnost građevine.

Isti problem nastaje i na spojevima (radnim, dilatacijskim i pokretnim). Razlozi leže u neplaniranju ili neizvođenju ili izvođenju na nepravilan način tako važnih trajnih brtvljenja. Stoga je uloga projektanta i izvođača značajna kako bi na vrijeme, tijekom gradnje na jednostavan i daleko ekonomičniji način osigurali spojeve i prodore od neželjenog prodora vode. 

Uobičajena područja sanacije pukotina i spojeva su podrumi, dilatacije, spojevi horizontalnih i vertikalnih površina u podzemnim dijelovima objekata, tuneli, mostovi, hidrotehnički objekti, ulazno-silazne rampe  garažnih objekata, okna dizala, šahtovi itd. U građevinskom sektoru je također postalo pravilo a ne iznimka da objekti novogradnje se moraju sanirati i prije nego što postanu funkcionalni i uporabljivi.

Schomburg je razvio dvije vrste materijala za injektiranje:

 1. Epoksidna smola ASODUR-IH, za statičke pukotine, bez prodora vode, kako bi se sanirala i ojačala struktura betona. Cilj je da ovakvim lijepljenjem pukotine po cijeloj poprečnoj dužini se osigura ponovni prijenos čvrstoće unutar konstrukcije.
 2. Poliuretanska pjena AQUAFIN-P1 i smola AQUAFIN-P4, za pokretne pukotine i radne spojeve kako bi se eliminirao prodor vode i elastično zabrtvio spoj.

Oprema potrebna za injektiranje su injekcioni pakeri i injekcione visokotlačne pumpe.

Svi prodori kroz tanke pukotine i neželjene dilatacije saniraju se na sličan način. Masu za injektiranje potrebno je dovesti što dublje u strukturu zida gdje će se pod visokim tlakom oblikovati neprekinuta vodonepropusna brana i zabrtviti pukotinu punom duljinom. Kako nitko ne može vidjeti što se događa duboko u betonu, brtvena masa se ubrizgava kroz gusto izbušene bušotine pri čemu se brtvenom tekućinom natopljen beton oko jedne bušotine mora se dobro povezati s brtvenom tekućinom oko susjedne bušotine. I tako punom duljinom ili visinom prodora.

Duž pukotina treba izbušiti duboke pukotine pod kutom od 45° prema sredini pukotine. Za zid debljine 30 cm, bušotine se izvode obostrano na 15 cm od vidljive crte (d/2) pukotine. Tako se buši i po visini, na razmacima od 15 cm. Izbušene rupe očistiti od prašine.

Zatim se u bušotine utiskuju ili uvrću injekcioni pakeri tj. čelične cjevčice s ventilima kroz koje se pod tlakom od oko 10 bara utiskuje injekciona masa. Kod vertikalnih pukotina započeti punjenje od dna a kod vodoravnih s lijeva.

Injekciona poliuretanska pjena AQUAFIN-P1 je visoko reaktivni modificirani isocyanat, koja u dodiru s vodom ili vlagom brzo reagira (22 sekunde pri 20° C) povećavajući volumen i do 40 puta te zaustavljajući privremeno prodor vode (do 6 mjeseci). Pjena je otporna na kiseline, lužine, „ne napada“ bitumen i spojne trake. Nakon stvrdnjavanja (24-48 h), pakeri se vade te izbušene rupe zatvaraju vodoodbojnim reparaturnim mortom ASOCRET-M30 ili brzoveznim stop cementom FIX-10S.

Da bi se stvorilo trajno brtvljenje, injektira se dvokomponentna elastična poliuretanska smola AQUAFIN-P4. Uklanjaju se prvi pakeri, buše se nove bušotine iza injektiranog AQUAFIN-P1, te se isto injektira pod visokim tlakom AQUAFIN-P4. Smola je bez otapala, prianja na suhu i vlažnu podlogu, otporna je na trganje i pucanje, te je mekano elastična. Primjenjuje se na betonu, kamenu i cigli. Pakeri se nakon stvrdnjavanja smole, vade, i zatvaraju bušotine s reparaturnim mortom.

Preporuka je područje injektiranja dodatno premazati s hidroizolacijskim materijalima protiv negativnog tlaka AQUAFIN-1K ili AQUAFIN-IC (kristalizacijski premaz).

Kod prodora vode na spoju horizontalnih i vertikalnih spojeva potrebno je bušotinom proći kroz ravninu spoja kako bi se ubrizgavanjem PU pjene ili smole osiguralo brtvljenje unutar ravnine vodenog prodora. I tu se buši pod kutom 45°, po mogućnosti što dublje. Ako je zid debljine 30 cm, buši se oko 15 cm iznad razine poda, a horizontalni razmak između bušotina tj.pakera ne smije biti veći od pola debljine zida.

Schomburg Nebi d.o.o.