Izvođenje radova pri niskim temperaturama

Jesenski i zimski mjeseci donose niže temperature i veću vjerojatnost oborina, što utječe i na izvođenje građevinskih radova.

 

Za razliku od izvođenja građevinskih radova kada vremenski uvjeti nisu nepovoljni, u razdobljima kasne jeseni i zime, kada su dnevne temperature niže, a noći duge i hladne, potrebna je velika pažnja. Niže temperature i povišena vlaga u zraku značajno utječu na brzinu kemijskih reakcija u svim građevinskim proizvodima u kojima, posredno, dolazi i do pada ostalih uporabnih svojstava.

k59-mapei-1-2Opća ograničenja

Pri izvođenju radova s proizvodima na osnovi hidrauličnih veziva (npr. cementa) niskim se temperaturama smatraju vremenske prilike u kojima postoji mogućnost da temperature zraka i podloge padnu ispod +5°C. Za proizvode na osnovi reakcijskih smola (npr. epoksidi i poliuretani) još je viša temperaturna granica te iznosi najmanje +8 do +10°C. Pri tome je od velike važnosti i udio vlage u zraku koji ne smije prelaziti 70%. Izvođači fasada kod energetskih obnova u prednosti su ako ljudi već žive ili borave u objektu (npr. stambeni blok ili škola), pa je temperatura u njegovoj unutrašnjosti najmanje +20°C. Prilikom prekrivanja skela radi zaštite okoline, a pogotovo radi sprečavanja utjecaja vjetra i nižih vanjskih temperatura, moguće je lijepljenje toplinske izolacije i pri vanjskim temperaturama nižim od +5°C jer je površinska temperatura podloge sigurno viša od toga.

Betonske mješavine

Zahtjevi u pogledu specifikacija, svojstava, proizvodnje, ugradnje i sukladnosti betona vrlo su precizno propisani normama EN 206-1 i EN 1026. U njima je u tom smislu navedena najniža dopuštena temperatura svježeg betona od +5°C pri temperaturama ugradnje iznad -3°C, odnosno najmanje +10°C na temperaturama ispod -3°C. Stoga možemo jednostavno zaključiti da svi sastojci betona u osnovi moraju biti zaštićeni od mraza na odgovarajući način. Svakako bi bilo dobro da konstrukcija bude što dulje obložena oplatom budući da oplata sama po sebi osigurava dodatnu toplinsku zaštitu te zaštitu od vjetra, posebno ako je izrađena od drveta. Kod betoniranja pri niskim temperaturama važnu ulogu može imati i odgovarajući odabir cementa i namjenskih kemijskih dodataka.

Industrijski pripremljeni mortovi i proizvodi za zaštitu i obnovu (betonskih) konstrukcija

Za proizvode na bazi hidrauličnih veziva (cementa) najniža moguća temperatura zraka i podloge je +5°C, a za proizvode na bazi reakcijskih smola (epoksidi, poliuretani) ista iznosi +8 do +10°C. U zimskom je periodu iz ovih razloga izvođenje žbuka za sanaciju i zaglađivanje do određene mjere ograničeno. U slučaju hitnih zahvata možemo primijeniti namjenske mortove s brzim vezanjem i stvrdnjavanjem koji omogućuju izvođenje radova u kratkom vremenu. To znači da se radovi mogu izvoditi preko dana dok su temperature u okvirima tehnološki propisanih zahtjeva. Mapei u svom programu za ovakve slučajeve ima na raspolaganju širok asortiman cementnih grubih, kombiniranih i finih mortova različitih konzistencija iz linija MAPEGROUT i PLANITOP.
Pored gore navedenih mortova na osnovi hidrauličnih veziva (cementa) na raspolaganju su i mortovi na bazi reakcijskih smola koji za svoje vezanje i razvoj kemijske reakcije trebaju još višu temperaturu okoline i podloge. Jedina upotrebljiva zamjena u slučajevima povećanih zahtjeva, osobito u smislu kemijske otpornosti, korištenje je kombiniranih proizvoda koji sadrže udio cementa kao što je TRIBLOCK FINISH.

k59-mapei-3-4-5Hidroizolacijski sustavi

Za hidroizolacijske sustave s proizvodima na bazi hidrauličnih veziva (npr. cementa) donja granica temperature trenutno je postavljena na +8°C te se za izvođenje zahtijeva „suha“ i sazrela podloga. Isto vrijedi i za hidroizolacijske sustave s proizvodima na osnovi reakcijskih smola (npr. epoksidni i poliuretanski), s tim da je kod upotrebe izuzetno važno da sadržaj vlage u zraku ne prelazi 70%. Ovo je bio jedan od velikih izazova za stručnjake iz Mapei centra za istraživanje i razvoj koji su razvili sustave hidroizolacijskih proizvoda na osnovi hidrauličnih veziva (cementa) koji će omogućiti brzu izvedbu hidroizolacijskog zaštitnog sloja na betonske konstrukcije, podloge na osnovi cementa i postojeće obloge, čak i pri niskim temperaturama. Rezultat tog truda i rada je proizvod MAPELASTIC TURBO, dvokomponentna, brzosušeća, elastična polimer-cementna hidroizolacija za terase, balkone i bazene, pogodna za primjenu čak i na niskim temperaturama (iznad +5°C) i na podlogama koje nisu potpuno suhe. MAPELASTIC TURBO udovoljava zahtjevima normi EN 1504-9, EN 1504-2, te norme EN 14891. Njegova važna karakteristika je da omogućuje polaganje završne obloge već nakon 4 sata u normalnim vremenskim uvjetima te nakon 24 sata na temperaturama iznad +5°C. Otporan je na padaline već nakon nekoliko sati pa i pri nižim temperaturama i visokoj zračnoj vlazi.

Ljepila za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena

Kod izvođenja radova na temperaturama +5°C do +10°C, a prilikom oblaganja uobičajenim pločicama formata do 30 x 30 cm, preporučuje se korištenje ljepila razreda C2F (poboljšano brzovezujuće cementno ljepilo). Prilikom oblaganja pločicama vrste B1a može se koristiti ljepilo razreda C2F S2 (poboljšano, brzovezujuće, cementno ljepilo visoke fleksibilnosti).
Mapei u svom programu ima širok asortiman cementnih ljepila za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena koja odgovaraju navedenim zahtjevima. Zahtjevima razreda C2F udovoljava ljepilo ADESILEX P4, razreda C2F S1 ljepila ULTRALITE S2 QUICK, KERAQUICK i GRANIRAPID, a razreda C2F S2 ULTRALITE S2 QUICK i ELASTORAPID.
Lijepljenje ljepilima na bazi reakcijskih smola, kao što su KERALASTIC T i KERAPOXY ADHESIVE, moguće je samo na temperaturama iznad +10°C.

k59-mapei-6Mase za fugiranje i brtvljenje

Područja upotrebe, termini, materijali i zahtjevi propisani su normom EN 13888 prema kojoj je fugiranje obloga od keramičkih pločica i kamena dozvoljeno na temperaturama zraka višim od +5°C. Ista norma propisuje da podloga, kao i materijal koji se na nju ugrađuje, također moraju imati temperaturu višu od +5°C. Brzovezujuća i brzosušeća masa za fugiranje ULTRACOLOR PLUS predstavlja pravi izbor. Fugiranje masama na bazi reakcijskih smola, kao što su KERAPOXY, KERAPOXY CQ i KERAPOXY DESIGN, moguće je samo na temperaturama iznad +12°C.

Budući da su sve mase za brtvljenje za trajno elastično ispunjavanje građevinskih dilatacijskih spojeva na osnovi reakcijskih smola, kod njihove primjene vrijede jednaki fizikalni uvjeti uz upotrebu odgovarajućeg temeljnog premaza, što znači temperaturu od najmanje +10°C. Za tu namjenu Mapei nudi iznimno širok izbor proizvoda iz linije MAPEFLEX.

 Na kraju ne zaboravite…

Nije dovoljno samo poznavanje pravila struke. Osim toga, u zadnje vrijeme utjecaji vremena sve su manje predvidljivi. Stoga projektna rješenja i izvođenje radova treba što češće prilagoditi konkretnim okolnostima te ponekad (čak i u vidu intervencije) izvesti praktički nemoguće. U svakom slučaju, potrebno je poštovati pravila struke koja pri praktičnom iskustvu opet vrijede kao polazišna.

Više informacija o proizvodima i sustavima za izvođenje radova pri niskim temperaturama potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com ili kontaktirajte Odjel tehnike Mapei Croatia.

Mapei Croatia d.o.o.

Opisi fotografija:

SLIKA 1: Ugradnja na gradilištu pripremljenog betona s ubrzivačem očvršćivanja MAPEFAST CF/L.
SLIKA 2: Ugradnja brzovezujućeg tiksotropnog cementnog morta PLANITOP SMOOTH & REPAIR moguća je pri temperaturama višim od 5°C.
SLIKA 3: Nanošenje trokomponentnog epoksidnog cementnog morta TRIBLOCK FINISH za zaštitu betonskih površina.
SLIKA 4: Ugradnja MAPELASTIC-a TURBO omogućuje brzo izvođenje hidroizolacije i pri niskim temperaturama.
SLIKA 5: Lijepljenje dimenzijski nestabilnog kamena KERALASTIC-om T mora biti izvedeno pri temperaturama višim od 10°C.
SLIKA 6: Brzovezujuća i brzosušeća masa za fugiranje ULTRACOLOR PLUS omogućuje brzo izvođenje radova pri nižim temperaturama.