Informativna radionica o mogućnostima ugradnje fotonaponskih modula na kuće i zgrade, uz financiranje fondovima EU

Jučer, 16. ožujka, u ŽK Bjelovar održana je besplatna informativna radionica Načini i mogućnosti ugradnje fotonaponskih modula na kuće i zgrade, koju je održao Igor Petrović, direktor Tehnološkog Parka Bjelovar d.o.o. Nakon njega Mario Ferić, direktor Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije , predstavio je mogućnosti financiranja obnovljivih izvora energije u zgradarstvu fondovima EU.

Igor Petrović predstavio je tri tehnologije izrade fotonaponskih modula te njihove prednosti i mane kako bi se lakše prepoznale optimalne tehnologije za pojedine slučajeve ugradnje na stambene objekte. Također je predstavio i načine ugradnje fotonaponskih modula na kuće, zgrade i hale te opisao oblike korištenja tako proizvedene električne energije. Na kraju je pokazao konkretne podatke o dostupnoj fotonaponskoj energiji za gradove Bjelovar, Daruvar, Čazmu i Garešnicu.

Mario Ferić objasnio je mogućnosti financiranja projekata primjene obnovljivih izvora energije u zgradarstvu fondovima EU te kako Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije može pomoći prilikom izrade aplikacija za takve projekte.