HMS

HMS d.o.o., Pavlovec Zabočki 122, 49210 Zabok
tel: 049 223 384
fax: 098 1990 124
www.hms-servis.hr
hms@hi.t-com.hr

Kontakt osoba: Stjepan Huić

Automatizacija:
– vlagomjeri
– sušare
– obradni strojevi za drvnu industriju

Članci tvrtke:

Svjetska premijera – GANN-HYDROMETTE CH 17

PODIJELI