Hidroizolacija parkirališta

Temeljem znanja, iskustva, konstantnog rasta i napretka, adresa smo pouzdanosti te kvalitetnih rješenja na probleme koje stavljate pred nas

Tvrtka BÜSSCHER & HOFFMANN proizvodi bitumenske i polimerbitumenske trake za zavarivanje već više od 150 godina. Naši proizvodi se uspješno koriste u zaštiti građevina od vremenskih utjecaja i podzemnih voda.
BÜSSCHER & HOFFMANN je tradicionalna i dinamična međunarodno poznata austrijska kompanija. Dio je koncerna  Kwizda Holding GmbH iz Beča, koji djeluje na poljima farmacije, agrokemije, informatike, građevinskih proizvoda za hidroizolaciju, kao i proizvoda za kuću i vrt.

Djelujemo na području temeljnih izolacija, izolacija krovova (ravnih, kosih i zelenih), a jedan od bitnih segmenata našeg djelokruga rada je i hidroizolacija mostova i parkirališta.

k60-busscher-2Polimerbitumenske mostne trake za zavarivanje su specijalne trake za zavarivanje posebno izložene visokim opterećenjima tijekom dugog vremena. Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, primjenjuju se odgovarajući pravilnici koje materijali predviđeni za ugradnju u sustave mostova moraju zadovoljiti. U Hrvatskoj se to odnosi na OTU norme, a u Austriji RVS 15.362 pravilnikom.

Jedan od dobrih primjera je hidroizolacija parkirališta na objektu sajma u Beču.

Isporučili smo 129.500 m2 naših materijala, od čega:

  • cca 25.000 m2 polimerbitumenske trake za mostove, parkirališne površine i garaže, KV E 45 b
  • cca 000 m2 elastomerne trake KVD E 45 K
  • cca 60.000 m2 polimerbitumenske plastomerne hidroizolacijske trake

KVD E 45 K
Visokokvalitetna završna elastomerna bitumenska traka s uloškom od poliesterskog filca i s mineralnim posipom (škriljavac) – bitumen je s visoko kvalitetnim modificiranim SBS-om – izvanrednih tehničkih karakteristika, s odličnom otpornošću na starenje i visokim stupnjem istezljivosti – poliesterski filc daje proizvodu visoku otpornost na proboj i trganje

KV PL 5 B
Polimerbitumenska plastomerna hidroizolacijska traka za cestovne objekte s uloškom od poliesterskog filca, sastoji se od finog pijeska, plastomerne polimerbitumenske mase, poliesterskog filca impregniranog bitumenskom masom, plastomerne polimerbitumenske mase te tanke zaštitne folije. Polaže se punoplošnim zavarivanjem, te se koristi za hidroizolaciju betonskih mostova, vijadukata i parkirališta. U prilogu dajemo tablicu usporedbe njezine karakteristike u odnosu na, već ranije spomenutu, OTU normu.

Za sve upite po pitanjima hidroizolacija, dobit ćete stručni savjet temeljen na dugogodišnjem iskustvu temeljem kojeg surađujemo s brojnim partnerima, a vjerujemo i s Vama.

Büsscher Hoffmann d.o.o.