Hidroizolacija balkona i terasa

Balkone i terase smatramo produženim dnevnim boravkom – mjestima na kojima provodimo većinu vremena od proljeća do kasne jeseni. Zbog toga bi njihovom izvođenju trebalo pristupiti pažljivo kako bi nam opuštanje i odmor bili ugodni, ali i sigurni.

 HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI ZA TERASE I BALKONE

Dinamička i mehanička opterećenja koja utječu na konstrukciju zahtijevaju od hidroizolacijskog sloja upotrebu visokokvalitetnih hidroizolacijskih materijala. Ne samo da moraju imati odlična hidroizolacijska svojstva, nego trebaju povećati trajnost konstrukcije štiteći je od agresivnih tvari koje se prenose vlagom te moraju kompenzirati deformacije podloge. Kod izrade hidroizolacija osobitu pažnju potrebno je posvetiti pravilnom izvođenju detalja. Kvaliteta proizvoda koji se koriste osiguravaju vodonepropusnost, dok pozornost kod izvođenja detalja osigurava kontinuitet hidroizolacijskog sloja. Upravo je vođenje brige o detaljima osnova kvalitetno izvedenog hidroizolacijskog sustava. Kad govorimo o hidroizolacijama, uvijek trebamo imati na umu da to nikada nije samo jedan proizvod, već skupina proizvoda koji zajedno čine hidroizolacijski sustav.

UVJETI ZA ODABIR VRSTE HIDROIZOLACIJE

KADA ODABRATI HIDROIZOLACIJU NA BAZI CEMENTA?

Hidroizolacije na bazi cementa (CM) odlikuje univerzalnost, prilagodljivost podlozi te otpornost na UV zračenje (što je posebno bitno za vidljive čeone površine balkona i terasa). Ovisno o dostupnosti/arhitekturi objekta, mogu se nanositi gleterom, valjkom ili četkom. Uobičajeno se koriste dvokomponentni polimer-cementni proizvodi, poput hidroizolacija MAPELASTIC ili MAPELASTIC TURBO, koji su vodonepropusni, ali istovremeno i paropropusni. Mapei polimer-cementne hidroizolacije, zahvaljujući visokom sadržaju sintetičkih smola, osiguravaju trajnu, fleksibilnu zaštitu i vodonepropusnost na pozitivan tlak vode od 1,5 bara, fleksibilne su i na niskim temperaturama te su sposobne premostiti naknadno nastale pukotine u podlozi. Također se mogu koristiti za zaštitu od utjecaja agresivnih tvari iz atmosfere te štite od ugljičnog dioksida, klorida i kiselih kiša.

POLAGANJE KERAMIČKIH PLOČICA I MATERIJALA OD KAMENA

Vrijeme čekanja prije polaganja završne obloge ovisi o vrsti hidroizolacije koja je korištena, a može varirati od nekoliko sati do 4 ili 5 dana. Navedeno vrijeme ovisi o vremenskim prilikama i uvjetima okoline.

Završne obloge na balkonima i terasama izložene su velikim temperaturnim promjenama tijekom dana i noći, što uzrokuje opterećenja zbog različitih koeficijenata toplinskog rastezanja podloge i završne obloge. U takvim uvjetima vrlo je važno da su keramičke pločice položene s dovoljno velikim fugama kako bi bile u stanju apsorbirati pomake nastale uslijed temperaturnih promjena. Prilikom polaganja podnih obloga moraju se poštivati dilatacije u podlozi. Ako ne postoje dilatacije u podlozi te ako je površina terase/balkona velika, dilatacije je potrebno izvesti svakih 9 12 m². Ako su podloge pravokutnog oblika s jednom znatno dužom stranicom, kao galerije i sl., dilatacije se moraju izvoditi svakih 4 5 m. Dilatacije je potrebno zabrtviti specijalnim silikonskim ili poliuretanskim brtvilima (npr. MAPEFLEX PU 45 FT).

Polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena izloženih vanjskim utjecajima na hidroizolacijske sustave zahtijeva cementna ljepila razreda C2 prema normi EN 12004, sa svojstvom fleksibilnosti ovisno o veličini pločica, poput ljepila iz obitelji KERAFLEX i ULTRALITE. Ljepila se moraju nanositi i na podlogu i na poleđinu pločice kako bi se izbjeglo nastajanje šupljina ispod pločica, a time spriječilo i zadržavanje vode ispod njih. Ako nije ispunjen ovaj uvjet, prilikom polaganja pločica dolazi do stvaranja salitre i iscvjetavanja, a u klimatskim područjima s temperaturama nižim od 0°C dolazi i do smrzavanja vode ispod pločica, razaranja podloge te odvajanja keramičkih pločica ili kamena od podloge.

 FUGIRANJE I BRTVLJENJE SPOJEVA

Nakon polaganja pločica površinu je potrebno fugirati masama za fugiranje, a dilatacije ispuniti trajnoelastičnim masama za brtvljenje. Za fugiranje se koriste poboljšane, polimerima modificirane, cementne mase za fugiranje, poput mase ULTRACOLOR PLUS, razreda CG2WA prema normi EN 13888, primjerene za velik raspon širina fuga ili epoksidne mase za fugiranje KERAPOXY CQ. Ova masa za fugiranje sprječava nastanak plijesni i mikroorganizama zahvaljujući BioBlock® tehnologiji. Također, KERAPOXY CQ ima izvrsna mehanička svojstva i otpornost na kemikalije, a time i izvrsnu trajnost. Lagano se nanosi i jednostavan je za čišćenje. Ima vrlo nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva (VOC), zbog čega je certificiran kao EMICODE EC1 R Plus.

Za brtvljenje dilatacija na raspolaganju su brojni proizvodi na osnovi silikona, a osnovna podjela je na acetatne, primjerice MAPESIL AC (za brtvljenje keramičkih pločica) i neutralne MAPESIL LM (za materijale od prirodnog kamena) silikonske mase. Za osiguranje dobre prionjivosti, na bočne strane pločica preporučujemo upotrijebiti temeljne premaze kako biste uklonili eventualne nečistoće, učvrstili podlogu (upojnih vrsta kamena) i spriječili negativan utjecaj vlage na prionjivost masa za brtvljenje.

Brtvila će korektno ispuniti svoju svrhu vodonepropusnosti i trajnosti ako je dilatacija pravilno dimenzionirana. Kao opće pravilo, brtvljenje se mora provoditi prema uputama u sljedećoj tablici:

Tablica: Upute za izračun širine i dubine dilatacije.

SHEMA 1:
NA KRAJU ZAKLJUČIMO

Prema svemu gore navedenom balkoni i terase moraju imati odgovarajući izgled i potrebnu kvalitetu koju odlikuje pravilna izvedba svih slojeva i detalja. Zato je potrebna dobra suradnja svih strana uključenih u izvođenje radova; od projektanta, koji treba pravilno projektirati detalje i odabrati optimalan sustav hidroizolacije i polaganja završnih obloga, zatim nadzornog inženjera, čija je zadaća kontrolirati da izvedba prati projektiranu tehnologiju, izvođača, koji trebaju izvesti radove sukladno projektu, uputama proizvođača i pravilima struke, te na koncu korisnika objekta koji treba voditi brigu i održavati objekt u cijelosti kako bi se spriječilo propadanje materijala. Jedino je tako moguće osigurati kvalitetno funkcioniranje sustava tijekom dugog vremenskog perioda.

Više informacija potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com ili nazovite Odjel tehnike Mapei Croatia na besplatni broj 0800 0208.

Mapei Croatia d.o.o.