HERZ i biomasa, prijatelja dva

Danas je sve jasnije kako budućnost pripada grijanju koje nije štetno za okoliš, a jedno od njih je grijanje na biomasu. Dok je bilanca CO2 izgaranjem/nastankom biljnih goriva neutralna, izgaranjem fosilnih goriva udio CO2 u atmosferi raste. Po mišljenju znanstvenika to dugoročno izaziva klimatske promjene na cijeloj Zemlji i može dovesti do teških ekoloških problema. Stoga se diljem svijeta čine napori na usporavanju takvog procesa.

Herz-ova kotlovnica na biomasu za dvije ogulinske škole

Za razvoj projekata koji pridonose zaštiti okoliša u nekoj sredini, nije dovoljno samo uvažavati gore navedene činjenice nego su potrebna politička volja i okruženje da se napravi jasna strategija razvoja, te kontinuirano ulaganje u izradu i provedbu takvih projekata.

Projekt vrijednosti 3,3 milijuna kuna je zajednički projekt Karlovačke županije, Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA-e) i dviju ogulinskih škola OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Obrtničke i tehničke škole Ogulin. Cilj izgradnje zajedničke kotlovnice na drvnu sječku bio je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije – biomase u Karlovačkoj županiji u odnosu na dosadašnje korištenje lož ulja.

Karlovačka županija kao osnivač i inicijator projekta iz sklopa projekata “407 za 047” u suradnji s REGEA-om prijavila je projekt ove kotlovnice u Program Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, čiji cilj je pokretanje energetske tranzicije kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora – biomase. Učešćem u tom programu  osigurano je sufinanciranje svih aktivnosti na provedbi i realizaciji projekta s 85% bespovratnih sredstava.

Do izgradnje nove kotlovnice na biomasu, OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin grijala se na lož ulje. Prelaskom na korištenje drvne sječke, očekivane uštede su preko 30%.

Izgradnju kotlovnice izvela je tvrtka Mi-Maris d.o.o. iz Zagreba.

Ističemo izvrstan projekt kotlovnice koji u svim detaljima može služiti kao primjer suvremene kotlovnice na biomasu koji je osmislila i realizirala tvrtka Promil d.o.o. iz Karlovca.

Odlično je iskorištena postojeća lokacija kotlovnice te osiguran pogodan prilaz skladištu sječke, jednostavan istovar sječke, a sama arhitektura kotlovnice odlično je uklopljena u prostor.

HERZ-ov Firematic 499 T-Control, svojom kompaktnom izvedbom potpuno se uklopio u projekt i ispunio sve postavljene zahtjeve. Riječ je o automatskom toplovodnom kotlovskom postrojenju na drvnu sječku/pelete. Izgaranje je na principu rasplinjavanja biomase za čiju složenu tehnologiju je potrebno dovoljno prostrano ložište, kontrolirani temperaturni režim, kontrolirani dovod zraka i dovoljno dugo zadržavanje nastalih plinova u takom ambijentu do njegovog potpunog sagorijevanja. Ložište je hlađeno vodom i obzidano segmentima od specijalne silicij-karbid industrijske keramike otporne na temperature do 1600 °C. Rad samog postrojenja u potpunosti je automatiziran, od doziranja goriva, paljenja, reguliranja izgaranja, čišćenja ložišta i izmjenjivača topline, pa sve do spremanja pepela. Regulacija T-Control regulira ne samo izgaranje nego vodi i sustav grijanja. Omogućen je daljinski pristup regulaciji putem PC ili pametnih telefona preko VNC preglednika i myHERZ – portala što korisniku pruža dodatni komfor.

Sva Herz-ova postrojenja imaju izjave o sukladnosti proizvoda i certifikate od relevantnih europskih akreditiranih laboratorija s pripadajućim izvješćima i u skladu su s EN 303-5 za toplovodne kotlove na kruto gorivo, te austrijskim smjernica protupožarne zaštite TRVB – H 118 za automatska kotlovska postrojenja na biomasu, što je ujedno i potvrda da postrojenja posjeduju sve potrebne sigurnosno tehničke mjere i uređaje za rad na siguran način.

Od listopada 2020 i u OŠ Ivane Brlić Mažuranić pokrenuto je Herz-ovo toplovodno kotlovsko postrojenje i već se sada osjete sve pogodnosti ovog projekta.

Osim ove kotlovnice HERZ-ovim kotlovima na biomasu opremljeno je više škola i u samoj karlovačkoj županiji raspona snaga 45 do 500 kW, od kojih su neke u radu već duže od pet godina (Švarča i Dubovac).

Herz-ove tvornice automatskih kotlovskih postrojenja na biomasu

Grupacija Herz, sa sjedištem u Beču, jedini je austrijski i jedan od značajnijih svjetskih proizvođača proizvoda i opreme kompletne instalacijske i regulacijske tehnike za sustave grijanja, hlađenja, opskrbe pitkom vodom i plinom u području kućne tehnike. Danas je Herz i kompetentni centar za obnovljive izvore energije.

 Tvrtka Herz Energietechnik iz Pinkafelda sastavni je dio grupacije Herz koji programom za obnovljive izvore energije kao što su dizalice topline i automatska kotlovska postrojenja na biomasu (drvna sječka i peleti) nudi tržištu modernu, visokoučinkovitu energetsku tehniku. Zajedno  s tvrtkom BINDER Energietechnik iz Bärnbacha, koja je kasnije postala član HERZ grupacije, proširuje ponudu automatskih kotlovskih postrojenja kako na biomasu raznovrsnog spektra, tako i na postrojenja raznovrsnog tipa od toplovodnih, vrelovodnih, parnih, do termouljnih i zračnih postrojenja, snaga do 20 MW.

Svojim proizvodnim programom HERZ pokriva postrojenja za izgaranje svih oblika biomase od drva u obliku cjepanica i briketa, standardiziranih oblika peleta i sječke šire uporabe, te industrijske drvne sječke vlažnosti M60, kao i razne druge vrste biomase.

Zahvaljujući svom suvremenom istraživačkom i razvojnom centru, uz primjenu najkvalitetnije tehnike i metoda, nudi vrhunska inovacijska rješenja i predstavlja kompetentni centar za područje obnovljivih izvora energije.

HERZ Armaturen d.o.o. iz Zagreba sa svojim stručnim timom, na zadovoljstvo svojih klijenata, već dulje od 10 godina na tržišta Hrvatske i Bosne Hercegovine uspješno isporučuje ovu suvremenu tehniku. Time je integriran u kompletnu HERZ-ovu ponudu. To je osiguranje servisa i rezervnih dijelova za sva instalirana postrojenja, tehnička podrška projektantima pri odabiru rješenja i projektiranju, izbor opreme, program školovanja za servisere, rukovatelje postrojenja, instalatere i prodavače.

U svom proizvodnom programu u tehnici kotlova HERZ se bavi isključivo razvojem kotlova na biomasu i tome je posvećen više od 40 godina i samo tome vjeran, jer biomasa vraća čistoću prirodi, a HERZ-u nudi nove prilike, tako da slobodno možemo reći „HERZ i biomasa, prijatelja dva“.

HERZ Armaturen d.o.o.