EU-RAZVOJNI PROJEKT LDG – Laboratorija za drvo u graditeljstvu Šumarskoga fakulteta


Dugogodišnji stručni i istraživački rad Laboratorija za drvo (LDG) u graditeljstvu Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te suradnja s drvnom industrijom – poglavito proizvođačima podnih obloga – okrunjeni su velikim uspjehom: Šumarski fakultet je u travnju potpisao ugovor za projekt pod nazivom Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije drvenih podova na EU tržištu sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU).  Partnerske institucije fakulteta su Tehničko sveučilište u Grazu (Austrija) te Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani. Time je označen kraj zahtjevne pripreme projekta te početak njegove provedbe.  

Projekt Laboratorija za drvo u graditeljstvu Šumarskog fakulteta (LDG) odgovara i općim i specifičnim ciljevima IPA programa za regionalni razvoj jer osigurava izravan prijenos znanja i tehnologije s fakulteta u drvnu industriju, te se povećanjem istraživačkih i ispitivačkih kapaciteta fakulteta poboljšava suradnja između znanosti i industrije te ispunjenja njezinih stvarnih potreba. Razvoj laboratorijske opreme i infrastrukture ima za cilj povećati ispitivačke aktivnosti LDG-a i ponuditi ih sektorima drvne industrije i graditeljstva.

2013-09-25-laboratorij-01-200Generalni problem sektora ukazuje da hrvatskoj industriji drvenih podova manjkaju preduvjeti koji bi joj omogućili konkurentan udio na europskom tržištu. Ova drvnotehnološka grana stvara proizvode  potencijalno vrlo visoke kvalitete, no nailazi na prepreke tehničke i pravne prirode. Još uvijek, naime, postoji  manjak standarda i tehničke dokumentacije za drvene podne proizvode, kontrola kvalitete se ne provodi u dovoljnoj mjeri, te je vidljiv nedostatak kvalitetne suradnje između institucija i njhove potpore industrijskom sektoru. Postoji očigledna potreba hrvatskog drvnotehnološkog poduzetništva za edukacijom, tehničkim savjetovanjem i stvaranjem boljih industrijski primjenjivih metoda ispitivanja i kontrole kvalitete proizvoda.

 Iz tih razloga je projektom predviđeno da se  industrijski primjenjiva istraživanja provode u suradnji s poslovnim suradnicima. Rezultati će rezultirati razvojem novih ispitnih metoda i njihovom implementacijom u tvornički sustav kontrole kvalitete (FPC) u proizvodniji drvenih podova. Učinkovita provedba FPC sustava će rezultirati poboljšanjem tehničke razine kvalitete podnih proizvoda od drva, te dugoročno smanjiti troškove proizvodnje uslijed pravovremenog otkrivanja nesukladnih proizvoda.

Novostečena znanja će se primjeniti u proizvodnim pogonima industrijskih suradnika putem provedbenih radionica u LDG-u i individualnih obuka u proizvodnim pogonima. Nakon toga, nova znanja će biti dostupna svim zainteresiranim stranama (suradnicima, proizvođačima drvenih podova, znanstvenicima iz područja drvne tehnologije, studentima drvne tehnologije te krajnjim korisnicima drvenih podova) putem tehničkih publikacija (brošure, radne upute i znanstveni članci), projektnih letaka, web stranice Šumarskog fakulteta, kao i kroz provedbene radionice, informacijske seminare, okrugle stolove i konferenciju.

2013-09-25-laboratorij-02-300Industrijske ciljne skupine obuhvaćaju proizvođače drvenih podnih obloga od kojih je većina smještena u područjima od posebne državne skrbi sjeverne i istočne Hrvatske. S približno 1000 zaposlenih, ova industrija zadržava bitan udio stanovništva u regijama orijentiranim preradi drva, te predstavlja vitalan ekonomski faktor za lokalnu zajednicu i njezinu dobrobit.

STRUČNI SEMINAR IPA PROJEKT –POVEĆANJE EU-KONKURENTNOSTI DRVENIH PODOVA

Prva u nizu provedenih aktivnosti orijentiranih na sektor industrije je i seminar održan 12.07.2013. godine na Šumarskom fakultetu koji je okupio tridesetak predstavnika industrije drvenih podova i istraživačke zajednice. Cilj seminara je bio upoznati hrvatske stručnjake iz industrije drvenih podova s projektnim ciljevima i očekivanim rezultatima, promjenama u regulativi koje nastaju ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, temeljima FPC-a, ulogom i značajem akreditiranih i ovlaštenih laboratorija te mogućnostima korištenja EU fondova od strane industrije.  Sudeći po odazivu i pozitivnim komentarima se da zaključiti da je projekt naišao na pozitivan odjek te ukazuje na želju industrije za što intenzivinijom i produktivnijom suradnjom.

LDG predstavlja javni i neovisni ispitni i tehnički centar za industriju drvenih podova u Hrvatskoj, s glavnim fokusom na razvoj i kvalitetu proizivoda. Laboratorij je akreditiran za ispitne i kontrolne metode za drvene podne obloge, ljepila za podne obloge i proizvode te sredstva za površinsku obradu, te je ovlašten za provedbu pojedinih obaveznih ispitivanja vezanih uz CE označavanje.

2013-09-25-laboratorij-03-300LDG je dobro upoznat s potrebama  industrije drvenih podnih obloga i drugih građevnih proizvoda od drva jer uspješno njeguje dugogodišnju suradnju s tvrtkama od kojih se njih petnaestak bavi proizvodnjom drvenih podova. Glavna prednost ovog projekta je upravo u činjenici da se on gradi na već postojećim temeljima  u svrhu povećanja produktivne suradnje.

Regionalni aspekt aktivnosti projekta je posebice izražen imajući na umu da šume prekrivaju preko 40% teritorija Republike Hrvatske, stavljajući sektor Šumarstva u jedan od najvažnijih tradicionalnih industrijskih faktora nužnih za gospodarski razvitak i ekonomski rast. Primjena drva u trajnoj i održivoj gradnji odgovara načelima ekološke zaštite i očuvanja okoliša, a ekološki aspekt ovakvog projekta je snažno naglašen u državi poput Hrvatske, čiji glavni resursi leže u nepreglednim šumama kontinentalnih predjela.

Predstavnici proizvođača drvne industrije na dinamičnom seminaru na Šumarskom fakultetu

Zahvala
Provedbu projekta Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije drvenih podova na EU tržištu (ugovor br: IPA2007/HR/16IPO/001-040512) omogućila je Europska unija putem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU). Europska unija financira 81,02% projekta ukupne vrijednosti 473.579,09 EUR. Korisnik ugovora iskazuje iskrenu zahvalnost tehničkoj pomoći MZOS,  SAFU i EU. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.

LDG tim